ชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งานใน Office

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณจะมีตัวเลือกมากมาย เมื่อคุณสร้างแผนภูมิใน เวิร์กชีต Excel, เอกสาร Word หรือ งานนำเสนอ PowerPoint ไม่ว่าคุณจะใช้แผนภูมิที่ได้รับการแนะนำสำหรับข้อมูลของคุณ หรือใช้แผนภูมิที่คุณเลือกจากรายการแผนภูมิทั้งหมด การทราบข้อมูลเพิ่มเติมเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับแผนภูมิแต่ละชนิดอาจช่วยได้บ้าง

คลิกที่นี่เพื่อเริ่มสร้างแผนภูมิ

สำหรับคำอธิบายของแผนภูมิแต่ละชนิด ให้เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ต่อไปนี้

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิคอลัมน์ได้ โดยทั่วไป แผนภูมิคอลัมน์จะแสดงประเภทต่างๆ เป็นแกนแนวนอน (ประเภท) และค่าต่างๆ เป็นแกนแนวตั้ง (ค่า) ดังเช่นที่แสดงอยู่ในแผนภูมินี้

แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม

ชนิดของแผนภูมิคอลัมน์

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม และแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มสามมิติ   

  แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม และแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มแบบสามมิติ

  แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มแสดงค่าในคอลัมน์สองมิติ แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มแบบสามมิติจะแสดงคอลัมน์ในรูปแบบสามมิติ แต่จะไม่ใช้แกนค่าที่สาม (แกนลึก) ใช้แผนภูมินี้เมื่อคุณมีประเภทต่างๆ ที่บ่งบอกถึง

  • ช่วงของค่า (ตัวอย่างเช่น จำนวนรายการ เป็นต้น)

  • การจัดเรียงมาตราส่วนเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น มาตราส่วน Likert กับรายการต่างๆ เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

  • ชื่อที่ไม่ได้อยู่ในลำดับเฉพาะใดๆ (ตัวอย่างเช่น ชื่อของรายการ ชื่อทางภูมิศาสตร์ หรือชื่อของบุคคล)

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน และแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนสามมิติ     แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนแสดงค่าในลักษณะคอลัมน์แบบเรียงซ้อนสองมิติ แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนสามมิติจะแสดงคอลัมน์แบบเรียงซ้อนในรูปแบบสามมิติ แต่จะไม่ใช้แกนลึก ใช้แผนภูมินี้เมื่อคุณมี ชุดข้อมูล หลายชุดและคุณต้องการเน้นผลรวมทั้งหมด

  แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนและแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนแบบสามมิติ

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ    แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% แสดงค่าในคอลัมน์สองมิติที่ซ้อนกันอยู่เพื่อแสดงค่า 100% แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติจะแสดงคอลัมน์ในรูปแบบสามมิติ แต่จะไม่ใช้แกนลึก ใช้แผนภูมินี้เมื่อคุณมีชุดข้อมูลตั้งแต่สองชุดขึ้นไป และต้องการเน้นผลกระทบต่อผลรวมทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผลรวมในแต่ละประเภทเหมือนกัน

  แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% แบบสามมิติ

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบสามมิติ    แผนภูมิคอลัมน์แบบสามมิติจะใช้แกนสามแกนที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ (แกนแนวนอน แกนแนวตั้ง และแกนลึก) และแกนเหล่านี้จะเปรียบเทียบ จุดข้อมูล ตามแกนแนวนอนและแกนลึก ใช้แผนภูมินี้เมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบข้อมูลกับทั้งประเภทและชุดข้อมูล

  แผนภูมิคอลัมน์แบบสามมิติ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิเส้นได้ ในแผนภูมิเส้น ข้อมูลประเภทต่างๆ จะถูกกระจายอย่างเท่าๆ กันตามแกนแนวนอน และข้อมูลค่าทั้งหมดจะถูกกระจายอย่างเท่าๆ กันตามแกนแนวตั้ง แผนภูมิเส้นสามารถแสดงข้อมูลที่ต่อเนื่องกันบนแกนเวลาที่มีมาตราส่วนเท่าๆ กัน ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการแสดงแนวโน้มของข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่เท่ากัน เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปีงบประมาณ

แผนภูมิเส้นแบบมีเครื่องหมาย

ชนิดของแผนภูมิเส้น

 • แผนภูมิเส้น และแผนภูมิเส้นแบบมีเครื่องหมาย    แผนภูมิเส้นสามารถแสดงแนวโน้มตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีระยะห่างเท่ากัน ซึ่งแสดงโดยมีหรือไม่มีเครื่องหมายเพื่อระบุค่าข้อมูลของแต่ละตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณมีจุดข้อมูลจำนวนมาก และการจัดเรียงลำดับที่นำเสนอนั้นมีความสำคัญ ถ้ามีประเภทอยู่จำนวนมากหรือมีค่าประมาณ ให้ใช้แผนภูมิเส้นแบบไม่มีเครื่องหมาย

  แผนภูมิเส้น และแผนภูมิเส้นพร้อมเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน และแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนพร้อมเครื่องหมาย     แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนสามารถแสดงแนวโน้มของผลกระทบจากแต่ละค่าตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีระยะห่างเท่ากัน ซึ่งแสดงโดยมีหรือไม่มีเครื่องหมายเพื่อระบุค่าข้อมูลของแต่ละตัว

  แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน และแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนพร้อมเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% พร้อมเครื่องหมาย     แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% สามารถแสดงแนวโน้มของผลกระทบเป็นเปอร์เซ็นต์ จากแต่ละค่าตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีระยะห่างเท่ากัน ซึ่งแสดงโดยมีหรือไม่มีเครื่องหมายเพื่อระบุค่าข้อมูลของแต่ละตัว ถ้ามีประเภทอยู่จำนวนมากหรือค่าเป็นแบบประมาณ ให้ใช้แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% แบบไม่มีเครื่องหมาย

  แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% พร้อมเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นสามมิติ    แผนภูมิเส้นสามมิติจะแสดงแถวแต่ละแถวหรือคอลัมน์ของข้อมูลเป็น Ribbon แบบสามมิติ แผนภูมิเส้นสามมิติมีแกนแนวนอน แกนแนวตั้ง และแกนลึกที่คุณสามารถเปลี่ยนได้

  แผนภูมิเส้นสามมิติ

  หมายเหตุ: 

  • แผนภูมิเส้นจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณมีชุดข้อมูลหลายชุดในแผนภูมิของคุณ ถ้าคุณมีชุดข้อมูลเพียงชุดเดียว ให้พิจารณาใช้งาน แผนภูมิกระจาย แทน

  • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนรวมข้อมูล ซึ่งอาจเป็นผลลัพธ์คุณต้องการได้อีกด้วย อาจไม่สามารถง่ายต่อการดูว่า เส้นแบบเรียงซ้อน ดังนั้นให้ พิจารณาใช้แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนหรือชนิดแผนภูมิเส้นที่แตกต่างกันแทน

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในหนึ่งคอลัมน์หรือในหนึ่งแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิวงกลมได้ แผนภูมิวงกลมจะแสดงขนาดของรายการใน ชุดข้อมูล หนึ่งชุดตามสัดส่วนของผลรวมของรายการ จุดข้อมูล ในแผนภูมิวงกลมจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของแผนภูมิวงกลมทั้งหมด

แผนภูมิวงกลม

ให้พิจารณาใช้แผนภูมิวงกลมในกรณีดังนี้

 • คุณมีชุดข้อมูลเพียงหนึ่งชุด

 • ไม่มีค่าใดในข้อมูลของคุณเป็นค่าลบ

 • แทบไม่มีค่าใดในข้อมูลของคุณเป็นค่าศูนย์

 • คุณมีประเภทต่างๆ ไม่เกินเจ็ดประเภท ซึ่งทั้งหมดนี้จะบ่งบอกถึงส่วนต่างๆ ของแผนภูมิวงกลมทั้งหมด

ชนิดของแผนภูมิวงกลม

 • แผนภูมิวงกลม และแผนภูมิวงกลมสามมิติ    แผนภูมิวงกลมจะแสดงผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวม ในรูปแบบสองมิติหรือสามมิติ คุณสามารถดึงส่วนของแผนภูมิวงกลมออกเองได้เพื่อเน้นส่วนนั้นๆ

  แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิวงกลมสามมิติ

 • แผนภูมิวงกลมจากวงกลม และแผนภูมิแท่งจากวงกลม    แผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือแผนภูมิแท่งจากวงกลม จะแสดงแผนภูมิวงกลมที่มีค่าที่เล็กกว่า ถูกดึงออกเป็นแผนภูมิวงกลมรอง หรือเป็นแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นต่อการจำแนก

  แผนภูมิวงกลมจากวงกลมและแผนภูมิแท่งจากวงกลม

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวเฉพาะในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิโดนัทได้ แผนภูมิโดนัทจะแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ต่อส่วนทั้งหมดเหมือนกับแผนภูมิวงกลม แต่แผนภูมินี้สามารถมี ชุดข้อมูล ได้มากกว่าหนึ่งชุดข้อมูล

แผนภูมิโดนัท

ชนิดของแผนภูมิโดนัท

 • แผนภูมิโดนัท    แผนภูมิโดนัทจะแสดงข้อมูลเป็นวงแหวน ซึ่งแต่ละวงแหวนจะบ่งบอกถึงชุดข้อมูล ถ้าเปอร์เซ็นต์ถูกแสดงอยู่ในป้ายชื่อข้อมูล แต่ละวงแหวนจะมีผลรวมทั้งหมดเป็น 100%

  แผนภูมิโดนัท

  หมายเหตุ: แผนภูมิโดนัทไม่สามารถอ่านได้ง่าย คุณอาจต้องการใช้แบบแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน หรือแบบเรียงซ้อนแผนภูมิแท่งแทนได้

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิแท่งได้ แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายการแต่ละรายการ โดยทั่วไปในแผนภูมิแท่ง ประเภทต่างๆ จะถูกจัดอยู่ในแกนแนวตั้ง และค่าต่างๆ จะอยู่ในแกนแนวนอน

แผนภูมิแท่ง

พิจารณาใช้แผนภูมิแท่งในกรณีดังนี้

 • ป้ายชื่อแกนมีความยาว

 • ค่าที่แสดงนั้นเป็นระยะเวลา

ชนิดของแผนภูมิแท่ง

 • แผนภูมิแท่งแบบกลุ่ม และแผนภูมิแท่งแบบกลุ่มสามมิติ    แผนภูมิ แท่งแบบกลุ่มแสดงแท่งแบบสองมิติ แผนภูมิแท่งแบบกลุ่มสามมิติจะแสดงแท่งเป็นแบบสามมิติ แต่จะไม่ใช้แกนลึก

  แผนภูมิแท่งแบบกลุ่มและแผนภูมิแท่งแบบกลุ่มสามมิติ

 • แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน และแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนสามมิติ    แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละรายการกับรายการทั้งหมดในแบบแท่งสองมิติ แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนสามมิติจะแสดงแท่งในรูปแบบสามมิติ แต่จะไม่ใช้แกนลึก

  แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนและแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนสามมิติ

 • แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ    แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% แสดงแท่งแบบสองมิติที่เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ที่แต่ละค่ามีผลกระทบต่อผลรวมของแต่ละประเภท แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% สามมิติจะแสดงแท่งในรูปแบบสามมิติ แต่จะไม่ใช้แกนลึก

  แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิพื้นที่ได้ สามารถใช้แผนภูมิพื้นที่เพื่อลงจุดการเปลี่ยนแปลงตามเวลา และดึงความสนใจไปยังค่าผลรวมภายในแนวโน้มได้ โดยการแสดงผลรวมของค่าที่ลงจุด แผนภูมิพื้นที่ยังแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ต่อส่วนทั้งหมดอีกด้วย

แผนภูมิพื้นที่

ชนิดของแผนภูมิพื้นที่

 • แผนภูมิพื้นที่ และแผนภูมิพื้นที่แบบสามมิติ    แสดงในรูปแบบสองมิติหรือสามมิติ แผนภูมิพื้นที่แสดงแนวโน้มของค่าตามช่วงเวลา หรือข้อมูลประเภทอื่น แผนภูมิพื้นที่สามมิติจะใช้แกนสามแกน (แกนแนวนอน แกนแนวตั้ง และแกนลึก) ที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ ตามกฎแล้ว ให้พิจารณาใช้ แผนภูมิเส้น แทนแผนภูมิพื้นที่แบบไม่เรียงซ้อน เนื่องจากข้อมูลจากชุดข้อมูลเดียวสามารถซ่อนอยู่หลังข้อมูลจากชุดข้อมูลอื่นได้

  แผนภูมิพื้นที่และแผนภูมิพื้นที่สามมิติ

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน และแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนสามมิติ    แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนจะแสดงแนวโน้มของผลกระทบของแต่ละค่าตามช่วงเวลา หรือข้อมูลประเภทอื่นๆ ในรูปแบบสองมิติ แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนสามมิติจะแสดงแบบเดียวกัน แต่จะแสดงพื้นที่ในรูปแบบสามมิติโดยไม่มีการใช้แกนลึก

  แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนและแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนสามมิติ

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ    แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% แสดงแนวโน้มของเปอร์เซ็นต์ที่ค่าแต่ละค่ามีผลกระทบตามช่วงเวลา หรือข้อมูลประเภทอื่น แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติจะแสดงแบบเดียวกัน แต่จะแสดงพื้นที่ในรูปแบบสามมิติโดยไม่มีการใช้แกนลึก

  แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์และแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิ XY (กระจาย) ได้ ใส่ค่า x ในหนึ่งแถวหรือหนึ่งคอลัมน์ แล้วใส่ค่า y ที่สอดคล้องกันในแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

แผนภูมิกระจายมีแกนค่าสองแกน คือ แกนค่าแนวนอน (x) และแกนค่าแนวตั้ง (y) แผนภูมิจะรวมค่า x และ y ลงในจุดข้อมูลเดียว และจะแสดงค่าในช่วงเวลาที่ไม่สม่ำเสมอกัน หรือแสดงเป็นกลุ่ม โดยทั่วไป แผนภูมิกระจายจะใช้สำหรับการแสดงและการเปรียบเทียบค่าตัวเลข ได้แก่ ค่าเชิงวิทยาศาสตร์ ค่าทางสถิติ และข้อมูลทางวิศวกรรม

แผนภูมิกระจาย

พิจารณาการใช้แผนภูมิกระจายในกรณีดังนี้

 • คุณต้องการเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนนอน

 • คุณต้องการใช้แกนนั้นเป็นมาตราส่วนลอการิทึม

 • ค่าในแกนนอนมีระยะห่างระหว่างค่าที่ไม่สม่ำเสมอ

 • จุดข้อมูลในแกนนอนมีจำนวนมาก

 • คุณต้องการปรับมาตราส่วนแกนอิสระของแผนภูมิกระจายเพื่อแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อมูลมากยิ่งขึ้น รวมถึงคู่หรือชุดกลุ่มของค่าต่างๆ

 • คุณต้องการแสดงความคล้ายคลึงกันระหว่างชุดของข้อมูลชุดใหญ่ แทนที่จะแสดงความแตกต่างระหว่างจุดข้อมูล

 • คุณต้องการเปรียบเทียบจุดข้อมูลจำนวนมากโดยไม่คำนึงถึงเวลา ยิ่งข้อมูลที่คุณรวมไว้ในแผนภูมิกระจายมีมากเท่าใด คุณจะสามารถทำการเปรียบเทียบได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

ชนิดของแผนภูมิกระจาย

 • แผนภูมิกระจาย    แผนภูมินี้จะแสดงจุดข้อมูลโดยไม่มีการเชื่อมโยงเส้นเพื่อเปรียบเทียบคู่ของค่าต่างๆ

  แผนภูมิกระจาย

 • แผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบและเครื่องหมาย และแผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบ    แผนภูมิ นี้จะแสดงเส้นโค้งเรียบซึ่งลากเชื่อมจุดข้อมูลเข้าด้วยกัน เส้นเรียบนี้สามารถแสดงแบบมีเครื่องหมายหรือไม่มีก็ได้ ใช้เส้นเรียบแบบไม่มีเครื่องหมาย ถ้ามีจุดข้อมูลจำนวนมาก

  แผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบและเครื่องหมาย และแผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบ

 • แผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงและเครื่องหมาย และแผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรง    แผนภูมินี้จะแสดงเส้นตรงเชื่อมต่อระหว่างจุดข้อมูล เส้นตรงสามารถแสดงแบบมีเครื่องหมายหรือไม่มีก็ได้

  แผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงและเครื่องหมาย และแผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรง

เช่นเดียวกับแผนภูมิกระจาย แผนภูมิฟองจะเพิ่มคอลัมน์ที่สามเพื่อระบุขนาดของฟองที่แสดง เพื่อบ่งบอกถึงจุดข้อมูลในชุดข้อมูลนั้น

แผนภูมิฟอง

ชนิดของแผนภูมิฟอง

 • แผนภูมิฟอง หรือแผนภูมิฟองแบบสามมิติ    แผนภูมิฟองทั้งสองอย่าง เปรียบเทียบชุดของค่าสามค่าแทนที่จะเป็นสอง โดยแสดงฟองในรูปแบบสองมิติหรือสามมิติ (โดยไม่ใช้แกนลึก) ค่าที่สามจะระบุขนาดของเครื่องหมายฟอง

  แผนภูมิฟองและแผนภูมิฟองที่มีเอฟเฟ็กต์สามมิติ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวตามลำดับที่เฉพาะเจาะจงในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิหุ้นได้ ดังความหมายตามชื่อ แผนภูมิหุ้นสามารถแสดงภาพความผันผวนของราคาหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม แผนภูมินี้ยังสามารถแสดงภาพความผันผวนของข้อมูลอื่นๆ ได้เช่นกัน เช่น ปริมาณน้ำฝนในแต่ละวันหรืออุณหภูมิแบบรายปี โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจัดระเบียบข้อมูลของคุณในลำดับที่ถูกต้องในการสร้างแผนภูมิหุ้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิหุ้นแบบราคาสูงสุด-ต่ำสุด-ราคาปิดอย่างง่าย ให้จัดเรียงข้อมูลของคุณด้วยสูง ต่ำ ปิดเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ในการลำดับนั้น

แผนภูมิหุ้น

ชนิดของแผนภูมิหุ้น

 • สูง-ต่ำ-ปิด    แผนภูมิหุ้นนี้ใช้ชุดของค่าสามชุดตามลำดับดังนี้ ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด

  แผนภูมิหุ้นแบบ สูง-ต่ำ-ปิด

 • เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด    แผนภูมิหุ้นนี้ใช้ชุดของค่าสี่ชุดตามลำดับดังนี้ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด

  แผนภูมิหุ้นแบบ เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด

 • ปริมาณ-สูง-ต่ำ-ปิด    แผนภูมิหุ้นนี้ใช้ชุดของค่าสี่ชุดตามลำดับดังนี้ ปริมาณ ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด ซึ่งแผนภูมิจะคำนวณจากปริมาณโดยใช้แกนค่าสองค่า ดังนี้ แกนค่าแรกสำหรับคอลัมน์ที่ใช้คำนวณปริมาณ และอีกแกนค่าหนึ่งสำหรับราคาหุ้น

  แผนภูมิหุ้นแบบ ปริมาณ-สูง-ต่ำ-ปิด

 • ปริมาณ-เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด    แผนภูมิหุ้นนี้ใช้ชุดของค่าห้าชุดตามลำดับดังนี้ ปริมาณ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด

  แผนภูมิหุ้นแบบ ปริมาณ-เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิพื้นผิวได้ แผนภูมิพื้นผิวจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการค้นหาการรวมกันระหว่างชุดข้อมูลสองชุดที่เหมาะสมที่สุด ดังเช่นในแผนที่แสดงภูมิประเทศ สีและรูปแบบจะบ่งบอกถึงพื้นที่ที่อยู่ในช่วงของค่าเดียวกัน คุณสามารถสร้างแผนภูมิพื้นผิวเมื่อทั้งประเภทและชุดข้อมูลเป็นค่าตัวเลขทั้งคู่

แผนภูมิพื้นผิว

ชนิดของแผนภูมิพื้นผิว

 • แผนภูมิพื้นผิวสามมิติ    แผนภูมินี้แสดงมุมมองสามมิติของข้อมูล ซึ่งสามารถจินตนาการได้ว่าเป็นเหมือนยางแผ่นที่ถูกยืดออกบนแผนภูมิคอลัมน์สามมิติ ตามปกติแล้ว จะใช้แผนภูมินี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจำนวนมากที่อาจมองเห็นได้ยาก กลุ่มสีในแผนภูมิพื้นผิวไม่ได้แสดงถึงชุดข้อมูล แต่จะแสดงถึงความแตกต่างระหว่างค่านั้นๆ

  แผนภูมิพื้นผิวสามมิติ

 • แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแบบโครงลวด    แผนภูมิพื้นผิวสามมิติที่ถูกแสดงโดยไม่มีสีบนพื้นผิว เรียกว่า แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแบบโครงลวด แผนภูมินี้จะแสดงเฉพาะเส้นเท่านั้น แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแบบโครงลวดเป็นแผนภูมิที่อ่านได้ไม่ง่ายนัก แต่จะสามารถลงจุดชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้รวดเร็วกว่าแผนภูมิพื้นผิวสามมิติ

  แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแบบโครงลวด

 • เส้นชั้น    แผนภูมิเส้นชั้นเป็นแผนภูมิพื้นผิวที่ถูกมองมาจากด้านบน ซึ่งคล้ายคลึงกับแผนที่แสดงภูมิประเทศสองมิติ ในแผนภูมิเส้นชั้น กลุ่มสีจะแสดงถึงช่วงที่เฉพาะเจาะจงของค่าต่างๆ เส้นในแผนภูมิเส้นชั้นจะเชื่อมโยงจุดของค่าที่เท่ากันที่สอดแทรกเข้ามา

  แผนภูมิเส้นชั้น

 • แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวด    แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวด เป็นแผนภูมิพื้นผิวที่ถูกมองมาจากด้านบนด้วยเช่นกัน แผนภูมิแบบโครงลวดจะแสดงแค่เฉพาะเส้น โดยไม่มีสีอยู่บนพื้นผิว แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวดเป็นแผนภูมิที่อ่านได้ไม่ง่ายนัก คุณอาจต้องการใช้แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแทน

  แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวด

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิเรดาร์ได้ แผนภูมิเรดาร์จะเปรียบเทียบค่ารวมของ ชุดข้อมูล หลายชุด

แผนภูมิเรดาร์

ชนิดของแผนภูมิเรดาร์

 • แผนภูมิเรดาร์ และแผนภูมิเรดาร์ที่มีเครื่องหมาย    แผนภูมิเรดาร์แสดงการเปลี่ยนแปลงของแต่ละค่าที่สัมพันธ์กับจุดกึ่งกลาง โดยมีหรือไม่มีเครื่องหมายสำหรับจุดข้อมูลแต่ละจุดก็ได้

  แผนภูมิเรดาร์ และแผนภูมิเรดาร์ที่มีเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี    ในแผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี พื้นที่ซึ่งครอบคลุมโดยชุดข้อมูลชุดหนึ่งจะถูกเติมด้วยสีเดียวกันสีหนึ่ง

  แผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี

แผนภูมิ treemap แสดงมุมมองลำดับชั้นของข้อมูลของคุณและวิธีการง่าย ๆ ในการเปรียบเทียบในระดับต่าง ๆ ของการจัดประเภท แผนภูมิ treemap แสดงประเภท ด้วยสีและความใกล้เคียง และสามารถแสดงจำนวนมากข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องยากกับแผนภูมิชนิดอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย แผนภูมิ treemap สามารถถูกลงจุดเมื่อเซลล์ (ว่าง) ที่ว่างอยู่แล้วภายในโครงสร้างตามลำดับชั้น และแผนภูมิ treemap ได้ดีสำหรับการเปรียบเทียบสัดส่วนภายในลำดับชั้น

ตัวอย่างของแผนภูมิ Waterfall ใน Office 2016 สำหรับ Windows

หมายเหตุ: ไม่มีชนิดย่อยของแผนภูมิสำหรับแผนภูมิ Treemap

แผนภูมิ sunburst เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงข้อมูลตามลำดับชั้น และสามารถถูกลงจุดเมื่อเซลล์ (ว่าง) ที่ว่างอยู่ภายในโครงสร้างตามลำดับชั้น แต่ละระดับของลำดับชั้นจะถูกแสดง ด้วยโทรศัพท์หรือวงกลมที่ มีวงกลมในสุดเป็นอันดับของลำดับชั้นหนึ่ง แผนภูมิ sunburst โดยไม่มีข้อมูลใด ๆ ลำดับชั้น (หนึ่งระดับประเภท), มีลักษณะคล้ายกับแผนภูมิโดนัท อย่างไรก็ตาม แผนภูมิ sunburst มีหลายระดับของประเภทแสดงว่าวงแหวนภายนอกสัมพันธ์กับวงแหวนภายใน แผนภูมิ sunburst จะมีประสิทธิภาพสูงสุดที่แสดงวิธีการโทรหาหนึ่งจึงใช้ไม่ได้ลงในส่วนการสนับสนุน

รูปภาพของแผนภูมิ Sunburst ใน Office 2016 สำหรับ Windows

หมายเหตุ: ไม่มีชนิดย่อยของแผนภูมิสำหรับแผนภูมิ Sunburst

ข้อมูลที่ลงจุดในแผนภูมิฮิสโตแกรมจะแสดงความถี่ภายในการแจกแจง แต่ละคอลัมน์ของแผนภูมิจะเรียกว่าช่อง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของคุณเพิ่มเติมได้

ตัวอย่างฮิสโทแกรม

ชนิดของแผนภูมิฮิสโตแกรม

 • ฮิสโตแกรม    แผนภูมิฮิสโตแกรมจะแสดงการแจกแจงข้อมูลของคุณที่จัดกลุ่มเป็นช่องความถี่

  แผนภูมิฮิสโตแกรมในชนิดแผนภูมิย่อยฮิสโตแกรม
 • แผนภูมิ Pareto    Pareto คือแผนภูมิฮิสโตแกรมที่เรียงลำดับ ซึ่งมีทั้งคอลัมน์ที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย และเส้นแสดงเปอร์เซ็นต์สะสมทั้งหมด

  ชนิดย่อยของแผนภูมิ Pareto ในแผนภูมิ ฮิสโตแกรม ที่มีให้ใช้งาน

แผนภูมิกล่องและ whisker แสดงชื่อการแจกจ่ายของข้อมูลลงใน quartiles เน้นค่าเฉลี่ยและ outliers ในกล่องอาจมีบรรทัดซึ่งขยายไปตามแนวตั้งหรือที่เรียกว่า "whiskers" รายการเหล่านี้ระบุแปรผันนอก quartiles บน และล่าง และจุดใด ๆ นอกเส้นหรือ whiskers เหล่านั้นจะถือว่าเป็นแอ outlier ใช้ชนิดแผนภูมินี้เมื่อมีชุดข้อมูลหลายชุดซึ่งเกี่ยวข้องกับแต่ละคนในวิธีบางอย่าง

ตัวอย่างแผนภูมิบ็อกซ์และวิสเกอร์

หมายเหตุ: ไม่มีชนิดย่อยของแผนภูมิสำหรับแผนภูมิ Box และ Whisker

แผนภูมิ waterfall แสดงผลรวมของข้อมูลทางการเงินของคุณ ตามค่าที่เป็นบวก หรือลบ จะมีประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจวิธีค่าเริ่มต้นจะได้รับผลกระทบ ด้วยชุดของค่าที่เป็นบวก และลบ คอลัมน์มีสีที่กำหนดไว้แล้วเพื่อให้คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วบอกบวกจากจำนวนลบ

ตัวอย่างแผนภูมิวอเตอร์ฟอล

หมายเหตุ: ไม่มีชนิดย่อยของแผนภูมิสำหรับแผนภูมิ Waterfall

แผนภูมิกรวยแสดงค่าของลำดับขั้นต่างๆ ในกระบวนการ

แผนภูมิกรวยที่แสดงให้เห็นขั้นตอนการขาย ลำดับขั้นที่แสดงในคอลัมน์แรก ค่าในคอลัมน์ที่สอง

โดยทั่วไปแล้ว ค่าเหล่านี้จะค่อยๆ ลดลงจนแท่งแผนภูมิมีรูปร่างคล้ายกรวย อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิกรวยที่นี่

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์และแถวสามารถลงจุดในแผนภูมิผสมได้ แผนภูมิผสมจะรวมแผนภูมิอย่างน้อยสองชนิดเข้าด้วยกันเพื่อให้ข้อมูลเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลมีความหลากหลายแตกต่างกัน เนื่องจากมีการแสดงด้วยแกนทุติยภูมิ จึงทำให้แผนภูมินี้ง่ายต่อการอ่าน ในตัวอย่างนี้ เราได้ใช้แผนภูมิคอลัมน์เพื่อแสดงจำนวนของบ้านที่ถูกขายในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน จากนั้นใช้แผนภูมิเส้นเพื่อให้ผู้อ่านระบุราคาขายเฉลี่ยของแต่ละเดือนได้อย่างรวดเร็วได้ง่ายขึ้น

แผนภูมิผสมแบบมีแกนทุติยภูมิ

ชนิดของแผนภูมิผสม

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม - แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มและเส้น - แผนภูมิเส้นบนแกนทุติยภูมิ    แผนภูมินี้รวมแผนภูมิเส้นและคอลัมน์แบบกลุ่มเข้าด้วยกันโดยมีหรือไม่มีแกนทุติยภูมิ โดยแสดงข้อมูลบางชุดเป็นคอลัมน์และข้อมูลอื่นเป็นเส้นในแผนภูมิเดียวกัน

  แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน - คอลัมน์แบบกลุ่ม    แผนภูมินี้ รวมพื้นที่แบบเรียงซ้อนและแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มเข้าด้วยกัน โดยแสดงข้อมูลบางชุดเป็นพื้นที่แบบเรียงซ้อน และชุดข้อมูลอื่นเป็นคอลัมน์ใน แผนภูมิเดียวกัน

  แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน - แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม

 • แผนภูมิผสมแบบกำหนดเอง    แผนภูมินี้ช่วยให้คุณรวมแผนภูมิต่างๆ ที่คุณต้องการให้แสดงลงในแผนภูมิเดียวกันได้

  แผนภูมิผสมแบบกำหนดเอง

คุณสามารถใช้แผนภูมิแผนที่เพื่อเปรียบเทียบค่า และแสดงประเภทข้ามภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ใช้เมื่อคุณมีภูมิภาคในข้อมูลของคุณ เช่นประเทศ/ภูมิภาค อเมริกา เขต หรือรหัสไปรษณีย์

เช่น ประเทศตามจำนวนประชากรโดยใช้ค่า ค่าจะแสดงจำนวนประชากรทั้งหมดในแต่ละประเทศ ซึ่งแต่ละค่าที่แสดงจะใช้สเปกตรัมสีเทา 2 สี สีสำหรับแต่ละภูมิภาคจะระบุตามตำแหน่งสเปกตรัมของค่าโดยคำนึงถึงค่าอื่นๆ

แผนภูมิแผนที่ใน Excel ที่มีข้อมูลค่า

ในตัวอย่างต่อไปนี้ คือ ประเทศตามจำนวนประชากร ประเภทจะแสดงโดยใช้คำอธิบายแผนภูมิมาตรฐานเพื่อแสดงกลุ่มหรือสังกัด จุดข้อมูลแต่ละจุดจะแสดงโดยใช้สีที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง

แผนภูมิแผนที่ใน Excel ตามประเภท

เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

ถ้าคุณมีแผนภูมิอยู่แล้ว แต่คุณต้องการเปลี่ยนชนิดของแผนภูมิ ให้ทำดังนี้

 1. เลือกแผนภูมินั้น คลิกแท็บ ออกแบบ แล้วคลิก เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

  เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

 2. เลือกชนิดแผนภูมิใหม่ในกล่อง เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

มีแผนภูมิหลายชนิดที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้คุณแสดงข้อมูลด้วยวิธีที่มีความหมายต่อผู้ชม ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของชนิดแผนภูมิที่พบบ่อยที่สุดและวิธีที่สามารถนำไปใช้

คอลัมน์ของแผนภูมิ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิคอลัมน์ได้ ปกติแล้วในแผนภูมิคอลัมน์ ประเภทต่างๆ จะจัดเรียงไปตามแนวนอน แกนและค่าต่างๆ จะจัดเรียงไปตามแนวตั้ง

แผนภูมิคอลัมน์มีประโยชน์เมื่อต้องการแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามช่วงเวลา หรือเพื่อแสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายการต่างๆ

แผนภูมิคอลัมน์มีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิกลุ่มคอลัมน์    เปรียบเทียบค่าในทุกประเภท แผนภูมิกลุ่มคอลัมน์แสดงค่าในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง 2 มิติ คอลัมน์แบบกลุ่มในแผนภูมิ 3 มิติแสดงข้อมูลโดยใช้เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติ

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน     แสดงความสัมพันธ์ของแต่ละรายการกับรายการทั้งหมด การเปรียบเทียบผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวมแต่ละประเภท แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนแสดงค่าในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเรียงซ้อนแนวตั้ง 2 มิติ แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 3 มิติแสดงข้อมูลโดยใช้เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติ เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติไม่ใช่แผนภูมิ 3 มิติอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนลึก)

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100%     การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวมแต่ละประเภท แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% แสดงค่าในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเรียงซ้อนแนวตั้ง 2 มิติ 100% แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 3 มิติ 100% แสดงข้อมูลโดยใช้เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติ เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติไม่ใช่แผนภูมิ 3 มิติอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนลึก)

 • แผนภูมิคอลัมน์ 3 มิติ    ใช้แกนสามแกนที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ (แกนนอน แกนตั้ง และแกนลึก) แผนภูมินี้ปรียบเทียบจุดข้อมูลตามแนวนอนและแกนลึก

แผนภูมิเส้น

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิเส้นได้ แผนภูมิเส้นสามารถแสดงข้อมูลแบบต่อเนื่องตามช่วงเวลา ตั้งค่าเปรียบเทียบกับมาตราส่วนทั่วไป จึงเหมาะสำหรับแสดงแนวโน้มข้อมูลในช่วงเวลาที่เท่ากัน ในแผนภูมิเส้น ข้อมูลประเภทจะถูกกระจายบนแกนนอนเท่าๆ กัน และข้อมูลค่าทั้งหมดจะถูกกระจายบนแกนตั้งเท่าๆ กัน

แผนภูมิเส้นจะทำงานได้ดีถ้าป้ายประเภทของคุณเป็นข้อความ และแสดงค่าในช่องว่างที่เว้นอย่างทั่วถึง เช่น เดือน ไตรมาส หรือปีงบประมาณ

แผนภูมิเส้นมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิเส้นและแผนภูมิเส้นแบบไม่มีตัวทำเครื่องหมาย     สามารถแสดงแนวโน้มตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีการจัดเรียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณมีจุดข้อมูลจำนวนมาก และการจัดเรียงลำดับที่นำเสนอนั้นมีความสำคัญ ถ้ามีประเภทอยู่จำนวนมากหรือมีค่าประมาณ ให้ใช้แผนภูมิเส้นแบบไม่มีตัวทำเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนมีหรือไม่มีตัวทำเครื่องหมาย     แสดงแนวโน้มของผลกระทบของแต่ละค่าตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีการจัดเรียง ถ้ามีหลายประเภทหรือค่าโดยประมาณ ใช้แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนไม่มีตัวทำเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% มีหรือไม่มีตัวทำเครื่องหมาย     แสดงเปอร์เซ็นต์แนวโน้มของผลกระทบตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีการจัดเรียง ถ้ามีประเภทอยู่จำนวนมากหรือค่าเป็นแบบประมาณ ให้ใช้แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% แบบไม่มีตัวทำเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้น 3 มิติ     แสดงแถวแต่ละแถวหรือคอลัมน์ของข้อมูลเป็น Ribbon แบบ 3 มิติ แผนภูมิเส้น 3 มิติมีแกนนอน แกนตั้ง และแกนลึกที่คุณสามารถเปลี่ยนได้

แผนภูมิวงกลม

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในหนึ่งคอลัมน์หรือในหนึ่งแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิวงกลมได้ แผนภูมิวงกลมจะแสดงขนาดของรายการใน ชุดข้อมูล หนึ่งชุดตามสัดส่วนของผลรวมของรายการ จุดข้อมูลในแผนภูมิวงกลมจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของแผนภูมิวงกลมทั้งหมด

ลองใช้แผนภูมิวงกลมเมื่อคุณมีชุดข้อมูลเพียงหนึ่งชุดที่ต้องการลงจุด ไม่มีค่าที่คุณต้องการลงจุดลบ แทบจะไม่มีค่าที่คุณต้องการลงจุดค่าศูนย์ มีประเภทไม่เกินเจ็ดประเภท และประเภทต่างๆ แสดงส่วนต่างๆ ของแผนภูมิวงกลมทั้งหมด

แผนภูมิวงกลมมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิวงกลม    แผนภูมิวงกลมจะแสดงผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวม ในรูปแบบ 2 มิติหรือ 3 มิติ คุณสามารถดึงส่วนของแผนภูมิวงกลมออกเองได้เพื่อเน้นส่วนนั้นๆ

 • แผนภูมิวงกลมของวงกลมหรือแท่งจากแผ่นภูมิวงกลม    แสดงแผนภูมิวงกลมที่ มีค่าที่ผู้ใช้กำหนดเองที่ถูกแยกออกจากแผนภูมิวงกลมหลัก และรวมลง ในแผนภูมิวงกลมรองหรือลงในแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนกัน ชนิดแผนภูมิเหล่านี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการแบ่งส่วนในแผนภูมิวงกลมหลักเพื่อให้แยกความแตกต่างได้ง่ายขึ้น

 • แผนภูมิโดนัท     เช่นเดียวกับแผนภูมิวงกลม แผนภูมิโดนัทแสดงความสัมพันธ์ของส่วนกับทั้งหมด อย่างไรก็ตาม นั้นสามารถประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งชุดข้อมูล โทรหาแต่ละรายการของแผนภูมิโดนัทแสดงชุดข้อมูล แสดงข้อมูลในวงแหวน ซึ่งแต่ละโทรแสดงชุดข้อมูล ถ้าเปอร์เซ็นต์จะแสดงในป้ายชื่อข้อมูล โทรหาแต่ละรายการจะรวม 100%

  แผนภูมิโดนัท

แถบแผนภูมิ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิแท่งได้

ใช้แผนภูมิแท่งเพื่อแสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายการแต่ละรายการ

แผนภูมิแท่งมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิแท่งและสามมิติแผนภูมิแบบกลุ่มแผนภูมิแท่ง     เปรียบเทียบค่าในแต่ละประเภท ในแผนภูมิแท่งแบบกลุ่ม ประเภทจะถูกจัดระเบียบตามแกนแนวตั้ง และค่าบนแกนแนวนอนโดยทั่วไป ในแผนภูมิแท่งในแผนภูมิสามมิติแสดงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนในรูปแบบสามมิติ จะไม่แสดงข้อมูลบนแกนที่สาม

 • แท่งแบบเรียงซ้อนและสามมิติแบบเรียงซ้อนแผนภูมิแท่ง     แสดงความสัมพันธ์ของรายการแต่ละรายการทั้งหมด แท่งในแผนภูมิสามมิติแบบเรียงซ้อนแสดงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนในรูปแบบสามมิติ จะไม่แสดงข้อมูลบนแกนที่สาม

 • แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% 3 มิติ    เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวมแต่ละประเภท แท่งแบบเรียงซ้อนกัน 100% ในแผนภูมิ 3 มิติแสดงสี่เหลี่ยมแนวนอนในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งไม่แสดงข้อมูลบนทั้งสามแกน

แผนภูมิกระจาย

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิ XY (กระจาย) ได้ แผนภูมิกระจายมีแกนสองค่า แผนภูมิแสดงข้อมูลตัวเลขชุดหนึ่งตามแกนนอน (แกน x) และอีกชุดหนึ่งแสดงบนแกนตั้ง (แกน y) แผนภูมิจะรวมค่าเหล่านี้ลงในจุดข้อมูลเดียว และแสดงในช่วงที่ไม่สม่ำเสมอ หรือแสดงเป็นกลุ่ม

แผนภูมิกระจายแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวเลขในชุดข้อมูลหลายชุด หรือลงจุดกลุ่มของตัวเลขสองกลุ่มให้เป็นหนึ่งชุดข้อมูลของคู่ลำดับ XY แผนภูมิกระจายจะใช้สำหรับการแสดงและเปรียบเทียบค่าตัวเลข เช่น ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ สถิติ และวิศวกรรม

แผนภูมิกระจายมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิกระจาย     เปรียบเทียบคู่ของค่า ใช้แผนภูมิกระจาย มีเครื่องหมายข้อมูล แต่ไม่ มีเส้นถ้าคุณมีจุดข้อมูลจำนวนมาก และเชื่อมโยงเส้นจะทำให้ยากต่อการอ่านข้อมูล คุณยังสามารถใช้ชนิดแผนภูมินี้เมื่อคุณไม่จำเป็นต้องแสดงการเชื่อมต่อของจุดข้อมูล

 • แผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบและแผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบและตัวทำเครื่องหมาย     แสดงเส้นโค้งเรียบซึ่งลากเชื่อมจุดข้อมูลเข้าด้วยกัน เส้นเรียบนี้สามารถแสดงแบบมีตัวทำเครื่องหมายหรือไม่มีก็ได้ ใช้เส้นเรียบแบบไม่มีตัวทำเครื่องหมาย ถ้ามีจุดข้อมูลจำนวนมาก

 • แผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงและแผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงและตัวทำเครื่องหมาย    แสดงเส้นตรงเชื่อมต่อระหว่างจุดข้อมูล เส้นตรงสามารถแสดงแบบมีตัวทำเครื่องหมายหรือไม่มีก็ได้

 • แผนภูมิฟองหรือแผนภูมิฟองแบบสามมิติ    แผนภูมิฟองจะเป็นชนิดของแผนภูมิ xy (กระจาย) ซึ่งขนาดของฟองแสดงถึงค่าของตัวแปรสาม เปรียบเทียบชุดของค่าแทนที่เป็นสองสาม ค่าที่สามกำหนดขนาดของฟอง คุณสามารถเลือกที่จะแสดง ในรูปแบบสองมิติ หรือ แบบสามมิติแบบฟอง

  ฟองของแผนภูมิ

พื้นที่แผนภูมิ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิพื้นที่ได้ โดยการแสดงผลรวมของค่าที่ลงจุด แผนภูมิพื้นที่ยังแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ต่อส่วนทั้งหมด

แผนภูมิพื้นที่เน้นให้เห็นปริมาณการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา และสามารถใช้เพื่อดึงความสนใจไปยังค่ารวมในแนวโน้มทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่แสดงกำไรในช่วงเวลาที่ผ่านมาสามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิพื้นที่เพื่อเน้นกำไรรวมได้

แผนภูมิพื้นที่มีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิพื้นที่    แสดงแนวโน้มของค่าตามช่วงเวลา หรือข้อมูลประเภทอื่น แผนภูมิพื้นที่ 3 มิติจะใช้แกนสามแกน (แกนนอน แกนตั้ง และแกนลึก) ที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ โดยทั่วไปแล้วให้ลองใช้แผนภูมิเส้นแทนแผนภูมิพื้นที่แบบไม่เรียงซ้อน เนื่องจากข้อมูลจากชุดข้อมูลเดียวสามารถซ่อนอยู่หลังข้อมูลจากชุดข้อมูลอื่นได้

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน     แสดงแนวโน้มของผลกระทบของแต่ละค่าตามช่วงเวลาหรือข้อมูลประเภทอื่นๆ แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 3 มิติจะแสดงในลักษณะเดียวกัน แต่ใช้มุมมอง 3 มิติ เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติไม่ใช่แผนภูมิ 3 มิติอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนลึก)

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100%     แสดงเปอร์เซ็นต์แนวโน้มของผลกระทบของแต่ละค่าตามช่วงเวลาหรือข้อมูลประเภทอื่นๆ แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% 3 มิติจะแสดงในลักษณะเดียวกัน แต่ใช้มุมมอง 3 มิติ เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติไม่ใช่แผนภูมิ 3 มิติอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนลึก)

แผนภูมิหุ้น

ข้อมูลที่จัดเรียงตามลำดับเฉพาะในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิหุ้น

ตามชื่อของแผนภูมิ แผนภูมิหุ้นมักจะใช้เพื่อแสดงความผันผวนของราคาหุ้น อย่างไรก็ตาม แผนภูมินี้อาจใช้สำหรับข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ได้ ตัวอย่างอย่าง คุณสามารถใช้แผนภูมิหุ้นเพื่อระบุความผันผวนของอุณหภูมิประจำวัน หรือประจำปี

แผนภูมิหุ้นมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิหุ้นสูง-ต่ำปิด     แสดงราคาหุ้น ต้องมีสามชุดของค่าในลำดับถูกต้อง: สูง ต่ำ และปิดแล้ว

 • เปิด-สูง-ต่ำปิดแผนภูมิหุ้น     จำเป็นต้องใช้สี่ชุดของค่าในลำดับถูกต้อง: เปิด สูง ต่ำ และปิดแล้ว

 • Volume-สูง-ต่ำปิดแผนภูมิหุ้น     จำเป็นต้องใช้สี่ชุดของค่าในลำดับถูกต้อง: volume สูง ต่ำ และปิดแล้ว ได้วัดระดับเสียง โดยใช้สองแกนค่า: หนึ่งเป็นคอลัมน์ที่วัด volume และอื่น ๆ สำหรับราคาหุ้น

 • Volume-เปิดสูง-ต่ำปิดแผนภูมิหุ้น     จำเป็นต้องใช้ห้าชุดของค่าในลำดับถูกต้อง: ระดับเสียง เปิด สูง ต่ำ และปิดแล้ว

พื้นผิวแผนภูมิ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิพื้นผิวได้ เช่น ในแผนที่แสดงภูมิประเทศที่ใช้สีและรูปแบบบ่งบอกถึงพื้นที่ที่อยู่ในช่วงของค่าเดียวกัน

แผนภูมิพื้นผิวมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการค้นหาชุดข้อมูลที่ดีที่สุดระหว่างชุดข้อมูลสองชุด

แผนภูมิพื้นผิวมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิพื้นผิว 3 มิติ    แสดงแนวโน้มในค่าระหว่างสองมิติเส้นโค้งแบบต่อเนื่องกัน แถบสีในแผนภูมิพื้นผิวไม่ได้แสดงถึงชุดข้อมูล แถบสีเหล่านั้นจะแสดงความแตกต่างระหว่างค่านั้น แผนภูมินี้แสดงมุมมอง 3 มิติของข้อมูล ซึ่งสามารถจินตนาการได้ว่าเป็นเหมือนแผ่นยางที่ถูกยืดออกบนแผนภูมิคอลัมน์ 3 มิติ โดยทั่วไปแล้วใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจำนวนมากที่อาจมองเห็นได้ยาก

 • แผนภูมิพื้นผิว 3 มิติแบบโครงลวด    แสดงเฉพาะเส้นเท่านั้น แผนภูมิพื้นผิว 3 มิติแบบโครงลวดจะไม่สามารถอ่านได้ง่าย แต่ชนิดแผนภูมินี้มีประโยชน์สำหรับการลงจุดชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้เร็วขึ้น

 • แผนภูมิเส้นชั้น    คือแผนภูมิพื้นผิวที่ถูกมองมาจากด้านบน ซึ่งคล้ายคลึงกับแผนที่แสดงภูมิประเทศ 2 มิติ ในแผนภูมิเส้นชั้น กลุ่มสีจะแสดงถึงช่วงที่เฉพาะเจาะจงของค่าต่างๆ เส้นในแผนภูมิเส้นชั้นจะเชื่อมโยงจุดของค่าที่เท่ากันที่สอดแทรกเข้ามา

 • แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวด    คือแผนภูมิพื้นผิวที่ถูกมองมาจากด้านบนด้วยเช่นกัน แผนภูมิแบบโครงลวดจะแสดงแค่เฉพาะเส้น โดยไม่มีสีอยู่บนพื้นผิว แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวดเป็นแผนภูมิที่อ่านได้ไม่ง่ายนัก คุณอาจต้องการใช้แผนภูมิพื้นผิว 3 มิติแทน

เรดาร์แผนภูมิ

ในแผนภูมิเรดาร์ ประเภทแต่ละประเภทจะมีแกนค่าของตนเองที่มีรัศมีชี้ออกจากจุดศูนย์กลาง เส้นเชื่อมต่อค่าทั้งหมดอยู่ในชุดข้อมูลเดียวกัน

ใช้แผนภูมิเรดาร์เปรียบเทียบค่ารวมของชุดข้อมูลหลายชุด

แผนภูมิเรดาห์มีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิเรดาร์    แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าที่สัมพันธ์กับจุดศูนย์กลาง

 • แผนภูมิเรดาร์ที่ มีเครื่องหมาย    แสดงการเปลี่ยนแปลงในค่าที่สัมพันธ์กับจุดศูนย์กลาง มีเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี    แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าที่สัมพันธ์กับจุดศูนย์กลาง และเติมสีในพื้นที่ที่มีชุดข้อมูล

คุณสามารถใช้แผนภูมิแผนที่เพื่อเปรียบเทียบค่า และแสดงประเภทข้ามภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ใช้เมื่อคุณมีภูมิภาคในข้อมูลของคุณ เช่นประเทศ/ภูมิภาค อเมริกา เขต หรือรหัสไปรษณีย์

แผนภูมิแผนที่ใน Excel ที่มีข้อมูลค่า แผนภูมิแผนที่ใน Excel ตามประเภท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การสร้างแผนภูมิแผนที่

แผนภูมิกรวยแสดงค่าของลำดับขั้นต่างๆ ในกระบวนการ

แผนภูมิกรวยที่แสดงให้เห็นขั้นตอนการขาย ลำดับขั้นที่แสดงในคอลัมน์แรก ค่าในคอลัมน์ที่สอง

โดยทั่วไปแล้ว ค่าลดค่อย ๆ อนุญาตแถบให้คล้ายกับกรวย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การสร้างแผนภูมิกรวย

แผนภูมิ treemap แสดงมุมมองลำดับชั้นของข้อมูลของคุณและวิธีการง่าย ๆ ในการเปรียบเทียบในระดับต่าง ๆ ของการจัดประเภท แผนภูมิ treemap แสดงประเภท ด้วยสีและความใกล้เคียง และสามารถแสดงจำนวนมากข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องยากกับแผนภูมิชนิดอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย แผนภูมิ treemap สามารถถูกลงจุดเมื่อเซลล์ (ว่าง) ที่ว่างอยู่แล้วภายในโครงสร้างตามลำดับชั้น และแผนภูมิ treemap ได้ดีสำหรับการเปรียบเทียบสัดส่วนภายในลำดับชั้น

ตัวอย่างของแผนภูมิ Waterfall ใน Office 2016 สำหรับ Windows

ไม่มีชนิดย่อยของแผนภูมิสำหรับแผนภูมิ Treemap

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การสร้างแผนภูมิ treemap

แผนภูมิ sunburst เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงข้อมูลตามลำดับชั้น และสามารถถูกลงจุดเมื่อเซลล์ (ว่าง) ที่ว่างอยู่ภายในโครงสร้างตามลำดับชั้น แต่ละระดับของลำดับชั้นจะถูกแสดง ด้วยโทรศัพท์หรือวงกลมที่ มีวงกลมในสุดเป็นอันดับของลำดับชั้นหนึ่ง แผนภูมิ sunburst โดยไม่มีข้อมูลใด ๆ ลำดับชั้น (หนึ่งระดับประเภท), มีลักษณะคล้ายกับแผนภูมิโดนัท อย่างไรก็ตาม แผนภูมิ sunburst มีหลายระดับของประเภทแสดงว่าวงแหวนภายนอกสัมพันธ์กับวงแหวนภายใน แผนภูมิ sunburst จะมีประสิทธิภาพสูงสุดที่แสดงวิธีการโทรหาหนึ่งจึงใช้ไม่ได้ลงในส่วนการสนับสนุน

รูปภาพของแผนภูมิ Sunburst ใน Office 2016 สำหรับ Windows

ไม่มีชนิดย่อยของแผนภูมิสำหรับแผนภูมิ Sunburst

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การสร้างแผนภูมิ sunburst

แผนภูมิ waterfall แสดงผลรวมของข้อมูลทางการเงินของคุณ ตามค่าที่เป็นบวก หรือลบ จะมีประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจวิธีค่าเริ่มต้นจะได้รับผลกระทบ ด้วยชุดของค่าที่เป็นบวก และลบ คอลัมน์มีสีที่กำหนดไว้แล้วเพื่อให้คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วบอกบวกจากจำนวนลบ

ตัวอย่างแผนภูมิวอเตอร์ฟอล

ไม่มีชนิดย่อยของแผนภูมิสำหรับแผนภูมิ Waterfall

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การสร้างแผนภูมิ waterfall

ข้อมูลที่ลงจุดในแผนภูมิฮิสโตแกรมจะแสดงความถี่ภายในการแจกแจง แต่ละคอลัมน์ของแผนภูมิจะเรียกว่าช่อง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของคุณเพิ่มเติมได้

ตัวอย่างฮิสโทแกรม

ชนิดของแผนภูมิฮีสโตแกรม

 • ฮิสโตแกรม    แผนภูมิฮิสโตแกรมจะแสดงการแจกแจงข้อมูลของคุณที่จัดกลุ่มเป็นช่องความถี่

  แผนภูมิฮิสโตแกรมในชนิดแผนภูมิย่อยฮิสโตแกรม
 • แผนภูมิ Pareto    Pareto คือแผนภูมิฮิสโตแกรมที่เรียงลำดับ ซึ่งมีทั้งคอลัมน์ที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย และเส้นแสดงเปอร์เซ็นต์สะสมทั้งหมด

  ชนิดย่อยของแผนภูมิ Pareto ในแผนภูมิ ฮิสโตแกรม ที่มีให้ใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานสำหรับแผนภูมิฮีสโตแกรมและเร

แผนภูมิกล่องและ whisker แสดงชื่อการแจกจ่ายของข้อมูลลงใน quartiles เน้นค่าเฉลี่ยและ outliers ในกล่องอาจมีบรรทัดซึ่งขยายไปตามแนวตั้งหรือที่เรียกว่า "whiskers" รายการเหล่านี้ระบุแปรผันนอก quartiles บน และล่าง และจุดใด ๆ นอกเส้นหรือ whiskers เหล่านั้นจะถือว่าเป็นแอ outlier ใช้ชนิดแผนภูมินี้เมื่อมีชุดข้อมูลหลายชุดซึ่งเกี่ยวข้องกับแต่ละคนในวิธีบางอย่าง

ตัวอย่างแผนภูมิบ็อกซ์และวิสเกอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูกล่องสร้างและแผนภูมิ whisker

คอลัมน์ของแผนภูมิ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิคอลัมน์ได้ ปกติแล้วในแผนภูมิคอลัมน์ ประเภทต่างๆ จะจัดเรียงไปตามแนวนอน แกนและค่าต่างๆ จะจัดเรียงไปตามแนวตั้ง

แผนภูมิคอลัมน์มีประโยชน์เมื่อต้องการแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามช่วงเวลา หรือเพื่อแสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายการต่างๆ

แผนภูมิคอลัมน์มีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิกลุ่มคอลัมน์    เปรียบเทียบค่าในทุกประเภท แผนภูมิกลุ่มคอลัมน์แสดงค่าในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง 2 มิติ คอลัมน์แบบกลุ่มในแผนภูมิ 3 มิติแสดงข้อมูลโดยใช้เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติ

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน     แสดงความสัมพันธ์ของแต่ละรายการกับรายการทั้งหมด การเปรียบเทียบผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวมแต่ละประเภท แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนแสดงค่าในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเรียงซ้อนแนวตั้ง 2 มิติ แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 3 มิติแสดงข้อมูลโดยใช้เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติ เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติไม่ใช่แผนภูมิ 3 มิติอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนลึก)

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100%     การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวมแต่ละประเภท แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% แสดงค่าในรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบเรียงซ้อนแนวตั้ง 2 มิติ 100% แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 3 มิติ 100% แสดงข้อมูลโดยใช้เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติ เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติไม่ใช่แผนภูมิ 3 มิติอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนลึก)

 • แผนภูมิคอลัมน์ 3 มิติ    ใช้แกนสามแกนที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ (แกนนอน แกนตั้ง และแกนลึก) แผนภูมินี้ปรียบเทียบจุดข้อมูลตามแนวนอนและแกนลึก

 • แผนภูมิทรงกระบอก ทรงกรวย และพีระมิด     มีในรูปแบบกลุ่มแผนภูมิเดียวกัน, เรียงซ้อนกัน, เรียงซ้อนกัน 100% และ 3 มิติที่ระบุไว้สำหรับแผนภูมิคอลัมน์สี่แหลี่ยมผืนผ้า แผนภูมิเหล่านั้นแสดงและเปรียบเทียบข้อมูลในลักษณะเดียวกัน ความแตกต่างเพียงข้อเดียวคือ แผนภูมิเหล่านี้แสดงในแบบทรงกระบอก ทรงกรวย และรูปร่างพีระมิดแทนสี่เหลี่ยมผืนผ้า

แผนภูมิเส้น

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิเส้นได้ แผนภูมิเส้นสามารถแสดงข้อมูลแบบต่อเนื่องตามช่วงเวลา ตั้งค่าเปรียบเทียบกับมาตราส่วนทั่วไป จึงเหมาะสำหรับแสดงแนวโน้มข้อมูลในช่วงเวลาที่เท่ากัน ในแผนภูมิเส้น ข้อมูลประเภทจะถูกกระจายบนแกนนอนเท่าๆ กัน และข้อมูลค่าทั้งหมดจะถูกกระจายบนแกนตั้งเท่าๆ กัน

แผนภูมิเส้นจะทำงานได้ดีถ้าป้ายประเภทของคุณเป็นข้อความ และแสดงค่าในช่องว่างที่เว้นอย่างทั่วถึง เช่น เดือน ไตรมาส หรือปีงบประมาณ

แผนภูมิเส้นมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิเส้นและแผนภูมิเส้นแบบไม่มีตัวทำเครื่องหมาย     สามารถแสดงแนวโน้มตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีการจัดเรียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณมีจุดข้อมูลจำนวนมาก และการจัดเรียงลำดับที่นำเสนอนั้นมีความสำคัญ ถ้ามีประเภทอยู่จำนวนมากหรือมีค่าประมาณ ให้ใช้แผนภูมิเส้นแบบไม่มีตัวทำเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนมีหรือไม่มีตัวทำเครื่องหมาย     แสดงแนวโน้มของผลกระทบของแต่ละค่าตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีการจัดเรียง ถ้ามีหลายประเภทหรือค่าโดยประมาณ ใช้แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนไม่มีตัวทำเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% มีหรือไม่มีตัวทำเครื่องหมาย     แสดงเปอร์เซ็นต์แนวโน้มของผลกระทบตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีการจัดเรียง ถ้ามีประเภทอยู่จำนวนมากหรือค่าเป็นแบบประมาณ ให้ใช้แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% แบบไม่มีตัวทำเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้น 3 มิติ     แสดงแถวแต่ละแถวหรือคอลัมน์ของข้อมูลเป็น Ribbon แบบ 3 มิติ แผนภูมิเส้น 3 มิติมีแกนนอน แกนตั้ง และแกนลึกที่คุณสามารถเปลี่ยนได้

แผนภูมิวงกลม

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในหนึ่งคอลัมน์หรือในหนึ่งแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิวงกลมได้ แผนภูมิวงกลมจะแสดงขนาดของรายการใน ชุดข้อมูล หนึ่งชุดตามสัดส่วนของผลรวมของรายการ จุดข้อมูลในแผนภูมิวงกลมจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของแผนภูมิวงกลมทั้งหมด

ลองใช้แผนภูมิวงกลมเมื่อคุณมีชุดข้อมูลเพียงหนึ่งชุดที่ต้องการลงจุด ไม่มีค่าที่คุณต้องการลงจุดลบ แทบจะไม่มีค่าที่คุณต้องการลงจุดค่าศูนย์ มีประเภทไม่เกินเจ็ดประเภท และประเภทต่างๆ แสดงส่วนต่างๆ ของแผนภูมิวงกลมทั้งหมด

แผนภูมิวงกลมมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิวงกลม    แผนภูมิวงกลมจะแสดงผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวม ในรูปแบบ 2 มิติหรือ 3 มิติ คุณสามารถดึงส่วนของแผนภูมิวงกลมออกเองได้เพื่อเน้นส่วนนั้นๆ

 • แผนภูมิวงกลมของวงกลมหรือแท่งจากแผ่นภูมิวงกลม    แสดงแผนภูมิวงกลมที่ มีค่าที่ผู้ใช้กำหนดเองที่ถูกแยกออกจากแผนภูมิวงกลมหลัก และรวมลง ในแผนภูมิวงกลมรองหรือลงในแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนกัน ชนิดแผนภูมิเหล่านี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการแบ่งส่วนในแผนภูมิวงกลมหลักเพื่อให้แยกความแตกต่างได้ง่ายขึ้น

 • แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัว     แสดงผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวมในขณะที่เน้นค่าแต่ละค่า แผนภูมิวงกลมแบบแยกตัวสามารถแสดงในรูปแบบ 3 มิติ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการกระจายแผนภูมิวงกลมสำหรับแต่ละส่วนหรือส่วนทั้งหมดได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถย้ายส่วนของวงกลมแบบแยกตัวด้วยตนเอง

แถบแผนภูมิ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิแท่งได้

ใช้แผนภูมิแท่งเพื่อแสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายการแต่ละรายการ

แผนภูมิแท่งมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิแท่งแบบกลุ่ม    เปรียบเทียบค่าในทุกประเภท ในแผนภูมิแท่งแบบกลุ่ม ปกติแล้วประเภทต่างๆ จะถูกจัดระเบียบตามแกนตั้ง และค่าต่างๆ จัดตามแกนนอน กลุ่มแท่งในแผนภูมิ 3 มิติแสดงสี่เหลี่ยมแนวนอนในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งไม่แสดงข้อมูลบนทั้งสามแกน

 • แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน    แสดงความสัมพันธ์ของแต่ละรายการกับรายการทั้งหมด แท่งแบบเรียงซ้อนในแผนภูมิ 3 มิติแสดงสี่เหลี่ยมแนวนอนในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งไม่แสดงข้อมูลบนทั้งสามแกน

 • แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% 3 มิติ    เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวมแต่ละประเภท แท่งแบบเรียงซ้อนกัน 100% ในแผนภูมิ 3 มิติแสดงสี่เหลี่ยมแนวนอนในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งไม่แสดงข้อมูลบนทั้งสามแกน

 • แผนภูมิทรงกระบอกแนวนอน ทรงกรวย และพีระมิด     มีในรูปแบบกลุ่มแผนภูมิเดียวกัน, เรียงซ้อนกัน, เรียงซ้อนกัน 100% และ 3 มิติที่ระบุไว้สำหรับแผนภูมิคอลัมน์สี่แหลี่ยมผืนผ้า แผนภูมิเหล่านี้แสดงและเปรียบเทียบข้อมูลในลักษณะเดียวกัน ความแตกต่างเพียงข้อเดียวคือ แผนภูมิเหล่านี้แสดงในแบบทรงกระบอก ทรงกรวย และรูปร่างพีระมิดแทนสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน

พื้นที่แผนภูมิ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิพื้นที่ได้ โดยการแสดงผลรวมของค่าที่ลงจุด แผนภูมิพื้นที่ยังแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ต่อส่วนทั้งหมด

แผนภูมิพื้นที่เน้นให้เห็นปริมาณการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา และสามารถใช้เพื่อดึงความสนใจไปยังค่ารวมในแนวโน้มทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่แสดงกำไรในช่วงเวลาที่ผ่านมาสามารถนำมาลงจุดในแผนภูมิพื้นที่เพื่อเน้นกำไรรวมได้

แผนภูมิพื้นที่มีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิพื้นที่    แสดงแนวโน้มของค่าตามช่วงเวลา หรือข้อมูลประเภทอื่น แผนภูมิพื้นที่ 3 มิติจะใช้แกนสามแกน (แกนนอน แกนตั้ง และแกนลึก) ที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ โดยทั่วไปแล้วให้ลองใช้แผนภูมิเส้นแทนแผนภูมิพื้นที่แบบไม่เรียงซ้อน เนื่องจากข้อมูลจากชุดข้อมูลเดียวสามารถซ่อนอยู่หลังข้อมูลจากชุดข้อมูลอื่นได้

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน     แสดงแนวโน้มของผลกระทบของแต่ละค่าตามช่วงเวลาหรือข้อมูลประเภทอื่นๆ แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 3 มิติจะแสดงในลักษณะเดียวกัน แต่ใช้มุมมอง 3 มิติ เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติไม่ใช่แผนภูมิ 3 มิติอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนลึก)

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100%     แสดงเปอร์เซ็นต์แนวโน้มของผลกระทบของแต่ละค่าตามช่วงเวลาหรือข้อมูลประเภทอื่นๆ แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% 3 มิติจะแสดงในลักษณะเดียวกัน แต่ใช้มุมมอง 3 มิติ เปอร์สเปคทีฟ 3 มิติไม่ใช่แผนภูมิ 3 มิติอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนลึก)

แผนภูมิกระจาย

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิ XY (กระจาย) ได้ แผนภูมิกระจายมีแกนสองค่า แผนภูมิแสดงข้อมูลตัวเลขชุดหนึ่งตามแกนนอน (แกน x) และอีกชุดหนึ่งแสดงบนแกนตั้ง (แกน y) แผนภูมิจะรวมค่าเหล่านี้ลงในจุดข้อมูลเดียว และแสดงในช่วงที่ไม่สม่ำเสมอ หรือแสดงเป็นกลุ่ม

แผนภูมิกระจายแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวเลขในชุดข้อมูลหลายชุด หรือลงจุดกลุ่มของตัวเลขสองกลุ่มให้เป็นหนึ่งชุดข้อมูลของคู่ลำดับ XY แผนภูมิกระจายจะใช้สำหรับการแสดงและเปรียบเทียบค่าตัวเลข เช่น ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ สถิติ และวิศวกรรม

แผนภูมิกระจายมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิกระจายที่มีตัวทำเครื่องหมายเท่านั้น     เปรียบเทียบคู่ของค่า ใช้แผนภูมิกระจายกับตัวแสดงข้อมูลแต่ไม่มีเส้น เพราะถ้าคุณมีการลงจุดข้อมูลหลายจุดและการเชื่อมต่อเส้นอาจทำให้อ่านข้อมูลได้ยาก คุณยังสามารถใช้ชนิดแผนภูมินี้เมื่อคุณไม่ต้องแสดงการเชื่อมต่อของจุดข้อมูล

 • แผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบและแผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบและตัวทำเครื่องหมาย     แสดงเส้นโค้งเรียบซึ่งลากเชื่อมจุดข้อมูลเข้าด้วยกัน เส้นเรียบนี้สามารถแสดงแบบมีตัวทำเครื่องหมายหรือไม่มีก็ได้ ใช้เส้นเรียบแบบไม่มีตัวทำเครื่องหมาย ถ้ามีจุดข้อมูลจำนวนมาก

 • แผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงและแผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงและตัวทำเครื่องหมาย    แสดงเส้นตรงเชื่อมต่อระหว่างจุดข้อมูล เส้นตรงสามารถแสดงแบบมีตัวทำเครื่องหมายหรือไม่มีก็ได้

ฟองของแผนภูมิ

แผนภูมิฟองคือแผนภูมิ xy (กระจาย) ชนิดหนึ่งที่ขนาดของฟองแสดงค่าของตัวแปรที่สาม

แผนภูมิฟองมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิฟองหรือแผนภูมิฟองมีเอฟเฟ็กต์ 3 มิติ     เปรียบเทียบชุดของค่าสามค่าแทนสองค่า ค่าที่สามระบุขนาดของฟอง คุณสามารถเลือกที่จะแสดงฟองในรูปแบบ 2 มิติหรือเอฟเฟ็กต์ 3 มิติได้

แผนภูมิหุ้น

ข้อมูลที่จัดเรียงตามลำดับเฉพาะในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิหุ้น

ตามชื่อของแผนภูมิ แผนภูมิหุ้นมักจะใช้เพื่อแสดงความผันผวนของราคาหุ้น อย่างไรก็ตาม แผนภูมินี้อาจใช้สำหรับข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ได้ ตัวอย่างอย่าง คุณสามารถใช้แผนภูมิหุ้นเพื่อระบุความผันผวนของอุณหภูมิประจำวัน หรือประจำปี

แผนภูมิหุ้นมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิหุ้นสูง-ต่ำ-ปิด     แสดงราคาหุ้น คุณต้องมีชุดของค่าสามชุดเรียงลำดับอย่างถูกต้องดังนี้: ราคาสูง ต่ำ และปิด

 • แผนภูมิหุ้นเปิด-สูง-ต่ำ-ปิด     คุณต้องมีชุดของค่าสี่ชุดเรียงลำดับอย่างถูกต้องดังนี้: ราคาเปิด สูง ต่ำ และปิด

 • แผนภูมิหุ้นปริมาณ-สูง-ต่ำ-ปิด    คุณต้องมีชุดของค่าสี่ชุดเรียงลำดับอย่างถูกต้องดังนี้: ปริมาณ ราคาสูง ต่ำ และปิด ซึ่งแผนภูมิจะคำนวณปริมาณโดยใช้แกนค่าสองแกน: แกนหนึ่งสำหรับคอลัมน์ที่ใช้คำนวณปริมาณ และอีกแกนหนึ่งสำหรับราคาหุ้น

 • แผนภูมิหุ้นปริมาณ-เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด    คุณต้องมีชุดของค่าห้าชุดเรียงลำดับอย่างถูกต้อง: ปริมาณ ราคาเปิด สูง ต่ำ และปิด

พื้นผิวแผนภูมิ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน Excel สามารถลงจุดในแผนภูมิพื้นผิวได้ เช่น ในแผนที่แสดงภูมิประเทศที่ใช้สีและรูปแบบบ่งบอกถึงพื้นที่ที่อยู่ในช่วงของค่าเดียวกัน

แผนภูมิพื้นผิวมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการค้นหาชุดข้อมูลที่ดีที่สุดระหว่างชุดข้อมูลสองชุด

แผนภูมิพื้นผิวมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิพื้นผิว 3 มิติ    แสดงแนวโน้มในค่าระหว่างสองมิติเส้นโค้งแบบต่อเนื่องกัน แถบสีในแผนภูมิพื้นผิวไม่ได้แสดงถึงชุดข้อมูล แถบสีเหล่านั้นจะแสดงความแตกต่างระหว่างค่านั้น แผนภูมินี้แสดงมุมมอง 3 มิติของข้อมูล ซึ่งสามารถจินตนาการได้ว่าเป็นเหมือนแผ่นยางที่ถูกยืดออกบนแผนภูมิคอลัมน์ 3 มิติ โดยทั่วไปแล้วใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจำนวนมากที่อาจมองเห็นได้ยาก

 • แผนภูมิพื้นผิว 3 มิติแบบโครงลวด    แสดงเฉพาะเส้นเท่านั้น แผนภูมิพื้นผิว 3 มิติแบบโครงลวดจะไม่สามารถอ่านได้ง่าย แต่ชนิดแผนภูมินี้มีประโยชน์สำหรับการลงจุดชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้เร็วขึ้น

 • แผนภูมิเส้นชั้น    คือแผนภูมิพื้นผิวที่ถูกมองมาจากด้านบน ซึ่งคล้ายคลึงกับแผนที่แสดงภูมิประเทศ 2 มิติ ในแผนภูมิเส้นชั้น กลุ่มสีจะแสดงถึงช่วงที่เฉพาะเจาะจงของค่าต่างๆ เส้นในแผนภูมิเส้นชั้นจะเชื่อมโยงจุดของค่าที่เท่ากันที่สอดแทรกเข้ามา

 • แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวด    คือแผนภูมิพื้นผิวที่ถูกมองมาจากด้านบนด้วยเช่นกัน แผนภูมิแบบโครงลวดจะแสดงแค่เฉพาะเส้น โดยไม่มีสีอยู่บนพื้นผิว แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวดเป็นแผนภูมิที่อ่านได้ไม่ง่ายนัก คุณอาจต้องการใช้แผนภูมิพื้นผิว 3 มิติแทน

แผนภูมิโดนัท

เช่น แผนภูมิวงกลม แผนภูมิโดนัทแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ต่อส่วนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม แผนภูมิชนิดนี้สามารถประกอบด้วยชุดข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุด แต่ละวงแหวนของแผนภูมิโดนัทแสดงชุดข้อมูลหนึ่งชุด

แผนภูมิโดนัทมีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิโดนัท    แสดงข้อมูลเป็นวงแหวน ซึ่งแต่ละวงแหวนจะบ่งบอกถึงชุดข้อมูลหนึ่งชุด ถ้าเปอร์เซ็นต์ถูกแสดงอยู่ในป้ายชื่อข้อมูล แต่ละวงแหวนจะมีผลรวมทั้งหมดเป็น 100%

 • แผนภูมิโดนัทแบบแยกตัว     แสดงผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวมในขณะที่เน้นค่าแต่ละค่า อย่างไรก็ตาม แผนภูมิเหล่านี้สามารถประกอบด้วยชุดข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุด

เรดาร์แผนภูมิ

ในแผนภูมิเรดาร์ ประเภทแต่ละประเภทจะมีแกนค่าของตนเองที่มีรัศมีชี้ออกจากจุดศูนย์กลาง เส้นเชื่อมต่อค่าทั้งหมดอยู่ในชุดข้อมูลเดียวกัน

ใช้แผนภูมิเรดาร์เปรียบเทียบค่ารวมของชุดข้อมูลหลายชุด

แผนภูมิเรดาห์มีชนิดย่อยของแผนภูมิดังต่อไปนี้:

 • แผนภูมิเรดาร์    แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าที่สัมพันธ์กับจุดศูนย์กลาง

 • แผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี    แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าที่สัมพันธ์กับจุดศูนย์กลาง และเติมสีในพื้นที่ที่มีชุดข้อมูล

เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

ถ้าคุณมีแผนภูมิอยู่แล้ว แต่คุณต้องการเปลี่ยนชนิดของแผนภูมิ ให้ทำดังนี้

 1. เลือกแผนภูมิ คลิกที่แท็บออกแบบแผนภูมิ และคลิกเปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

  ครึ่งขวาของแท็บ ออกแบบแผนภูมิ
 2. เลือกชนิดแผนภูมิใหม่ในแกลเลอรีตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน

ดูเพิ่มเติม

สร้างแผนภูมิแผนที่

สร้างแผนภูมิกรวย

นำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิแกนต์

สร้างฮิสโตแกรม

สร้างแผนภูมิเร

สร้างแผนภูมิ sunburst

สร้างแผนภูมิ treemap

สร้างแผนภูมิ waterfall

กล่องสร้างและแผนภูมิ whisker

เพิ่มแผนภูมิวงกลม

สร้างแผนภูมิ ด้วยแผนภูมิที่แนะนำ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×