ชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งานใน Office

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณจะมีตัวเลือกมากมาย เมื่อคุณสร้างแผนภูมิใน เวิร์กชีต Excel, เอกสาร Word หรือ งานนำเสนอ PowerPoint ไม่ว่าคุณจะใช้แผนภูมิที่ได้รับการแนะนำสำหรับข้อมูลของคุณ หรือใช้แผนภูมิที่คุณเลือกจากรายการแผนภูมิทั้งหมด การทราบข้อมูลเพิ่มเติมเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับแผนภูมิแต่ละชนิดอาจช่วยได้บ้าง

คลิกที่นี่เพื่อเริ่มสร้างแผนภูมิ

เลือกที่ชนิดแผนภูมิเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

สำหรับคำอธิบายของแผนภูมิแต่ละชนิด ให้เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ต่อไปนี้

หมายเหตุ: แผนภูมิบางชนิดจะพร้อมใช้งานเฉพาะในแอปพลิเคชัน Office 2013 และ 2016

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิคอลัมน์ได้ โดยทั่วไป แผนภูมิคอลัมน์จะแสดงประเภทต่างๆ เป็นแกนแนวนอน (ประเภท) และค่าต่างๆ เป็นแกนแนวตั้ง (ค่า) ดังเช่นที่แสดงอยู่ในแผนภูมินี้

แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม

ชนิดของแผนภูมิคอลัมน์

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม และแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มสามมิติ   

  แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม และแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มแบบสามมิติ

  แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มแสดงค่าในคอลัมน์สองมิติ แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มแบบสามมิติจะแสดงคอลัมน์ในรูปแบบสามมิติ แต่จะไม่ใช้แกนค่าที่สาม (แกนลึก) ใช้แผนภูมินี้เมื่อคุณมีประเภทต่างๆ ที่บ่งบอกถึง

  • ช่วงของค่า (ตัวอย่างเช่น จำนวนรายการ เป็นต้น)

  • การจัดเรียงมาตราส่วนเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น มาตราส่วน Likert กับรายการต่างๆ เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ปานกลาง ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

  • ชื่อที่ไม่ได้อยู่ในลำดับเฉพาะใดๆ (ตัวอย่างเช่น ชื่อของรายการ ชื่อทางภูมิศาสตร์ หรือชื่อของบุคคล)

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน และแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนสามมิติ     แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนแสดงค่าในลักษณะคอลัมน์แบบเรียงซ้อนสองมิติ แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนสามมิติจะแสดงคอลัมน์แบบเรียงซ้อนในรูปแบบสามมิติ แต่จะไม่ใช้แกนลึก ใช้แผนภูมินี้เมื่อคุณมี ชุดข้อมูล หลายชุดและคุณต้องการเน้นผลรวมทั้งหมด

  แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนและแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อนแบบสามมิติ

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ    แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% แสดงค่าในคอลัมน์สองมิติที่ซ้อนกันอยู่เพื่อแสดงค่า 100% แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติจะแสดงคอลัมน์ในรูปแบบสามมิติ แต่จะไม่ใช้แกนลึก ใช้แผนภูมินี้เมื่อคุณมีชุดข้อมูลตั้งแต่สองชุดขึ้นไป และต้องการเน้นผลกระทบต่อผลรวมทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผลรวมในแต่ละประเภทเหมือนกัน

  แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน 100% แบบสามมิติ

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบสามมิติ    แผนภูมิคอลัมน์แบบสามมิติจะใช้แกนสามแกนที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ (แกนแนวนอน แกนแนวตั้ง และแกนลึก) และแกนเหล่านี้จะเปรียบเทียบ จุดข้อมูล ตามแกนแนวนอนและแกนลึก ใช้แผนภูมินี้เมื่อคุณต้องการเปรียบเทียบข้อมูลกับทั้งประเภทและชุดข้อมูล

  แผนภูมิคอลัมน์แบบสามมิติ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิเส้นได้ ในแผนภูมิเส้น ข้อมูลประเภทต่างๆ จะถูกกระจายอย่างเท่าๆ กันตามแกนแนวนอน และข้อมูลค่าทั้งหมดจะถูกกระจายอย่างเท่าๆ กันตามแกนแนวตั้ง แผนภูมิเส้นสามารถแสดงข้อมูลที่ต่อเนื่องกันบนแกนเวลาที่มีมาตราส่วนเท่าๆ กัน ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการแสดงแนวโน้มของข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่เท่ากัน เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปีงบประมาณ

แผนภูมิเส้นแบบมีเครื่องหมาย

ชนิดของแผนภูมิเส้น

 • แผนภูมิเส้น และแผนภูมิเส้นแบบมีเครื่องหมาย    แผนภูมิเส้นสามารถแสดงแนวโน้มตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีระยะห่างเท่ากัน ซึ่งแสดงโดยมีหรือไม่มีเครื่องหมายเพื่อระบุค่าข้อมูลของแต่ละตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณมีจุดข้อมูลจำนวนมาก และการจัดเรียงลำดับที่นำเสนอนั้นมีความสำคัญ ถ้ามีประเภทอยู่จำนวนมากหรือมีค่าประมาณ ให้ใช้แผนภูมิเส้นแบบไม่มีเครื่องหมาย

  แผนภูมิเส้น และแผนภูมิเส้นพร้อมเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน และแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนพร้อมเครื่องหมาย     แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนสามารถแสดงแนวโน้มของผลกระทบจากแต่ละค่าตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีระยะห่างเท่ากัน ซึ่งแสดงโดยมีหรือไม่มีเครื่องหมายเพื่อระบุค่าข้อมูลของแต่ละตัว

  แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน และแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนพร้อมเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% พร้อมเครื่องหมาย     แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% สามารถแสดงแนวโน้มของผลกระทบเป็นเปอร์เซ็นต์ จากแต่ละค่าตามช่วงเวลา หรือประเภทที่มีระยะห่างเท่ากัน ซึ่งแสดงโดยมีหรือไม่มีเครื่องหมายเพื่อระบุค่าข้อมูลของแต่ละตัว ถ้ามีประเภทอยู่จำนวนมากหรือค่าเป็นแบบประมาณ ให้ใช้แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% แบบไม่มีเครื่องหมาย

  แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% พร้อมเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นสามมิติ    แผนภูมิเส้นสามมิติจะแสดงแถวแต่ละแถวหรือคอลัมน์ของข้อมูลเป็น Ribbon แบบสามมิติ แผนภูมิเส้นสามมิติมีแกนแนวนอน แกนแนวตั้ง และแกนลึกที่คุณสามารถเปลี่ยนได้

  แผนภูมิเส้นสามมิติ

  หมายเหตุ: 

  • แผนภูมิเส้นจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณมีชุดข้อมูลหลายชุดในแผนภูมิของคุณ ถ้าคุณมีชุดข้อมูลเพียงชุดเดียว ให้พิจารณาใช้งาน แผนภูมิกระจาย แทน

  • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนจะรวมข้อมูล ซึ่งอาจไม่ใช่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ อาจไม่ใช่เรื่องง่ายในการดูว่าเส้นนั้นเรียงซ้อนกันอยู่ ดังนั้นให้พิจารณาใช้แผนภูมิเส้นชนิดอื่น หรือใช้ แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน แทน

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในหนึ่งคอลัมน์หรือในหนึ่งแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิวงกลมได้ แผนภูมิวงกลมจะแสดงขนาดของรายการใน ชุดข้อมูล หนึ่งชุดตามสัดส่วนของผลรวมของรายการ จุดข้อมูล ในแผนภูมิวงกลมจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของแผนภูมิวงกลมทั้งหมด

แผนภูมิวงกลม

ให้พิจารณาใช้แผนภูมิวงกลมในกรณีดังนี้

 • คุณมีชุดข้อมูลเพียงหนึ่งชุด

 • ไม่มีค่าใดในข้อมูลของคุณเป็นค่าลบ

 • แทบไม่มีค่าใดในข้อมูลของคุณเป็นค่าศูนย์

 • คุณมีประเภทต่างๆ ไม่เกินเจ็ดประเภท ซึ่งทั้งหมดนี้จะบ่งบอกถึงส่วนต่างๆ ของแผนภูมิวงกลมทั้งหมด

ชนิดของแผนภูมิวงกลม

 • แผนภูมิวงกลม และแผนภูมิวงกลมสามมิติ    แผนภูมิวงกลมจะแสดงผลกระทบของแต่ละค่าต่อผลรวม ในรูปแบบสองมิติหรือสามมิติ คุณสามารถดึงส่วนของแผนภูมิวงกลมออกเองได้เพื่อเน้นส่วนนั้นๆ

  แผนภูมิวงกลมและแผนภูมิวงกลมสามมิติ

 • แผนภูมิวงกลมจากวงกลม และแผนภูมิแท่งจากวงกลม    แผนภูมิวงกลมจากวงกลมหรือแผนภูมิแท่งจากวงกลม จะแสดงแผนภูมิวงกลมที่มีค่าที่เล็กกว่า ถูกดึงออกเป็นแผนภูมิวงกลมรอง หรือเป็นแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน ซึ่งทำให้ง่ายขึ้นต่อการจำแนก

  แผนภูมิวงกลมจากวงกลมและแผนภูมิแท่งจากวงกลม

แผนภูมิโดนัท

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวเฉพาะในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิโดนัทได้ แผนภูมิโดนัทจะแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ต่อส่วนทั้งหมดเหมือนกับแผนภูมิวงกลม แต่แผนภูมินี้สามารถมี ชุดข้อมูล ได้มากกว่าหนึ่งชุดข้อมูล

แผนภูมิโดนัท

ชนิดของแผนภูมิโดนัท

 • แผนภูมิโดนัท    แผนภูมิโดนัทจะแสดงข้อมูลเป็นวงแหวน ซึ่งแต่ละวงแหวนจะบ่งบอกถึงชุดข้อมูล ถ้าเปอร์เซ็นต์ถูกแสดงอยู่ในป้ายชื่อข้อมูล แต่ละวงแหวนจะมีผลรวมทั้งหมดเป็น 100%

  แผนภูมิโดนัท

  หมายเหตุ: แผนภูมิโดนัทเป็นแผนภูมิที่อ่านได้ไม่ง่ายนัก คุณอาจต้องการใช้ แผนภูมิคอลัมน์แบบเรียงซ้อน หรือ แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน แทน

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิแท่งได้ แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายการแต่ละรายการ โดยทั่วไปในแผนภูมิแท่ง ประเภทต่างๆ จะถูกจัดอยู่ในแกนแนวตั้ง และค่าต่างๆ จะอยู่ในแกนแนวนอน

แผนภูมิแท่ง

พิจารณาใช้แผนภูมิแท่งในกรณีดังนี้

 • ป้ายชื่อแกนมีความยาว

 • ค่าที่แสดงนั้นเป็นระยะเวลา

ชนิดของแผนภูมิแท่ง

 • แผนภูมิแท่งแบบกลุ่ม และแผนภูมิแท่งแบบกลุ่มสามมิติ    แผนภูมิ แท่งแบบกลุ่มแสดงแท่งแบบสองมิติ แผนภูมิแท่งแบบกลุ่มสามมิติจะแสดงแท่งเป็นแบบสามมิติ แต่จะไม่ใช้แกนลึก

  แผนภูมิแท่งแบบกลุ่มและแผนภูมิแท่งแบบกลุ่มสามมิติ

 • แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน และแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนสามมิติ    แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละรายการกับรายการทั้งหมดในแบบแท่งสองมิติ แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนสามมิติจะแสดงแท่งในรูปแบบสามมิติ แต่จะไม่ใช้แกนลึก

  แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนและแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อนสามมิติ

 • แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ    แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% แสดงแท่งแบบสองมิติที่เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ที่แต่ละค่ามีผลกระทบต่อผลรวมของแต่ละประเภท แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% สามมิติจะแสดงแท่งในรูปแบบสามมิติ แต่จะไม่ใช้แกนลึก

  แผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิพื้นที่ได้ สามารถใช้แผนภูมิพื้นที่เพื่อลงจุดการเปลี่ยนแปลงตามเวลา และดึงความสนใจไปยังค่าผลรวมภายในแนวโน้มได้ โดยการแสดงผลรวมของค่าที่ลงจุด แผนภูมิพื้นที่ยังแสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ต่อส่วนทั้งหมดอีกด้วย

แผนภูมิพื้นที่

ชนิดของแผนภูมิพื้นที่

 • แผนภูมิพื้นที่ และแผนภูมิพื้นที่แบบสามมิติ    แสดงในรูปแบบสองมิติหรือสามมิติ แผนภูมิพื้นที่แสดงแนวโน้มของค่าตามช่วงเวลา หรือข้อมูลประเภทอื่น แผนภูมิพื้นที่สามมิติจะใช้แกนสามแกน (แกนแนวนอน แกนแนวตั้ง และแกนลึก) ที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ ตามกฎแล้ว ให้พิจารณาใช้ แผนภูมิเส้น แทนแผนภูมิพื้นที่แบบไม่เรียงซ้อน เนื่องจากข้อมูลจากชุดข้อมูลเดียวสามารถซ่อนอยู่หลังข้อมูลจากชุดข้อมูลอื่นได้

  แผนภูมิพื้นที่และแผนภูมิพื้นที่สามมิติ

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน และแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนสามมิติ    แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนจะแสดงแนวโน้มของผลกระทบของแต่ละค่าตามช่วงเวลา หรือข้อมูลประเภทอื่นๆ ในรูปแบบสองมิติ แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนสามมิติจะแสดงแบบเดียวกัน แต่จะแสดงพื้นที่ในรูปแบบสามมิติโดยไม่มีการใช้แกนลึก

  แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนและแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนสามมิติ

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ    แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% แสดงแนวโน้มของเปอร์เซ็นต์ที่ค่าแต่ละค่ามีผลกระทบตามช่วงเวลา หรือข้อมูลประเภทอื่น แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติจะแสดงแบบเดียวกัน แต่จะแสดงพื้นที่ในรูปแบบสามมิติโดยไม่มีการใช้แกนลึก

  แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์และแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิ XY (กระจาย) ได้ ใส่ค่า x ในหนึ่งแถวหรือหนึ่งคอลัมน์ แล้วใส่ค่า y ที่สอดคล้องกันในแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ติดกัน

แผนภูมิกระจายมีแกนค่าสองแกน คือ แกนค่าแนวนอน (x) และแกนค่าแนวตั้ง (y) แผนภูมิจะรวมค่า x และ y ลงในจุดข้อมูลเดียว และจะแสดงค่าในช่วงเวลาที่ไม่สม่ำเสมอกัน หรือแสดงเป็นกลุ่ม โดยทั่วไป แผนภูมิกระจายจะใช้สำหรับการแสดงและการเปรียบเทียบค่าตัวเลข ได้แก่ ค่าเชิงวิทยาศาสตร์ ค่าทางสถิติ และข้อมูลทางวิศวกรรม

แผนภูมิกระจาย

พิจารณาการใช้แผนภูมิกระจายในกรณีดังนี้

 • คุณต้องการเปลี่ยนมาตราส่วนของแกนนอน

 • คุณต้องการใช้แกนนั้นเป็นมาตราส่วนลอการิทึม

 • ค่าในแกนนอนมีระยะห่างระหว่างค่าที่ไม่สม่ำเสมอ

 • จุดข้อมูลในแกนนอนมีจำนวนมาก

 • คุณต้องการปรับมาตราส่วนแกนอิสระของแผนภูมิกระจายเพื่อแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อมูลมากยิ่งขึ้น รวมถึงคู่หรือชุดกลุ่มของค่าต่างๆ

 • คุณต้องการแสดงความคล้ายคลึงกันระหว่างชุดของข้อมูลชุดใหญ่ แทนที่จะแสดงความแตกต่างระหว่างจุดข้อมูล

 • คุณต้องการเปรียบเทียบจุดข้อมูลจำนวนมากโดยไม่คำนึงถึงเวลา ยิ่งข้อมูลที่คุณรวมไว้ในแผนภูมิกระจายมีมากเท่าใด คุณจะสามารถทำการเปรียบเทียบได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น

ชนิดของแผนภูมิกระจาย

 • แผนภูมิกระจาย    แผนภูมินี้จะแสดงจุดข้อมูลโดยไม่มีการเชื่อมโยงเส้นเพื่อเปรียบเทียบคู่ของค่าต่างๆ

  แผนภูมิกระจาย

 • แผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบและเครื่องหมาย และแผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบ    แผนภูมิ นี้จะแสดงเส้นโค้งเรียบซึ่งลากเชื่อมจุดข้อมูลเข้าด้วยกัน เส้นเรียบนี้สามารถแสดงแบบมีเครื่องหมายหรือไม่มีก็ได้ ใช้เส้นเรียบแบบไม่มีเครื่องหมาย ถ้ามีจุดข้อมูลจำนวนมาก

  แผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบและเครื่องหมาย และแผนภูมิกระจายที่มีเส้นเรียบ

 • แผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงและเครื่องหมาย และแผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรง    แผนภูมินี้จะแสดงเส้นตรงเชื่อมต่อระหว่างจุดข้อมูล เส้นตรงสามารถแสดงแบบมีเครื่องหมายหรือไม่มีก็ได้

  แผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงและเครื่องหมาย และแผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรง

แผนภูมิฟอง

เช่นเดียวกับแผนภูมิกระจาย แผนภูมิฟองจะเพิ่มคอลัมน์ที่สามเพื่อระบุขนาดของฟองที่แสดง เพื่อบ่งบอกถึงจุดข้อมูลในชุดข้อมูลนั้น

แผนภูมิฟอง

ชนิดของแผนภูมิฟอง

 • แผนภูมิฟอง หรือแผนภูมิฟองแบบสามมิติ    แผนภูมิฟองทั้งสองอย่าง เปรียบเทียบชุดของค่าสามค่าแทนที่จะเป็นสอง โดยแสดงฟองในรูปแบบสองมิติหรือสามมิติ (โดยไม่ใช้แกนลึก) ค่าที่สามจะระบุขนาดของเครื่องหมายฟอง

  แผนภูมิฟองและแผนภูมิฟองที่มีเอฟเฟ็กต์สามมิติ

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวตามลำดับที่เฉพาะเจาะจงในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิหุ้นได้ ดังความหมายตามชื่อ แผนภูมิหุ้นสามารถแสดงภาพความผันผวนของราคาหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม แผนภูมินี้ยังสามารถแสดงภาพความผันผวนของข้อมูลอื่นๆ ได้เช่นกัน เช่น ปริมาณน้ำฝนในแต่ละวันหรืออุณหภูมิแบบรายปี โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจัดระเบียบข้อมูลของคุณในลำดับที่ถูกต้องในการสร้างแผนภูมิหุ้น

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิหุ้นแบบราคาสูงสุด-ต่ำสุด-ราคาปิดอย่างง่าย ให้จัดเรียงข้อมูลของคุณด้วยสูง ต่ำ ปิดเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ในการลำดับนั้น

แผนภูมิหุ้น

ชนิดของแผนภูมิหุ้น

 • สูง-ต่ำ-ปิด    แผนภูมิหุ้นนี้ใช้ชุดของค่าสามชุดตามลำดับดังนี้ ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด

  แผนภูมิหุ้นแบบ สูง-ต่ำ-ปิด

 • เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด    แผนภูมิหุ้นนี้ใช้ชุดของค่าสี่ชุดตามลำดับดังนี้ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด

  แผนภูมิหุ้นแบบ เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด

 • ปริมาณ-สูง-ต่ำ-ปิด    แผนภูมิหุ้นนี้ใช้ชุดของค่าสี่ชุดตามลำดับดังนี้ ปริมาณ ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด ซึ่งแผนภูมิจะคำนวณจากปริมาณโดยใช้แกนค่าสองค่า ดังนี้ แกนค่าแรกสำหรับคอลัมน์ที่ใช้คำนวณปริมาณ และอีกแกนค่าหนึ่งสำหรับราคาหุ้น

  แผนภูมิหุ้นแบบ ปริมาณ-สูง-ต่ำ-ปิด

 • ปริมาณ-เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด    แผนภูมิหุ้นนี้ใช้ชุดของค่าห้าชุดตามลำดับดังนี้ ปริมาณ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด

  แผนภูมิหุ้นแบบ ปริมาณ-เปิด-สูง-ต่ำ-ปิด

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิพื้นผิวได้ แผนภูมิพื้นผิวจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการค้นหาการรวมกันระหว่างชุดข้อมูลสองชุดที่เหมาะสมที่สุด ดังเช่นในแผนที่แสดงภูมิประเทศ สีและรูปแบบจะบ่งบอกถึงพื้นที่ที่อยู่ในช่วงของค่าเดียวกัน คุณสามารถสร้างแผนภูมิพื้นผิวเมื่อทั้งประเภทและชุดข้อมูลเป็นค่าตัวเลขทั้งคู่

แผนภูมิพื้นผิว

ชนิดของแผนภูมิพื้นผิว

 • แผนภูมิพื้นผิวสามมิติ    แผนภูมินี้แสดงมุมมองสามมิติของข้อมูล ซึ่งสามารถจินตนาการได้ว่าเป็นเหมือนยางแผ่นที่ถูกยืดออกบนแผนภูมิคอลัมน์สามมิติ ตามปกติแล้ว จะใช้แผนภูมินี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจำนวนมากที่อาจมองเห็นได้ยาก กลุ่มสีในแผนภูมิพื้นผิวไม่ได้แสดงถึงชุดข้อมูล แต่จะแสดงถึงความแตกต่างระหว่างค่านั้นๆ

  แผนภูมิพื้นผิวสามมิติ

 • แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแบบโครงลวด    แผนภูมิพื้นผิวสามมิติที่ถูกแสดงโดยไม่มีสีบนพื้นผิว เรียกว่า แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแบบโครงลวด แผนภูมินี้จะแสดงเฉพาะเส้นเท่านั้น แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแบบโครงลวดเป็นแผนภูมิที่อ่านได้ไม่ง่ายนัก แต่จะสามารถลงจุดชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้รวดเร็วกว่าแผนภูมิพื้นผิวสามมิติ

  แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแบบโครงลวด

 • เส้นชั้น    แผนภูมิเส้นชั้นเป็นแผนภูมิพื้นผิวที่ถูกมองมาจากด้านบน ซึ่งคล้ายคลึงกับแผนที่แสดงภูมิประเทศสองมิติ ในแผนภูมิเส้นชั้น กลุ่มสีจะแสดงถึงช่วงที่เฉพาะเจาะจงของค่าต่างๆ เส้นในแผนภูมิเส้นชั้นจะเชื่อมโยงจุดของค่าที่เท่ากันที่สอดแทรกเข้ามา

  แผนภูมิเส้นชั้น

 • แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวด    แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวด เป็นแผนภูมิพื้นผิวที่ถูกมองมาจากด้านบนด้วยเช่นกัน แผนภูมิแบบโครงลวดจะแสดงแค่เฉพาะเส้น โดยไม่มีสีอยู่บนพื้นผิว แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวดเป็นแผนภูมิที่อ่านได้ไม่ง่ายนัก คุณอาจต้องการใช้แผนภูมิพื้นผิวสามมิติแทน

  แผนภูมิเส้นชั้นแบบโครงลวด

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตสามารถลงจุดในแผนภูมิเรดาร์ได้ แผนภูมิเรดาร์จะเปรียบเทียบค่ารวมของ ชุดข้อมูล หลายชุด

แผนภูมิเรดาร์

ชนิดของแผนภูมิเรดาร์

 • แผนภูมิเรดาร์ และแผนภูมิเรดาร์ที่มีเครื่องหมาย    แผนภูมิเรดาร์แสดงการเปลี่ยนแปลงของแต่ละค่าที่สัมพันธ์กับจุดกึ่งกลาง โดยมีหรือไม่มีเครื่องหมายสำหรับจุดข้อมูลแต่ละจุดก็ได้

  แผนภูมิเรดาร์ และแผนภูมิเรดาร์ที่มีเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี    ในแผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี พื้นที่ซึ่งครอบคลุมโดยชุดข้อมูลชุดหนึ่งจะถูกเติมด้วยสีเดียวกันสีหนึ่ง

  แผนภูมิเรดาร์แบบเติมสี

แผนภูมิ Treemap จะให้มุมมองแบบลำดับชั้นสำหรับข้อมูลของคุณ และเปรียบเทียบระดับต่างๆ ขององค์กรได้โดยง่าย แผนภูมิ Treemap จะแสดงประเภทตามสี ความใกล้เคียง และสามารถแสดงข้อมูลจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะทำได้ยากถ้าใช้แผนภูมิชนิดอื่นๆ คุณสามารถลงจุดข้อมูลแผนภูมิ Treemap เมื่อมีเซลล์ว่าง (เปล่า) อยู่ภายในโครงสร้างแบบลำดับชั้น และแผนภูมิ Treemap ยังเหมาะสำหรับการเปรียบเทียบสัดส่วนภายในลำดับชั้น

ตัวอย่างของแผนภูมิ Waterfall ใน Office 2016 สำหรับ Windows

ไม่มีชนิดย่อยของแผนภูมิสำหรับแผนภูมิ Treemap

แผนภูมิ Sunburst เหมาะสำหรับการแสดงข้อมูลลำดับชั้น และคุณสามารถลงจุดข้อมูลแผนภูมิ Sunburst เมื่อมีเซลล์ว่าง (เปล่า) อยู่ภายในโครงสร้างแบบลำดับชั้น ลำดับชั้นแต่ละระดับจะถูกแสดงด้วยวงแหวนหรือวงกลมหนึ่งวงที่มีวงกลมวงในสุดเป็นลำดับชั้นบนสุด แผนภูมิ Sunburst ที่ไม่มีข้อมูลลำดับชั้น (หนึ่งระดับสำหรับประเภทต่างๆ) จะมีลักษณะเหมือนกับแผนภูมิโดนัท อย่างไรก็ตาม แผนภูมิ Sunburst ที่มีหลายระดับสำหรับประเภทต่างๆ จะแสดงความเกี่ยวเนื่องของวงแหวนภายนอกกับวงแหวนภายใน แผนภูมิ Sunburst มีประสิทธิภาพสูงสุดในการแสดงว่าวงแหวนหนึ่งวงถูกแบ่งออกเป็นชิ้นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกันได้อย่างไร

รูปภาพของแผนภูมิ Sunburst ใน Office 2016 สำหรับ Windows

ไม่มีชนิดย่อยของแผนภูมิสำหรับแผนภูมิ Sunburst

ข้อมูลที่ลงจุดในแผนภูมิฮิสโตแกรมจะแสดงความถี่ภายในการแจกแจง แต่ละคอลัมน์ของแผนภูมิจะเรียกว่าช่อง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของคุณเพิ่มเติมได้

ตัวอย่างฮิสโทแกรม

ชนิดของแผนภูมิฮิสโตแกรม

 • ฮิสโตแกรม    แผนภูมิฮิสโตแกรมจะแสดงการแจกแจงข้อมูลของคุณที่จัดกลุ่มเป็นช่องความถี่

  แผนภูมิฮิสโตแกรมในชนิดแผนภูมิย่อยฮิสโตแกรม
 • แผนภูมิ Pareto    Pareto คือแผนภูมิฮิสโตแกรมที่เรียงลำดับ ซึ่งมีทั้งคอลัมน์ที่เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย และเส้นแสดงเปอร์เซ็นต์สะสมทั้งหมด

  ชนิดย่อยของแผนภูมิ Pareto ในแผนภูมิ ฮิสโตแกรม ที่มีให้ใช้งาน

แผนภูมิ Box และ Whisker จะแสดงการแจกแจงของข้อมูลในรูปแบบควอร์ไทล์ และเน้นค่าเฉลี่ยหรือค่าผิดปกติ Box อาจมีเส้นที่ขยายตามแนวนอนที่เรียกว่า “Whisker” เส้นเหล่านี้จะระบุค่าความแปรปรวนภายนอกจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของควอร์ไทล์ และจุดต่างๆ ที่อยู่ภายนอกเส้นหรือ Whisker เหล่านั้นจะถูกพิจารณาว่าเป็นค่าผิดปกติ ใช้แผนภูมิชนิดนี้เมื่อมีชุดข้อมูลหลายชุดที่ต่างก็สัมพันธ์กันในทางใดทางหนึ่ง

ตัวอย่างแผนภูมิบ็อกซ์และวิสเกอร์

ไม่มีชนิดย่อยของแผนภูมิสำหรับแผนภูมิ Box และ Whisker

แผนภูมิ Waterfall จะแสดงผลรวมสะสมของข้อมูลทางการเงินของคุณขณะที่มีการเพิ่มหรือลบค่า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจว่าค่าเริ่มต้นได้รับผลกระทบจากชุดข้อมูลของค่าบวกและค่าลบอย่างไร คอลัมน์จะสีเป็นรหัสเพื่อให้คุณสามารถแยกจำนวนบวกออกจากจำนวนลบได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างแผนภูมิวอเตอร์ฟอล

ไม่มีชนิดย่อยของแผนภูมิสำหรับแผนภูมิ Waterfall

แผนภูมิกรวยแสดงค่าของลำดับขั้นต่างๆ ในกระบวนการ

แผนภูมิกรวยที่แสดงให้เห็นขั้นตอนการขาย ลำดับขั้นที่แสดงในคอลัมน์แรก ค่าในคอลัมน์ที่สอง

โดยทั่วไปแล้ว ค่าเหล่านี้จะค่อยๆ ลดลงจนแท่งแผนภูมิมีรูปร่างคล้ายกรวย อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิกรวยที่นี่

ข้อมูลที่จัดเรียงอยู่ในคอลัมน์และแถวสามารถลงจุดในแผนภูมิผสมได้ แผนภูมิผสมจะรวมแผนภูมิอย่างน้อยสองชนิดเข้าด้วยกันเพื่อให้ข้อมูลเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลมีความหลากหลายแตกต่างกัน เนื่องจากมีการแสดงด้วยแกนทุติยภูมิ จึงทำให้แผนภูมินี้ง่ายต่อการอ่าน ในตัวอย่างนี้ เราได้ใช้แผนภูมิคอลัมน์เพื่อแสดงจำนวนของบ้านที่ถูกขายในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน จากนั้นใช้แผนภูมิเส้นเพื่อให้ผู้อ่านระบุราคาขายเฉลี่ยของแต่ละเดือนได้อย่างรวดเร็วได้ง่ายขึ้น

แผนภูมิผสมแบบมีแกนทุติยภูมิ

ชนิดของแผนภูมิผสม

 • แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม - แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มและเส้น - แผนภูมิเส้นบนแกนทุติยภูมิ    แผนภูมินี้รวมแผนภูมิเส้นและคอลัมน์แบบกลุ่มเข้าด้วยกันโดยมีหรือไม่มีแกนทุติยภูมิ โดยแสดงข้อมูลบางชุดเป็นคอลัมน์และข้อมูลอื่นเป็นเส้นในแผนภูมิเดียวกัน

  แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน - คอลัมน์แบบกลุ่ม    แผนภูมินี้ รวมพื้นที่แบบเรียงซ้อนและแผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่มเข้าด้วยกัน โดยแสดงข้อมูลบางชุดเป็นพื้นที่แบบเรียงซ้อน และชุดข้อมูลอื่นเป็นคอลัมน์ใน แผนภูมิเดียวกัน

  แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน - แผนภูมิคอลัมน์แบบกลุ่ม

 • แผนภูมิผสมแบบกำหนดเอง    แผนภูมินี้ช่วยให้คุณรวมแผนภูมิต่างๆ ที่คุณต้องการให้แสดงลงในแผนภูมิเดียวกันได้

  แผนภูมิผสมแบบกำหนดเอง

เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

ถ้าคุณมีแผนภูมิอยู่แล้ว แต่คุณต้องการเปลี่ยนชนิดของแผนภูมิ ให้ทำดังนี้

 1. เลือกแผนภูมินั้น คลิกแท็บ ออกแบบ แล้วคลิก เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

  เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

 2. เลือกชนิดแผนภูมิใหม่ในกล่อง เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ

ดูเพิ่มเติม

สร้างแผนภูมิกรวย

การนำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิแกนต์

สร้างฮิสโตแกรม

สร้างแผนภูมิ Pareto

สร้างแผนภูมิ Sunburst ใน Office 2016

สร้างแผนภูมิ Treemap ใน Office 2016

สร้างแผนภูมิ Waterfall ใน Office 2016

สร้างแผนภูมิบ็อกซ์และวิสเกอร์

เพิ่มแผนภูมิวงกลม

สร้างแผนภูมิใน Excel 2016 สำหรับ Windows

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×