ชนิดเนื้อหาหลักหายไปในระหว่างการตรวจสอบการทำงานไซต์คอลเลกชัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเรียกใช้การตรวจสอบการทำงานไซต์คอลเลกชันก่อนที่จะอัปเกรดเป็น SharePoint 2013 คุณอาจพบว่าชนิดเนื้อหาหลักหายไป

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณจะต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ลบชนิดเนื้อหาที่ถูกละเลย

  • กำหนดความสัมพันธ์ชนิดเนื้อหาที่ถูกละเลยกับชนิดเนื้อหาหลัก

สำหรับขั้นตอนในการลบชนิดเนื้อหาที่ถูกละเลยหรือกำหนดความสัมพันธ์ชนิดเนื้อหากับชนิดเนื้อหาหลัก ให้ดูที่ การสร้างหรือกำหนดชนิดเนื้อหาเอง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×