ชนิดอยู่เหนือข้อความ (โหมดพิมพ์ทับ)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณกำลังแก้ไขข้อความในโหมดพิมพ์ทับ คุณกำลังพิมพ์ข้อความเหนือข้อความของคุณก่อนหน้านี้ ในโหมดนี้ พิมพ์อักขระใหม่แทนที่อักขระใด ๆ ที่มีอยู่ที่ด้านขวาของจุดแทรกไว้

คุณต้องการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับความท้าทายพิมพ์อื่น ๆ ได้อย่างไร: ลองลิงก์เหล่านี้ไปยังเนื้อหาเป็นประโยชน์มากมายใน Microsoft Office Online:

เปิดใช้งานโหมดพิมพ์ทับ

คุณใช้โปรแกรมใดอยู่

Access

Excel

Outlook

Project

Word

Access

 • คลิกเซลล์ที่คุณต้องการพิมพ์ทับข้อความ แล้วกด INSERT หรือ INS เพื่อเปิดหรือปิดโหมดพิมพ์ทับ

ด้านบนของหน้า

Excel

 • ดับเบิลคลิกเซลล์ที่คุณต้องการพิมพ์ทับข้อความ แล้วกด INSERT หรือ INS เพื่อเปิดหรือปิดโหมดพิมพ์ทับ

  หมายเหตุ: ต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้แก้ไขในเซลล์โดยตรง (ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น) เมื่อต้องการเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้น ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ ให้คลิก ตัวเลือกของ Excel แล้วคลิก ขั้นสูง ในบานหน้าต่างด้านซ้าย กล่องกาเครื่องหมายอยู่ภายใต้ส่วน ตัวเลือกการแก้ไข

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ให้คลิกแท็บ รูปแบบจดหมาย

 3. ภายใต้ ตัวเลือกของตัวแก้ไข ให้คลิก ตัวเลือกของตัวแก้ไข

 4. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของตัวแก้ไข ให้คลิก ขั้นสูง

 5. ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โหมดพิมพ์ทับ

ด้านบนของหน้า

Project

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการพิมพ์ทับ แล้วกด F2

 2. กด INSERT หรือ INS เพื่อเปิดหรือปิดโหมดพิมพ์ทับ

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือก Word ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

 2. ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก ขั้นสูง

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไข ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โหมดพิมพ์ทับ

ด้านบนของหน้า

ลองใช้ Office เวอร์ชันล่าสุด

Microsoft Office เวอร์ชันล่าสุดมีจำนวนมากฟีเจอร์ใหม่เพื่อช่วยให้คุณสามารถอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ลองใช้เวอร์ชันใหม่ของ Outlook

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×