ชนิดข้อมูล SQL

ชนิดข้อมูล SQL ของกลไกจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access ประกอบด้วยชนิดข้อมูลหลัก 13 ชนิดที่กำหนด โดยกลไกจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access และคำเหมือนหลายคำที่ยอมรับสำหรับชนิดข้อมูลเหล่านี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการชนิดข้อมูลหลัก

ชนิดข้อมูล

ขนาดที่เก็บข้อมูล

คำอธิบาย

BINARY

1 ไบต์ต่ออักขระ

ข้อมูลชนิดต่างๆ อาจถูกเก็บไว้ในเขตข้อมูลชนิดนี้ และจะไม่มีการแปลข้อมูลใดๆ (ตัวอย่างเช่น แปลเป็นข้อความ) วิธีที่ข้อมูลถูกป้อนลงไปในเขตข้อมูลไบนารีจะระบุว่าข้อมูลนั้นจะปรากฏเป็นเอาท์พุทอย่างไร

BIT

1 ไบต์

ค่า Yes และ No และเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยค่าเพียงหนึ่งในสองของค่าดังกล่าว

TINYINT

1 ไบต์

ค่าจำนวนเต็มระหว่าง 0 ถึง 255

MONEY

8 ไบต์

จำนวนเต็มที่ปรับมาตราส่วนแล้วระหว่าง
- 922,337,203,685,477.5808 ถึง 922,337,203,685,477.5807

DATETIME
(ดูที่ DOUBLE)

8 ไบต์

ค่าวันที่หรือเวลาระหว่างปี 100 ถึง 9999

UNIQUEIDENTIFIER

128 บิต

หมายเลขรหัสที่ไม่ซ้ำกันที่ใช้กับการเรียกกระบวนการระยะไกล

REAL

4 ไบต์

ค่าจุดลอยตัวความแม่นยำต่ำที่มีช่วงระหว่าง - 3.402823E38 ถึง - 1.401298E-45 สำหรับค่าลบ 1.401298E-45 ถึง 3.402823E38 สำหรับค่าบวก และ 0

FLOAT

8 ไบต์

ค่าจุดลอยตัวความแม่นยำสองเท่าที่มีช่วงระหว่าง - 1.79769313486232E308 ถึง - 4.94065645841247E-324 สำหรับค่าลบ 4.94065645841247E-324 ถึง 1.79769313486232E308 สำหรับค่าบวก และ 0

SMALLINT

2 ไบต์

จำนวนเต็มสั้นระหว่าง - 32,768 ถึง 32,767

INTEGER

4 ไบต์

จำนวนเต็มยาว ระหว่าง - 2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647

DECIMAL

17 ไบต์

ชนิดข้อมูลตัวเลขที่แม่นยำที่เก็บค่าตั้งแต่ 1028 - 1 ถึง - 1028 - 1 คุณสามารถกำหนดทั้งความแม่นยำ (1 - 28) และมาตราส่วน (0 - ความแม่นยำที่กำหนด) ได้ ค่าเริ่มต้นของความแม่นยำและมาตราส่วนคือ 18 และ 0 ตามลำดับ

TEXT

2 ไบต์ต่ออักขระ (ดูหมายเหตุ)

ศูนย์ถึงสูงสุด 2.14 กิกะไบต์

IMAGE

ตามที่จำเป็นต้องใช้

ศูนย์ถึงสูงสุด 2.14 กิกะไบต์ ใช้สำหรับวัตถุ OLE

CHARACTER

2 ไบต์ต่ออักขระ (ดูหมายเหตุ)

ศูนย์ถึง 255 อักขระ


หมายเหตุ: อักขระในเขตข้อมูลที่ถูกกำหนดเป็น TEXT (หรือที่เรียกว่า MEMO) หรือ CHAR (หรือที่เรียกว่า TEXT(n) ที่มีความยาวเฉพาะ) จะถูกจัดเก็บในรูปแบบการแสดง Unicode อักขระ Unicode จำเป็นต้องใช้พื้นที่ 2 ไบต์เพื่อเก็บอักขระแต่ละตัว สำหรับฐานข้อมูล Microsoft Access ที่มีอยู่แล้วและประกอบด้วยข้อมูลอักขระเป็นส่วนใหญ่ นี่อาจหมายความว่าไฟล์ฐานข้อมูลอาจมีขนาดใหญ่ขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อแปลงเป็นรูปแบบ Microsoft Access อย่างไรก็ตาม การแสดง Unicode ของหลายชุดอักขระที่เคยถูกระบุว่าเป็น SBCS (ชุดอักขระไบต์เดี่ยว) สามารถถูกบีบอัดเป็นไบต์เดียวได้อย่างง่ายดาย ถ้าคุณกำหนดคอลัมน์ CHAR ด้วยแอตทริบิวต์ COMPRESSION ข้อมูลจะถูกบีบอัดขณะที่จัดเก็บและถูกขยายออกเมื่อดึงออกจากคอลัมน์ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×