ชนิดของไฟล์สื่อที่คุณสามารถเพิ่ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น Microsoft Clip Organizer สามารถเพิ่มชนิดไฟล์ต่อไปนี้:

ชนิดไฟล์

นามสกุล

Microsoft Windows Metafile

.emf, .wmf

บิตแมป Windows

.bmp, .dib จนั้น

Metafile กราฟิกคอมพิวเตอร์

.cgm

Graphics Interchange Format

.gif

Joint Photographic Experts Group

.jpg

Portable Network Graphics

.png

Macintosh สมที่สุด

.pct

Tagged Image File Format

.tif

เวกเตอร์ Markup Language

.vml

Microsoft Windows Media

.avi, .asf, .asx, .rmi, .wma, .wax, .wav

Clip Organizer ยังสนับสนุนตัวเลขของชนิดไฟล์สื่ออื่น ๆ ทั่วไป ถ้าคุณไม่นำเข้าไฟล์ใน Clip Organizer อาจเนื่องจากโปรแกรมติดตั้งสำหรับ Microsoft Office ไม่ได้ติดตั้งตัวกรองสำหรับชนิดไฟล์นั้น เรียกใช้การติดตั้งอีกครั้งเพื่อตรวจทาน หรืออัปเดตรายการของตัวกรองกราฟิกสนับสนุน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×