ชนิดของแฟ้มที่ไม่สามารถเพิ่มลงในรายการหรือไลบรารีได้

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในฐานะผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถใช้การดูแลจากศูนย์กลางเพื่อจำกัดแฟ้มบางชนิดไม่ให้ถูกอัปโหลดหรือเรียกใช้ได้ ด้วยการยึดตามนามสกุลแฟ้ม ตัวอย่างเช่น แฟ้มที่มีนามสกุล .exe สามารถมีโค้ดที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ได้เมื่อแฟ้มถูกดาวน์โหลด ถ้าแฟ้มที่มีนามสกุล .exe ถูกบล็อกไว้ ผู้ใช้จะไม่สามารถทำการอัปโหลดหรือดาวน์โหลดแฟ้มที่มีนามสกุล .exe ได้ การบล็อกแฟ้มชนิดนี้จะทำให้เนื้อหาในแฟ้ม .exe ที่อาจเป็นอันตรายไม่สามารถถูกดาวน์โหลดและไม่สามารถทำงานบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ได้ อย่างไรก็ตามคุณลักษณะนี้ไม่ได้ป้องกันการใช้ประโยชน์แฟ้มชนิดต่างๆ และไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำเช่นนั้น

หมายเหตุ: สิ่งนี้จะช่วยให้เจ้าของไซต์และผู้ใช้รายอื่นของไซต์ทราบชนิดของแฟ้มที่ถูกบล็อก และทำให้พวกเขาเข้าใจได้ว่าทำไมจึงไม่สามารถอัปโหลดแฟ้มบางชนิดได้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าแฟ้มชนิดใดบ้างที่ถูกบล็อก ให้ปรึกษาผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น นามสกุลแฟ้มมาตรฐานหลายแบบจะถูกบล็อก รวมถึงนามสกุลแฟ้มที่ Windows Explorer ถือเป็นแฟ้มปฏิบัติการ และแฟ้มที่มีวงเล็บปีกกา { หรือ } จะถูกบล็อกโดยอัตโนมัติด้วย สำหรับนามสกุลแฟ้มที่ถูกบล็อกตามค่าเริ่มต้นแสดงให้เห็นดังในตารางต่อไปนี้

นามสกุลแฟ้ม

ชนิดแฟ้ม

.ade

ส่วนขยายโครงการ Microsoft Access

.adp

โครงการ Microsoft Access

.app

แฟ้มโปรแกรมประยุกต์

.asa

แฟ้มการประกาศค่าของ ASP

.ashx

แฟ้มตัวจัดการเว็บ ASP.NET ตัวจัดการเว็บเป็นโมดูลซอฟต์แวร์ที่จัดการกับการร้องขอแบบ HTTP ที่หลากหลายซึ่งได้รับจาก ASP.NET

.asmx

แฟ้มต้นฉบับ ASP.NET Web Services

.asp

Active Server Pages

.bas

คลาสมอดูลของ Microsoft Visual Basic

.bat

แฟ้มชุดคำสั่ง

.cdx

Compound Index

.cer

แฟ้มใบรับรอง

.chm

แฟ้มวิธีใช้แบบ HTML ที่คอมไพล์แล้ว

.class

แฟ้มคลาส Java

.cmd

สคริปต์คำสั่ง Microsoft Windows NT

.com

โปรแกรม Microsoft MS-DOS

.config

แฟ้มการกำหนดค่า

.cpl

ส่วนขยาย Control Panel

.crt

ใบรับรองความปลอดภัย

.csh

แฟ้มสคริปต์

.dll

ไลบรารีที่เชื่อมโยงแบบไดนามิกของ Windows

.exe

โปรแกรม

.fxp

โปรแกรมที่คอมไพล์แล้วของ Microsoft Visual FoxPro

.hlp

แฟ้มวิธีใช้

.hta

โปรแกรม HTML

.htr

แฟ้มสคริปต์

.htw

เอกสาร HTML

.ida

แฟ้ม Internet Information Services

.idc

แฟ้มตัวเชื่อมต่อฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต

.idq

แฟ้ม Internet Data Query

.ins

Internet Naming Service

.isp

การตั้งค่าการสื่อสารอินเทอร์เน็ต

.its

แฟ้ม Internet Document Set

.jse

แฟ้มสคริปต์ JScript Encoded

.ksh

แฟ้มสคริปต์ Korn Shell

.lnk

ทางลัด

.mad

ทางลัด

.maf

ทางลัด

.mag

ทางลัด

.mam

ทางลัด

.maq

ทางลัด

.mar

ทางลัด

.mas

Microsoft Access Stored Procedure

.mat

ทางลัด

.mau

ทางลัด

.mav

ทางลัด

.maw

ทางลัด

.mda

โปรแกรม Add-in ของ Microsoft Access

.mdb

โปรแกรม Microsoft Access

.mde

ฐานข้อมูล MDE ของ Microsoft Access

.mdt

แฟ้มข้อมูล Microsoft Access

.mdw

Microsoft Access Workgroup

.mdz

โปรแกรมตัวช่วยสร้างของ Microsoft Access

.msc

Microsoft Common Console Document

.msh

Microsoft Agent Script Helper

.msh1

Microsoft Agent Script Helper

.msh1xml

Microsoft Agent Script Helper

.msh2

Microsoft Agent Script Helper

.msh2xml

Microsoft Agent Script Helper

.mshxml

Microsoft Agent Script Helper

.msi

Microsoft Windows Installer Package

.msp

แฟ้ม Windows Installer Patch Package

.mst

แฟ้มต้นฉบับ Visual Test

.ops

แฟ้มการตั้งค่าโปรไฟล์ Microsoft Office

.pcd

รูปที่มีชนิดเป็น Photo CD หรือสคริปต์ที่คอมไพล์แล้วของ Microsoft Visual Test

.pif

ทางลัดไปยังโปรแกรม MS-DOS

.prf

แฟ้มระบบ

.prg

แฟ้มต้นฉบับโปรแกรม

.printer

แฟ้มเครื่องพิมพ์

.pst

แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของ Microsoft Outlook

.reg

รายการลงทะเบียน

.rem

ACT! แฟ้มการบำรุงรักษาฐานข้อมูล

.scf

แฟ้มคำสั่ง Windows Explorer

.scr

ตัวรักษาหน้าจอ

.sct

แฟ้มสคริปต์

.shb

ทางลัด Windows

.shs

วัตถุ Shell Scrap

.shtm

แฟ้ม HTML ที่มีไดเรกทีฟบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์

.shtml

แฟ้ม HTML ที่มีไดเรกทีฟบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์

.soap

แฟ้ม Simple Object Access Protocol

.stm

แฟ้ม HTML ที่มีไดเรกทีฟบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์

.url

Uniform Resource Locator (ทางลัดอินเทอร์เน็ต)

.vb

ไฟล์ Microsoft Visual Basic Scripting Edition (Visual Basic Scripting Edition (VBScript))

.vbe

แฟ้ม VBScript Encoded Script

.vbs

แฟ้ม VBScript

.ws

แฟ้ม Windows Script

.wsc

คอมโพเนนต์ของ Windows Script

.wsf

แฟ้ม Windows Script

.wsh

แฟ้มการตั้งค่า Windows Script Host

ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้การดูแลจากศูนย์กลางเพื่อเลือกว่าจะบล็อกนามสกุลแฟ้มใดในเซิร์ฟเวอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มได้ เนื่องจากรายการของชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อกจะได้รับการดูแลตามนามสกุลแฟ้ม ดังนั้นแฟ้มที่ใช้นามสกุลตามที่มีอยู่ในรายการจะไม่สามารถถูกอัปโหลดหรือดาวน์โหลดได้ ไม่ว่าเจตนาการใช้แฟ้มนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม ตัวอย่างเช่น ถ้านามสกุล .asp อยู่ในรายการนามสกุลที่ถูกบล็อก คุณลักษณะดังกล่าวก็จะบล็อกแฟ้ม .asp ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ ถึงแม้ว่าแฟ้ม .asp จะถูกใช้สนับสนุนคุณลักษณะของเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์อื่นในเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มก็ตาม ถ้าแฟ้มลงท้ายด้วยจุด (.) ตัวอักขระก่อนหน้าจะถูกตรวจสอบเทียบกับรายการนามสกุลแฟ้มที่ถูกบล็อกเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ถ้า .exe อยู่ในรายการนามสกุลแฟ้มที่ถูกบล็อก แฟ้มที่ชื่อว่า "ชื่อแฟ้ม.exe" จะถูกบล็อกด้วย รายการต่อไปนี้จะแสดงแฟ้มชนิดเดียวกันที่แสดงให้เห็นในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแฟ้มทั้งหมดนี้จะถูกบล็อกถ้านามสกุล .hta อยู่ในรายการนามสกุลแฟ้มที่ถูกบล็อก

  • ชื่อแฟ้ม.hta

  • ชื่อแฟ้ม.hta.

  • ชื่อแฟ้ม.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

  • ชื่อแฟ้ม.hta::$DATA

คุณสามารถกำหนดแฟ้มที่จะถูกบล็อกสำหรับเว็บไซต์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้ด้วยการปรับเปลี่ยนรายการของนามสกุลแฟ้มที่ถูกบล็อกในการดูแลจากศูนย์กลาง คุณสามารถบล็อกนามสกุลแฟ้มเพิ่มเติม (ได้ถึง 1,024 ชนิดแฟ้ม) ด้วยการเพิ่มนามสกุลแฟ้มลงในรายการในเพจการดูแลจากส่วนกลาง หรือคุณสามารถเอาการบล็อกออกได้ด้วยการลบนามสกุลแฟ้มนั้นออกจากรายการ เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงรายการของนามสกุลแฟ้ม การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลต่อแฟ้มใหม่ที่ถูกเพิ่มลงในเว็บไซต์และแฟ้มที่ติดประกาศที่เว็บไซต์อยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น ถ้า ไลบรารีเอกสาร มีแฟ้ม .doc และคุณจะเพิ่มนามสกุลแฟ้ม .doc ลงในรายการของนามสกุลแฟ้มที่ถูกบล็อก ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดแฟ้ม .doc ในไลบรารีเอกสารได้อีกต่อไป ผู้ใช้จะสามารถเปลี่ยนชื่อหรือลบแฟ้มที่นามสกุลแฟ้มถูกบล็อกไว้ได้แต่จะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×