ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ชนิดของแฟ้มที่ไม่สามารถเพิ่มลงในรายการหรือไลบรารีได้

ชนิดของแฟ้มที่ไม่สามารถเพิ่มลงในรายการหรือไลบรารีได้

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อนุญาต หรือป้องกันสคริปต์แบบกำหนดเอง

ไม่มีข้อจำกัดด้านการชนิดไฟล์ที่ถูกเพิ่มลงSharePoint Online

การปรับปรุงล่าสุดในSharePoint Online เอาข้อจำกัดตามชนิดของไฟล์ที่คุณสามารถเพิ่ม ในขณะนี้มีชนิดไฟล์ที่ไม่สามารถเพิ่มไม่รู้จัก

ชนิดไฟล์ต่อไปนี้สามารถอัปโหลดการSharePoint ในเว็บเบราว์เซอร์หรือใช้แอปเดสก์ท็อป OneDrive แต่จะไม่ทำงานเว้นแต่ว่าไซต์ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้สคริปต์แบบกำหนดเอง ตามค่าเริ่มต้น สคริปต์แบบกำหนดเองจะถูกบล็อกบนไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่มีกลุ่ม Office 365 ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบSharePoint ในองค์กรของคุณ เห็นอนุญาต หรือป้องกันสคริปต์แบบกำหนดเองเมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าสคริปต์แบบกำหนดเอง

นามสกุลไฟล์

ชนิดไฟล์

.aspx

หน้าเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานอยู่ ASP.NET

.asmx

ไฟล์ต้นฉบับของบริการเว็บ ASP.NET

.ascx

แฟ้มตัวควบคุมของผู้ใช้ wep ASP.NET

.master

เว็บเพจต้นแบบ ASP.NET

.xap

การติดตั้ง Windows phone

.swf

ShockWave Flash

.jar

เก็บถาวร Java

.xsf

แฟ้มข้อกำหนดฟอร์ม InfoPath ของ office

.htc

ไฟล์ HTML คอมโพเนนต์

ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณอนุญาตสคริปต์แบบกำหนดเองบนไซต์ คุณจำเป็นสิทธิ์ "เพิ่มและกำหนดหน้า" (ส่วนหนึ่งของระดับสิทธิ์ออกแบบและควบคุมทั้งหมด) เพื่อเรียกใช้สคริปต์ในชนิดไฟล์ที่แสดงไว้ด้านบน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ ดูทำความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสิทธิ์ใน SharePoint

สำหรับรายการของชื่อไฟล์ที่ถูกจำกัดโดยแอปเดสก์ท็อป OneDrive ดูข้อจำกัดและข้อจำกัดเมื่อคุณซิงค์ไฟล์และโฟลเดอร์)

ชนิดของไฟล์สำหรับSharePoint Server 2016 ถูกบล็อก

มีบางชนิดไฟล์ที่คุณไม่สามารถอัปโหลดไปยังรายการหรือไลบรารีบนSharePoint Server 2016 ตามค่าเริ่มต้นSharePoint บล็อกชนิดไฟล์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ถ้า.asp อยู่ในรายการของนามสกุลของไฟล์ที่ถูกบล็อก ไฟล์ที่เรียกว่า "newpage.asp" ถูกบล็อก

การเปลี่นนนามสกุลไฟล์จะถูกบล็อกเช่นกัน รายการต่อไปนี้แสดงวิธีต่างๆ ของการแสดงไฟล์เดียวกัน ซึ่งจะถูกบล็อกทั้งหมด ถ้านามสกุล .hta อยู่ในรายการของนามสกุลไฟล์ที่ถูกบล็อก

 • filename.hta

 • filename.hta.

 • filename.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

 • filename.hta::$DATA

หมายเหตุ: รายการเหล่านี้คือไฟล์มาตรฐานที่ SharePoint บล็อก ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มชนิดไฟล์เพิ่มเติมเพื่อบล็อกได้ ถ้าคุณพบชนิดไฟล์ที่ไม่ได้แสดงอยู่ที่นี่ แต่ถูกบล็อก ให้พูดคุยกับผู้ดูแลระบบ SharePoint หรือผู้จัดการของคุณ

ต่อไปนี้เป็นชนิดไฟล์ที่ถูกบล็อกเริ่มต้นสำหรับการปรับใช้SharePoint Server 2016 ใหม่

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปลี่ยน หรือเพิ่ม ไฟล์ดูเพิ่มหรือเอาชนิดไฟล์

นามสกุลไฟล์

ชนิดไฟล์

.ashx

ไฟล์ตัวจัดการเว็บ ASP.NET ตัวจัดการเว็บเป็นมอดูลซอฟต์แวร์ที่จัดการกับการร้องขอ HTTP แบบดิบที่ได้รับจาก ASP.NET

.asmx

ไฟล์ต้นฉบับของบริการเว็บ ASP.NET

.json

ไฟล์สัญกรณ์ของวัตถุ JavaScript

.soap

ไฟล์ Simple Object Access Protocol

.svc

ไฟล์บริการ Windows Communication Foundation (WCF)

.xamlx

ไฟล์บริการเวิร์กโฟลว์ Visual Studio

ชื่อแฟ้มที่มีวงเล็บปีกกา (ตัวอย่างเช่น filename { เอกสาร}) จะถูกบล็อกโดยอัตโนมัติ

เพิ่ม หรือเอาไฟล์ที่ถูกบล็อกเพื่อSharePoint Server 2016

ถ้าคุณมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบฟาร์ม คุณสามารถเพิ่ม หรือเอาชนิดไฟล์ที่ถูกบล็อก

 1. เปิดการดูแลจากศูนย์กลางSharePoint

 2. คลิกความปลอดภัย แล้ว คลิ กกำหนดชนิดไฟล์ที่ถูกบล็อก

  ตั้งค่าไฟล์ที่ถูกบล็อกจากความปลอดภัยการดูแลจากศูนย์กลาง
 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนแอปพลิเคชันบนเว็บ ให้คลิกลิงก์ที่อยู่ถัดจากแอปพลิเคชันบนเว็บ: แล้ว คลิกเปลี่ยนแอปพลิเคชันบนเว็บ

  เปลี่ยน web app เงิน

  ในกล่องโต้ตอบเลือกแอปพลิเคชันบนเว็บ คลิกแอป

  เลือกแอป web จากหน้าเปลี่ยน web app
 4. บนหน้าชนิดไฟล์ที่ถูกบล็อก ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์เพื่อบล็อก พิมพ์นามสกุลไฟล์ (ที่ มีงวด), ต่อหนึ่งบรรทัด

  เมื่อต้องการหยุดการบล็อกไฟล์ นามสกุลไฟล์เลือก แล้วกดปุ่ม Del

  รายการของไฟล์ที่ถูกบล็อก

  ถ้าคุณลบไฟล์ไม่ถูกต้อง โดยบังเอิญ กด CTRL + Z เพื่อเลิกทำ

  หมายเหตุ: คุณไม่ต้องพิมพ์นามสกุลของไฟล์ในรายการตามลำดับตัวอักษร ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดรายการ นามสกุลไฟล์ที่คุณเพิ่มจะถูกเรียงลำดับตามลำดับตัวอักษร

 5. คลิก ตกลง

มีบางชนิดไฟล์ที่คุณไม่สามารถอัปโหลดไปยังรายการหรือไลบรารีบนSharePoint Server 2013 และSharePoint Server 2010 ตามค่าเริ่มต้นSharePoint บล็อกชนิดไฟล์เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ถ้า.asp อยู่ในรายการของนามสกุลของไฟล์ที่ถูกบล็อก ไฟล์ที่เรียกว่า "newpage.asp" ถูกบล็อก

การเปลี่นนนามสกุลไฟล์จะถูกบล็อกเช่นกัน รายการต่อไปนี้แสดงวิธีต่างๆ ของการแสดงไฟล์เดียวกัน ซึ่งจะถูกบล็อกทั้งหมด ถ้านามสกุล .hta อยู่ในรายการของนามสกุลไฟล์ที่ถูกบล็อก

 • filename.hta

 • filename.hta.

 • filename.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

 • filename.hta::$DATA

หมายเหตุ: รายการเหล่านี้คือไฟล์มาตรฐานที่ SharePoint บล็อก ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มชนิดไฟล์เพิ่มเติมเพื่อบล็อกได้ ถ้าคุณพบชนิดไฟล์ที่ไม่ได้แสดงอยู่ที่นี่ แต่ถูกบล็อก ให้พูดคุยกับผู้ดูแลระบบ SharePoint หรือผู้จัดการของคุณ

ชนิดไฟล์ที่ถูกบล็อกสำหรับ SharePoint Foundation และSharePoint Server 2013 และSharePoint Server 2010

สำหรับการปรับใช้ภายในองค์กรของSharePoint Foundation หรือSharePoint Server 2013 และSharePoint Server 2010 ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์สามารถเพิ่ม หรือเอาชนิดไฟล์จากรายการของชนิดไฟล์ที่ถูกบล็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับชนิดไฟล์ที่ถูกบล็อกสำหรับไซต์SharePoint Server ดูหนึ่งในบทความต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของSharePoint คุณมี:

ชนิดไฟล์ต่อไปนี้จะถูกบล็อกตามค่าเริ่มต้นในการปรับใช้ภายในองค์กรของ SharePoint

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเปลี่ยน หรือเพิ่ม ไฟล์ดูเพิ่มหรือเอาชนิดไฟล์

นามสกุลไฟล์

ชนิดไฟล์

.ade

นามสกุล โครงการ Microsoft Access

.adp

โครงการ Microsoft Access

.asa

ไฟล์การประกาศของ ASP

.ashx

ไฟล์ตัวจัดการเว็บ ASP.NET ตัวจัดการเว็บเป็นมอดูลซอฟต์แวร์ที่จัดการกับการร้องขอ HTTP แบบดิบที่ได้รับจาก ASP.NET

.asmx

ไฟล์ต้นฉบับของบริการเว็บ ASP.NET

.asp

Active Server Pages

.bas

คลาสโมดูล Microsoft Visual Basic

.bat

ไฟล์ชุดคำสั่ง

.cdx

Compound Index

.cer

ไฟล์ใบรับรอง

.chm

ไฟล์วิธีใช้แบบ HTML ที่คอมไพล์แล้ว

.class

ไฟล์คลาส Java

.cmd

สคริปต์คำสั่ง Microsoft Windows NT

.com

โปรแกรม Microsoft MS-DOS

.config

ไฟล์การกำหนดค่า

.cnt

ไฟล์เนื้อหาวิธีใช้

.cpl

นามสกุลของ Control Panel

.crt

ใบรับรองความปลอดภัย

.csh

ไฟล์สคริปต์

.der

ไฟล์ใบรับรอง DER

.dll

ไลบรารีลิงก์ไดนามิก Windows

.exe

ไฟล์ปฏิบัติการ

.fxp

โปรแกรมที่คอมไพล์แล้วของ Microsoft Visual FoxPro

.gadget

โปรแกรมเบ็ดเตล็ดของ Windows

.grp

ไฟล์กลุ่ม SmarterMail

.hlp

ไฟล์วิธีใช้

.hpj

ไฟล์รูปของวัตถุรูป Hemera

.hta

โปรแกรม HTML

.htr

ไฟล์สคริปต์

.htw

เอกสาร HTML

.ida

ไฟล์ Internet Information Services

.idc

ไฟล์ตัวเชื่อมต่อฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต

.idq

ไฟล์คิวรีข้อมูลอินเทอร์เน็ต

.ins

บริการตั้งชื่ออินเทอร์เน็ต

.isp

การตั้งค่าการสื่อสารอินเทอร์เน็ต

.its

ไฟล์ชุดเอกสารอินเทอร์เน็ต

.jse

ไฟล์สคริปต์ที่เข้ารหัสของ JScript

.json

ไฟล์สัญกรณ์ของวัตถุ JavaScript

.ksh

ไฟล์สคริปต์ Korn Shell

.lnk

ทางลัด

.mad

ทางลัด

.maf

ทางลัด

.mag

ทางลัด

.mam

ทางลัด

.maq

ทางลัด

.mar

ทางลัด

.mas

Microsoft Access Stored Procedure

.mat

ทางลัด

.mau

ทางลัด

.mav

ทางลัด

.maw

ทางลัด

.mcf

รูปแบบคอนเทนเนอร์มัลติมีเดีย

.mda

โปรแกรม Add-in ของ Microsoft Access

.mdb

โปรแกรม Microsoft Access

.mde

ฐานข้อมูล MDE ของ Microsoft Access

.mdt

ไฟล์ข้อมูล Microsoft Access

.mdw

Microsoft Access Workgroup

.mdz

โปรแกรมตัวช่วยสร้างของ Microsoft Access

.ms-one-stub

Microsoft OneNote stub

.msc

Microsoft Common Console Document

.msh

Microsoft Agent Script Helper

.msh1

Microsoft Agent Script Helper

.msh1xml

Microsoft Agent Script Helper

.msh2

Microsoft Agent Script Helper

.msh2xml

Microsoft Agent Script Helper

.mshxml

Microsoft Agent Script Helper

.msi

Microsoft Windows Installer Package

.msp

ไฟล์ Windows Installer Patch Package

.mst

ไฟล์ต้นฉบับ Visual Test

.ops

ไฟล์การตั้งค่าโปรไฟล์ Microsoft Office

.pcd

รูปที่มีชนิดเป็น Photo CD หรือสคริปต์ที่คอมไพล์แล้วของ Microsoft Visual Test

.pif

ทางลัดไปยังโปรแกรม MS-DOS

.pl

สคริปต์ Perl

.prf

ไฟล์ระบบ

.prg

ไฟล์ต้นฉบับโปรแกรม

.printer

ไฟล์เครื่องพิมพ์

.ps1

ไฟล์ cmdlet ของ Windows PowerShell

.ps1xml

ไฟล์กำหนดค่าจอแสดงผลของ Windows PowerShell

.ps2

ไฟล์ cmdlet ของ Windows PowerShell

.ps2xml

ไฟล์กำหนดค่าจอแสดงผลของ Windows PowerShell

.psc1

ไฟล์ Windows PowerShell Console

.psc2

ไฟล์ Windows PowerShell Console

.pst

ไฟล์โฟลเดอร์ส่วนบุคคลของ Microsoft Outlook

.reg

รายการลงทะเบียน

.rem

ACT! ไฟล์การบำรุงรักษาฐานข้อมูล

.scf

ไฟล์คำสั่ง Windows Explorer

.scr

ตัวรักษาหน้าจอ

.sct

ไฟล์สคริปต์

.shb

ทางลัด Windows

.shs

วัตถุ Shell Scrap

.shtm

ไฟล์ HTML ที่มีไดเรกทีฟบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์

.shtml

ไฟล์ HTML ที่มีไดเรกทีฟบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์

.soap

ไฟล์ Simple Object Access Protocol

.stm

ไฟล์ HTML ที่มีไดเรกทีฟบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์

.svc

ไฟล์บริการ Windows Communication Foundation (WCF)

.url

Uniform Resource Locator (ทางลัดอินเทอร์เน็ต)

.vb

ไฟล์ Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

.vbe

ไฟล์ VBScript Encoded Script

.vbs

ไฟล์ VBScript

.vsix

นามสกุลของ Visual Studio

.ws

ไฟล์ Windows Script

.wsc

Windows Script Component

.wsf

ไฟล์ Windows Script

.wsh

ไฟล์การตั้งค่า Windows Script Host

.xamlx

ไฟล์บริการของเวิร์กโฟลว์ Visual Studio

ชื่อแฟ้มที่มีวงเล็บปีกกา (ตัวอย่างเช่น filename { เอกสาร}) จะถูกบล็อกโดยอัตโนมัติ

เพิ่ม หรือเอาไฟล์ที่ถูกบล็อกเพื่อSharePoint Server 2013 และSharePoint Server 2010

ถ้าคุณมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบฟาร์ม คุณสามารถเพิ่ม หรือเอาชนิดไฟล์ที่ถูกบล็อก

 1. เปิดการดูแลจากศูนย์กลางSharePoint

 2. คลิกความปลอดภัย แล้ว คลิ กกำหนดชนิดไฟล์ที่ถูกบล็อก

  ตั้งค่าไฟล์ที่ถูกบล็อกจากความปลอดภัยการดูแลจากศูนย์กลาง
 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนแอปพลิเคชันบนเว็บ ให้คลิกลิงก์ที่อยู่ถัดจากแอปพลิเคชันบนเว็บ: แล้ว คลิกเปลี่ยนแอปพลิเคชันบนเว็บ

  เปลี่ยน web app เงิน

  ในกล่องโต้ตอบเลือกแอปพลิเคชันบนเว็บ คลิกแอป

  เลือกแอป web จากหน้าเปลี่ยน web app
 4. บนหน้าชนิดไฟล์ที่ถูกบล็อก ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์เพื่อบล็อก พิมพ์นามสกุลไฟล์ (ที่ มีงวด), ต่อหนึ่งบรรทัด

  เมื่อต้องการหยุดการบล็อกไฟล์ นามสกุลไฟล์เลือก แล้วกดปุ่ม Del

  'ะา

  ถ้าคุณลบไฟล์ไม่ถูกต้อง โดยบังเอิญ กด CTRL + Z เพื่อเลิกทำ

  หมายเหตุ: คุณไม่ต้องพิมพ์นามสกุลของไฟล์ในรายการตามลำดับตัวอักษร ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดรายการ นามสกุลไฟล์ที่คุณเพิ่มจะถูกเรียงลำดับตามลำดับตัวอักษร

 5. คลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×