ฉันไม่เห็นข้อความแนะนำวิธีใช้ในเค้าโครงสไลด์ของฉัน

สาเหตุ: คุณสามารถเพิ่มข้อความแนะนำวิธีใช้ไปยังเค้าโครงสไลด์ในงานนำเสนอที่สร้างใน PowerPoint 2011 ได้ แต่ข้อความจะไม่ปรากฎใน PowerPoint 2004 หรือเวอร์ชันที่เก่ากว่า

วิธีแก้ไขปัญหา:    ห้ามเพิ่มหรือแก้ไขข้อความแนะนำวิธีใช้ในเค้าโครงสไลด์ใน PowerPoint 2011

เมื่อต้องการทำให้งานนำเสนอเข้ากันได้กับ PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้า ห้ามเพิ่มหรือแก้ไขข้อความแนะนำวิธีใช้ในเค้าโครงสไลด์

ดูเพิ่มเติม

สร้างหรือเปลี่ยนแปลงเค้าโครงสไลด์

เพิ่มหรือเอาพื้นที่ที่สำรองไว้ออกจากเค้าโครงสไลด์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×