ฉันไม่สามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงของฉันหลังจากที่ฉันบันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาการ

หลังจากที่คุณบันทึกเอกสารของคุณในรูปแบบ Word 97-2003 ปุ่มเลิกทำ ปรากฏเป็นสีจาง และกด CTRL + Z ไม่เลิกทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ

สาเหตุ

เมื่อคุณบันทึกเอกสารของคุณในรูปแบบ Word 97-2003 คุณไม่สามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำไว้ก่อนที่คุณบันทึกเอกสารนั้นโดยอัตโนมัติ

วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

โปรดอย่าลืม – ไฟล์ต้นฉบับจะยังคงอยู่หลังจากที่คุณใช้คำสั่งบันทึกเป็น เพื่อบันทึกในรูปแบบ Word 97-2003 แม้ว่าคุณจะไม่มีใด ๆ ของงานที่คุณได้ทำได้เนื่องจากคุณบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า คุณอาจสามารถกู้เนื้อหาบางอย่างจากเอกสาร Word 2007 ต้นฉบับได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×