ฉันไม่สามารถรับข้อความด้วยบัญชีอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สาเหตุ: Outlook ไม่ได้เชื่อต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายของคุณ

วิธีแก้ไข:    ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอยู่

ใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อดูว่าคุณสามารถเข้าถึงไซต์อินเทอร์เน็ตหรือไม่ ถ้าคุณใช้เครือข่ายท้องถิ่น ให้ดูว่าคุณสามารถเข้าถึงไซต์อินทราเน็ตหรือไม่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ ให้ดูวิธีใช้ Mac OS

วิธีแก้ไข:    ตรวจสอบว่า Outlook กำลังออนไลน์อยู่

 • บนเมนู Outlook ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือก ทำงานแบบออฟไลน์

สาเหตุ: บัญชีอีเมล POP และ IMP บางบัญชี ใช้เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) ที่ต้องมีการรองรับความถูกต้อง

วิธีแก้ไข:    เปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องของ SMTP สำหรับบัญชี POP หรือ IMAP

การบริการอีเมลบางอย่าง รวมทั้งบัญชีจดหมาย MobileMe ต้องการการรองรับความถูกต้องสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SMTP ถ้าคุณยืนยันว่าการตั้งค่าบัญชีของคุณถูกต้องทั้งหมด แต่ไม่สามารถส่งข้อความได้ ให้ลองเปิดใช้งานการรองรับความถูกต้องของ SMTP

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องตอบโต้ บัญชี ให้เลือกบัญชี

 3. ภายใต้ เซิร์ฟเวอร์ขาออก ให้คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 4. บนป็อปอัพเมนู การรองรับความถูกต้อง ให้เลือกชนิดของการรองรับความถูกต้อง จากนั้นใส่ข้อมูลประจำตัวที่จำเป็น

สาเหตุ: ISP หรือเครือข่ายของคุณมีไฟร์วอลล์บล็อกการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) ของบริการอีเมลของคุณ

วิธีแก้ไข:    ให้ดูว่า ISP ของคุณหรือผู้ดูแลระบบเครือขายสามารถให้เซิร์ฟเวอร์ SMTP ทางเลือก เพื่อใช้งานสำหรับบัญชี POP หรือ IMAP ของคุณได้หรือไม่

ถ้าคุณมีแอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ SMTP ทางเลือก ให้ใส่แอดเดรสนั้นลงไปในการตั้งค่าบัญชีของคุณ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องตอบโต้ บัญชี ให้เลือกบัญชี

 3. ในกล่อง เซิร์ฟเวอร์ขาออก ให้พิมพ์ชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือแอดเดรส

  หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปในหลายตำแหน่ง เช่น ที่บ้านและที่ทำงาน เซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่คุณใช้ในตำแหน่งหนึ่งอาจไม่ทำงานได้ในตำแหน่งอื่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆ ที่คุณใช้ อาจมี ไฟร์วอลล์ อยู่ในข้อจำกัด

สาเหตุ: ข้อมูลประจำตัวหรือการตั้งค่าบัญชีของคุณไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไข:    ตรวจสอบว่าชื่อบัญชี รหัสผ่าน และการตั้งค่าอื่นๆ ของคุณถูกต้องใน การกำหนดลักษณะบัญชี

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก บัญชี

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องตอบโต้ บัญชี ให้เลือกบัญชี

 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่อีเมลแอดเดรส ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านถูกต้อง

  ถ้าบัญชีของคุณยังไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าบัญชีของคุณ ในแอปพลิเคชันจดหมาย บัญชีของคุณอาจต้องการให้คุณใช้การตั้งค่าพิเศษเช่น Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อเชื่อมต่อ หรือเขียนทับบนพอร์ตเริ่มต้น 

สาเหตุ: เครือข่ายของคุณจำเป็นต้องใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จดหมาย

วิธีแก้ไข:    ระบุพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์จดหมายในการกำหนดลักษณะระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคุณใช้เครือข่ายในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจจำเป็นต้องระบุจดหมาย พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ขอให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ แก้ไขการตั้งค่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่ของจดหมายของคุณให้ถูกต้อง สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใส่การตั้งค่าเหล่านี้ ให้ดูวิธีใช้ Mac OS

สาเหตุ: เซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณไม่พร้อมใช้งาน

วิธีแก้ไข:    ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เซิร์ฟเวอร์จดหมายออนไลน์อยู่

ถ้าคุณเคยเชื่อมต่อบัญชีสำเร็จก่อนหน้านี้ อาจเป็นเพราะว่าเซิรฟเวอร์จดหมายออฟไลน์อยู่ ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลของคุณ หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายเพื่อดูว่าเซิร์ฟเวอร์จดหมายพร้อมใช้งานหรือไม่

ดูเพิ่มเติม

ฉันไม่ได้รับอีเมลหรือรายการอื่น ๆ ในบัญชีผู้ใช้ Exchange ของฉัน

การตั้งค่าพื้นฐานบัญชีผู้ใช้ IMAP

การตั้งค่าพื้นฐานบัญชีผู้ใช้ POP

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×