ฉันไม่สามารถพิมพ์แผ่นข้อมูลได้

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการพิมพ์ข้อมูลที่ใช้สร้างแผนภูมิ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังทำงานกับเส้น พื้นที่ คอลัมน์ แผนภูมิเรดาร์ หรือแผนภูมิแท่ง เพิ่มตารางข้อมูลไปยังแผนภูมิ บนเมนูทางแผนภูมิ คลิกตัวเลือกแผนภูมิ นั้นแล้ว คลิกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อมูลตาราง บนแท็บตารางข้อมูล

  • คัดลอกข้อมูลจากแผ่นข้อมูลลงในโปรแกรมที่คุณได้แทรกแผนภูมิ ตัวอย่าง เอกสาร Microsoft Word หรืองานนำเสนอ Microsoft PowerPoint คลิกมุมมองแผ่นข้อมูล รูปปุ่ม เพื่อสลับไปยังแผ่นข้อมูล จากนั้น เลือกเซลล์คุณต้องการคัดลอก ใน Microsoft Graph คลิกคัดลอก รูปปุ่ม สลับไปยังโปรแกรมอื่น แล้ว คลิ กวาง บนเมนูแก้ไข ของโปรแกรม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×