ฉันไม่สามารถพิมพ์แผ่นข้อมูลได้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการพิมพ์ข้อมูลที่ใช้สร้างแผนภูมิ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังทำงานกับเส้น พื้นที่ คอลัมน์ แผนภูมิเรดาร์ หรือแผนภูมิแท่ง เพิ่มตารางข้อมูลไปยังแผนภูมิ บนเมนูทางแผนภูมิ คลิกตัวเลือกแผนภูมิ นั้นแล้ว คลิกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อมูลตาราง บนแท็บตารางข้อมูล

  • คัดลอกข้อมูลจากแผ่นข้อมูลลงในโปรแกรมที่คุณได้แทรกแผนภูมิ ตัวอย่าง เอกสาร Microsoft Word หรืองานนำเสนอ Microsoft PowerPoint คลิกมุมมองแผ่นข้อมูล Button image เพื่อสลับไปยังแผ่นข้อมูล จากนั้น เลือกเซลล์คุณต้องการคัดลอก ใน Microsoft Graph คลิกคัดลอก Button image สลับไปยังโปรแกรมอื่น แล้ว คลิ กวาง บนเมนูแก้ไข ของโปรแกรม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×