ฉันไม่สามารถบันทึกฐานข้อมูลที่จำลองแบบของฉันในรูปแบบ Access 2007

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อาการ

ในMicrosoft Office Access 2007 จำลองแบบฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นใน Access เวอร์ชันก่อนหน้า ( ไม่สามารถบันทึกรูปแบบ MDB) ในใหม่ รูปแบบไฟล์ ACCDB ตัวเลือกที่ปรากฏเป็นสีจาง (ไม่พร้อมใช้งาน) เมื่อคุณพยายามใช้คำสั่งบันทึกฐานข้อมูลเป็น (คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม และจากนั้น คลิกลูกศรอยู่ถัดจากบันทึกเป็น ได้)

สาเหตุ

รูปแบบแฟ้ม .ACCDB ไม่สนับสนุนการจำลองแบบ

วิธีแก้ไข

ใช้ฐานข้อมูลที่จำลองแบบในรูปแบบแฟ้ม .MDB

คุณสามารถใช้ฐานข้อมูลที่จำลองแบบของคุณในรูปแบบแฟ้ม .MDB ต่อไปได้ หน้าที่การใช้งานการจำลองแบบจะยังคงได้รับการสนับสนุนสำหรับรูปแบบแฟ้ม .MDB

การสร้างฐานข้อมูลใหม่ในรูปแบบแฟ้ม Office Access 2007 ด้วยตนเอง

ถ้าคุณตัดสินใจว่ารูปแบบแฟ้มใหม่จะให้ประโยชน์มากกว่าประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการจำลองแบบ คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลใหม่ในรูปแบบ Office Access 2007 และสร้างฐานข้อมูลที่จำลองแบบนั้นใหม่ด้วยตนเอง

หมายเหตุ: วิธีนี้จะใช้ได้กับฐานข้อมูลที่จำลองแบบใดๆ เว้นแต่ว่าคุณกำลังใช้แบบจำลองแบบเต็มที่ได้รับการทำข้อมูลให้ตรงกันกับแบบจำลองอื่นทั้งหมดในชุดแบบจำลอง ข้อมูลและโครงการใดๆ ที่ยังไม่ได้อยู่ในแบบจำลองของคุณจะไม่อยู่ในฐานข้อมูลใหม่

ก่อนที่คุณจะเริ่มการสร้างฐานข้อมูลของคุณใหม่ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัตถุที่ซ่อนและวัตถุของระบบในแบบจำลองมองเห็นได้ การกระทำดังกล่าวจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงเขตข้อมูลแบบจำลองเฉพาะในแบบจำลองดังกล่าวได้เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลขึ้นใหม่

 1. เปิดแบบจำลองที่คุณต้องการแปลง คุณต้องเปิดแบบจำลองโดยใช้ Access รุ่นเดียวกันที่ใช้สร้างแบบจำลองก่อนหน้านี้ เพื่อแสดงเขตข้อมูลที่ซ่อนและเขตข้อมูลของระบบ

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 3. บนแท็บ มุมมอง ในส่วน แสดง ให้เลือก วัตถุที่ซ่อน และ วัตถุของระบบ คลิก ตกลง เพื่อนำการตั้งค่าใหม่ไปใช้แล้วปิดกล่องโต้ตอบ 'ตัวเลือก'

การสร้างฐานข้อมูลใหม่ด้วยตนเอง

 1. สร้างฐานข้อมูลเปล่าและเปิดฐานข้อมูลนั้น

  หมายเหตุ: Access จะสร้างตารางเปล่าตารางใหม่ที่ชื่อ Table1 คุณควรลบตารางนี้  คุณสามารถดำเนินการได้ด้วยการปิดตารางทันทีก่อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ลงในตาราง คลิกขวาที่แท็บวัตถุของตารางแล้วคลิก ปิด บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้า ให้คลิก Access

  กล่องโต้ตอบ รับข้อมูลจากภายนอก - ฐานข้อมูล Access จะปรากฏขึ้น

 3. คลิก เรียกดู เพื่อไปที่ฐานข้อมูลที่จำลองแบบ

 4. คลิกฐานข้อมูลที่จำลองแบบที่มีวัตถุฐานข้อมูลที่คุณต้องการสร้างใหม่ในฐานข้อมูลใหม่ แล้วคลิก เปิด

 5. ในกล่องโต้ตอบ รับข้อมูลจากภายนอก - ฐานข้อมูล Access ให้คลิก นำเข้าตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโคร และโมดูลลงในฐานข้อมูลปัจจุบัน แล้วคลิก ตกลง

 6. คลิกวัตถุฐานข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้าในฐานข้อมูลใหม่ ถ้าคุณต้องการนำเข้าวัตถุทั้งหมด ให้คลิก เลือกทั้งหมด ในแต่ละแท็บ

  สิ่งสำคัญ    อย่าเลือกตารางใดๆ ในขั้นตอนนี้ คุณจะสร้างตารางขึ้นใหม่ในขั้นตอนหลังจากนี้

 7. หลังจากคุณเลือกวัตถุเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อนำเข้า

  บนหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง คุณมีตัวเลือกเพื่อบันทึกขั้นตอนการนำเข้าสำหรับการใช้ในอนาคต เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกขั้นตอนการนำเข้า ให้ป้อนข้อมูลที่เหมาะสม แล้วคลิก บันทึกการนำเข้า

 8. เปิดฐานข้อมูลที่จำลองแบบใน Office Access 2007 สำหรับแต่ละตารางในฐานข้อมูลที่จำลองแบบ ให้สร้างแบบสอบถามแบบใช้สร้างตารางที่เอาข้อมูลทั้งหมดในตารางดั้งเดิมและสร้างตารางในฐานข้อมูลใหม่โดยใช้ข้อมูลเดิมนั้น

  หมายเหตุ: ถ้าจะเป็นคีย์หลัก (และ foreign key ในตารางอื่นอ้างถึงเวิร์กชีตนั้น), คุณควรมีเขตข้อมูลจะในตารางใหม่ ถ้าเขตข้อมูลจะไม่ถูกใช้เป็นคีย์หลัก คุณจะไม่มีเหตุผลที่จะเก็บรักษาไว้ในตารางใหม่ ไม่ต้องคัดลอก s_Lineage และ s_Generation เขตข้อมูลไปยังตารางใหม่

  ตามค่าเริ่มต้น เขตข้อมูล s_GUID, s_Lineage และเขตข้อมูล s_Generation ที่ซ่อนอยู่ เมื่อต้องการแสดงเขตข้อมูลเหล่านี้ ให้ใช้กระบวนงานต่อไปนี้

  1. ในฐานข้อมูลที่จำลองแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตารางทั้งหมดถูกปิดไว้

  2. คลิกขวาที่ด้านบนของบานหน้าต่างนำทาง แล้วจึงคลิก ตัวเลือกการนำทาง กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการนำทาง จะเปิดขึ้น

  3. ในส่วน ตัวเลือกการแสดง ให้เลือก แสดงวัตถุของระบบ แล้วคลิก ตกลง

   วิธีการ

   1. สร้างแบบสอบถาม โดยเลือกตารางที่มีระเบียนที่คุณต้องการใส่ไว้ในตารางใหม่

    วิธีการ

    1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ออกแบบคิวรี

    2. ในกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง คลิกแท็บที่แสดงรายการตารางที่มีข้อมูลที่คุณต้องการทำงานด้วย

    3. คลิกสองครั้งที่ชื่อของแต่ละวัตถุที่คุณต้องการเพิ่มในแบบสอบถาม แล้วคลิก ปิด

    4. เพิ่มเขตข้อมูลลงในแถว เขตข้อมูล ในตารางออกแบบ

    5. เมื่อต้องการดูผลลัพธ์ของแบบสอบถาม ให้คลิกเมนู มุมมอง แล้วคลิก มุมมองแผ่นข้อมูล

   2. ในมุมมองออกแบบของแบบสอบถาม บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิดของแบบสอบถาม ให้คลิก สร้างตาราง กล่องโต้ตอบ การสร้างตาราง จะปรากฏขึ้น

   3. ในกล่อง ชื่อตาราง ให้ป้อนชื่อของตารางที่คุณต้องการสร้างหรือแทนที่

   4. คลิก ฐานข้อมูลอื่น แล้วพิมพ์เส้นทางของฐานข้อมูลที่คุณต้องการใส่ตารางใหม่ลงไป หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งของฐานข้อมูลนั้น

   5. ให้คลิก ตกลง

   6. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มผลลัพธ์ คลิกเรียกใช้ ซึ่งจะทำให้ตารางใหม่

    หมายเหตุ: ตารางใหม่ที่คุณสร้างจะไม่สืบทอดคุณสมบัติเขตข้อมูลหรือการตั้งค่าคีย์หลักจากตารางต้นฉบับ

 9. สำหรับตารางแต่ละตารางในฐานข้อมูลใหม่ ให้สร้างดัชนีและคีย์หลักที่เหมือนกันที่ใช้ในตารางของแบบจำลอง

  วิธีการ

  1. เปิดตารางในมุมมองออกแบบ

  2. ในส่วนบนของหน้าต่าง ให้คลิกเขตข้อมูลที่ต้องการสร้างดัชนี

  3. ในส่วนล่างของหน้าต่าง ให้คลิกกล่องคุณสมบัติ ใส่ดัชนี แล้วคลิก ใช่ (มีค่าซ้ำกันได้) หรือ ใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน)

  4. เลือกเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยคีย์หลัก

  5. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิกที่ คีย์หลัก

 10. สำหรับแต่ละตารางในฐานข้อมูลใหม่ สร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่สำหรับตารางแบบจำลอง

  วิธีการ

  เมื่อคุณสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง เขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องมีชื่อเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องต้องมีเดียวกันชนิดข้อมูล เว้นแต่เขตข้อมูลคีย์หลักคือ เขตข้อมูล AutoNumber คุณสามารถจับคู่เขตข้อมูล AutoNumber กับเขตข้อมูลตัวเลขก็ต่อเมื่อคุณสมบัติขนาดเขตข้อมูล ของเขตข้อมูลตรงกันทั้งสองจะเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจับคู่เขตข้อมูล AutoNumber และเขตข้อมูล Number ถ้าคุณสมบัติขนาดเขตข้อมูล ของเขตข้อมูลทั้งสองเป็นLong Integer แม้ว่าเขตข้อมูลที่ตรงกันทั้งสองเป็นเขตข้อมูล Number พวกเขาต้องมีการตั้งค่าคุณสมบัติขนาดเขตข้อมูล เดียวกัน

  กำหนดแบบหนึ่งต่อ-กลุ่ม หรือความสัมพันธ์แบบหนึ่ง

  1. ปิดตารางทุกตารางที่คุณเปิดอยู่ คุณไม่สามารถสร้างหรือปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างตารางที่เปิดอยู่ได้

  2. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน ให้คลิก ความสัมพันธ์

  3. ถ้าคุณยังไม่ได้กำหนดความสัมพันธ์ใดๆ ในฐานข้อมูลของคุณ กล่องโต้ตอบ แสดงตาราง จะแสดงโดยอัตโนมัติ

   ถ้าคุณต้องการเพิ่มตารางที่คุณต้องการให้สัมพันธ์ และกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง ไม่ปรากฏขึ้น ให้เรียกกล่องนี้ได้บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน คลิกปุ่ม แสดงตาราง

  4. คลิกสองครั้งที่ชื่อของตารางที่คุณต้องการสร้างความสัมพันธ์ แล้วปิดกล่องโต้ตอบ แสดงตาราง เมื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางเดียวกัน ให้เพิ่มตารางนั้นสองครั้ง

  5. ลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการจะสร้างความสัมพันธ์จากตารางหนึ่งไปยังเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กันในตารางอื่น

   เมื่อต้องการลากเขตข้อมูลหลายเขต ให้กดแป้น CTRL แล้วคลิกแต่ละเขตข้อมูล จากนั้นจึงทำการลาก

   โดยส่วนใหญ่ คุณจะลากเขตข้อมูลคีย์หลัก (ซึ่งแสดงในข้อความที่เป็นตัวหนา) จากตารางหนึ่งไปยังเขตข้อมูลที่เหมือนกัน (มักจะมีชื่อเดียวกัน) ที่เรียกว่า Foreign Key ในตารางอื่น

  6. กล่องโต้ตอบ การแก้ไขความสัมพันธ์ จะปรากฏขึ้น ให้ตรวจสอบชื่อเขตข้อมูลที่แสดงในทั้งสองคอลัมน์เพื่อให้แน่ใจว่าชื่อนั้นถูกต้อง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อนี้ได้ถ้าต้องการ

   ตั้งค่าตัวเลือกความสัมพันธ์ถ้าจำเป็น

  7. คลิกปุ่ม สร้าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์

  8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 ถึง 7 สำหรับตารางแต่ละคู่ที่คุณต้องการกำหนดความสัมพันธ์

   เมื่อคุณปิดหน้าต่างความสัมพันธ์ Microsoft Access จะถามคุณว่าคุณต้องการบันทึกเค้าโครงหรือไม่ ไม่ว่าคุณจะบันทึกเค้าโครงหรือไม่ตาม ความสัมพันธ์ที่คุณสร้างไว้ได้ถูกบันทึกในฐานข้อมูลแล้ว

  กำหนดความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม

  1. สร้างตารางสองตารางที่ต้องการให้มีความสัมพันธ์แบบกลุ่ม-ต่อ-กลุ่ม

  2. สร้างตารางที่สาม ซึ่งเรียกว่าตารางเชื่อมต่อ (Junction Table) แล้วเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ที่มีข้อกำหนดเหมือนกับเขตข้อมูลคีย์หลักจากแต่ละตารางในสองตารางแรกเข้าไปในตารางนี้ ในตารางชื่อมต่อนั้น เขตข้อมูลคีย์หลักจะทำหน้าที่เหมือนเป็น Foreign Key คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลอื่นเข้าไปในตารางเชื่อมต่อได้เหมือนกับที่คุณทำได้ในตารางอื่น

  3. ในตารางเชื่อมต่อ ให้ตั้งค่าคีย์หลักเพื่อให้รวมเขตข้อมูลคีย์หลักจากตารางสองตารางนั้น ตัวอย่างเช่น ในตารางเชื่อมต่อ Order Details คีย์หลักถูกสร้างขึ้นจากการรวมเขตข้อมูล OrderID และ ProductID

   วิธีการ

   1. เปิดตารางใน 'มุมมองออกแบบ'

   2. เลือกเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นคีย์หลัก

    เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลเดียว ให้คลิกตัวเลือกแถวสำหรับเขตข้อมูลที่ต้องการ

    เมื่อต้องการเลือกหลายเขตข้อมูล ให้กด CTRL ค้างไว้จากนั้นคลิกตัวเลือกแถวสำหรับแต่ละเขตข้อมูล

   3. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิกที่ คีย์หลัก

    หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการลำดับของเขตข้อมูลในคีย์หลักเขตข้อมูลหลายเขตข้อมูลให้แตกต่างจากลำดับของเขตข้อมูลเหล่านั้นในตาราง ให้คลิกปุ่ม ดัชนี ในกลุ่ม แสดง/ซ่อน เพื่อแสดงหน้าต่างดัชนี แล้วจัดลำดับชื่อเขตข้อมูลใหม่ให้กับดัชนีที่ชื่อ 'คีย์หลัก'

  4. กำหนดความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่ม ระหว่างตารางสองตารางหลักแต่ละตารางเชื่อมต่อ

 11. บันทึกฐานข้อมูลใหม่ของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×