ฉันไม่พบหัวข้อวิธีใช้ที่ฉันกำลังค้นหา

คุณใช้โปรแกรม Office โปรแกรมใดอยู่

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Word

สาเหตุ: บางหัวข้อเป็นแบบออนไลน์เท่านั้น

วิธีแก้ไข:    ออนไลน์

เว็บไซต์ Office สำหรับ Mac มีรายการทั้งปัจจุบันและสมบูรณ์ของหัวข้อวิธีใช้ คู่มือ และวิดีโอ ของ Word วิธีใช้ของ Word ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณมีเฉพาะชุดย่อยของหัวข้อเหล่านี้ ซึ่งอาจไม่รวมถึงข้อมูลที่คุณกำลังค้นหา

 1. เมื่อต้องการเปิดเว็บไซต์ Office สำหรับ Mac คลิกออนไลน์ ในแถบข้อความด้านบนของหน้าต่างวิธีใช้

  แถบข้อความ ออนไลน์

 2. พิมพ์คิวรีการค้นหาของคุณในกล่องค้นหา หรือคลิกประเภทหัวข้อวิธีใช้

  เคล็ดลับ: บุ๊กมาร์ก เว็บไซต์ Office สำหรับ Mac ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อการอ้างอิงที่่ง่ายขึ้น

สาเหตุ: สามารถจำกัดผลลัพธ์ได้โดยคิวรีค้นหา

วิธีแก้ไข:    จำกัดขอบเขตการค้นหาของคุณ

เมื่อคุณกรอกข้อความลงในกล่องค้นหาของวิธีใช้ Office จะค้นหาหัวข้อทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยคำที่คุณระบุ และส่งกลับรายการของหัวข้อที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ทำตามหลักการค้นหาที่ดีที่สุดเหล่านี้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คิวรีที่ดีกว่า

 • ใช้คำที่เจาะจงและบรรยายได้ชัดเจนในคิวรีของคุณ เช่น ใช้คำว่า "เทมเพลตแผนภูมิ" แทน "เทมเพลต"

 • ถ้าเป็นไปได้ กรุณาใช้ไม่เกินสามคำ

 • ลองใช้คำต่าง ๆที่ มีความหมายคล้ายกัน เช่น ใช้คำว่า "ไฟล์" แทน "เอกสาร"

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสะกดคำถูกต้อง

 • พิมพ์เพียงแค่จุดเริ่มต้นของคำในคิวรีของคุณ เช่น ใช้คำว่า "รูปแบบ" แทน "การจัดรูปแบบ"

 • คุณสามารถปรับปรุงการค้นหา โดยใช้ "ตัวดำเนินการบูลีน" เพื่อเปลี่ยนวิธีการค้นหาของคำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บูลีนค้น ดูวิธีใช้ใน Mac OS

Excel

สาเหตุ: บางหัวข้อเป็นแบบออนไลน์เท่านั้น

วิธีแก้ไข:    ออนไลน์

เว็บไซต์ Office สำหรับ Mac มีรายการทั้งปัจจุบันและสมบูรณ์ของหัวข้อวิธีใช้ คู่มือ และวิดีโอ ของ Excel วิธีใช้ของ Excel ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณมีเฉพาะชุดย่อยของหัวข้อเหล่านี้ ซึ่งอาจไม่รวมถึงข้อมูลที่คุณกำลังค้นหา

 1. เมื่อต้องการเปิดเว็บไซต์ Office สำหรับ Mac คลิกออนไลน์ ในแถบข้อความด้านบนของหน้าต่างวิธีใช้

  แถบข้อความ ออนไลน์

 2. พิมพ์คิวรีการค้นหาของคุณในกล่องค้นหา หรือคลิกประเภทหัวข้อวิธีใช้

  เคล็ดลับ: บุ๊กมาร์ก เว็บไซต์ Office สำหรับ Mac ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อการอ้างอิงที่่ง่ายขึ้น

สาเหตุ: สามารถจำกัดผลลัพธ์ได้โดยคิวรีค้นหา

วิธีแก้ไข:    จำกัดขอบเขตการค้นหาของคุณ

เมื่อคุณกรอกข้อความลงในกล่องค้นหาของวิธีใช้ Office จะค้นหาหัวข้อทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยคำที่คุณระบุ และส่งกลับรายการของหัวข้อที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ทำตามหลักการค้นหาที่ดีที่สุดเหล่านี้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คิวรีที่ดีกว่า

 • ใช้คำที่เจาะจงและบรรยายได้ชัดเจนในคิวรีของคุณ เช่น ใช้คำว่า "เทมเพลตแผนภูมิ" แทน "เทมเพลต"

 • ถ้าเป็นไปได้ กรุณาใช้ไม่เกินสามคำ

 • ลองใช้คำต่าง ๆที่ มีความหมายคล้ายกัน เช่น ใช้คำว่า "ไฟล์" แทน "เอกสาร"

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสะกดคำถูกต้อง

 • พิมพ์เพียงแค่จุดเริ่มต้นของคำในคิวรีของคุณ เช่น ใช้คำว่า "รูปแบบ" แทน "การจัดรูปแบบ"

 • คุณสามารถปรับปรุงการค้นหา โดยใช้ "ตัวดำเนินการบูลีน" เพื่อเปลี่ยนวิธีการค้นหาของคำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บูลีนค้น ดูวิธีใช้ใน Mac OS

PowerPoint

สาเหตุ: บางหัวข้อเป็นแบบออนไลน์เท่านั้น

วิธีแก้ไข:    ออนไลน์

เว็บไซต์ Office สำหรับ Mac มีรายการทั้งปัจจุบันและสมบูรณ์ของหัวข้อวิธีใช้ คู่มือ และวิดีโอ ของ PowerPoint วิธีใช้ของ PowerPoint ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณมีเฉพาะชุดย่อยของหัวข้อเหล่านี้ ซึ่งอาจไม่รวมถึงข้อมูลที่คุณกำลังค้นหา

 1. เมื่อต้องการเปิดเว็บไซต์ Office สำหรับ Mac คลิกออนไลน์ ในแถบข้อความด้านบนของหน้าต่างวิธีใช้

  แถบข้อความ ออนไลน์

 2. พิมพ์คิวรีการค้นหาของคุณในกล่องค้นหา หรือคลิกประเภทหัวข้อวิธีใช้

  เคล็ดลับ: บุ๊กมาร์ก เว็บไซต์ Office สำหรับ Mac ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อการอ้างอิงที่่ง่ายขึ้น

สาเหตุ: สามารถจำกัดผลลัพธ์ได้โดยคิวรีค้นหา

วิธีแก้ไข:    จำกัดขอบเขตการค้นหาของคุณ

เมื่อคุณกรอกข้อความลงในกล่องค้นหาของวิธีใช้ Office จะค้นหาหัวข้อทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยคำที่คุณระบุ และส่งกลับรายการของหัวข้อที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ทำตามหลักการค้นหาที่ดีที่สุดเหล่านี้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คิวรีที่ดีกว่า

 • ใช้คำที่เจาะจงและบรรยายได้ชัดเจนในคิวรีของคุณ เช่น ใช้คำว่า "เทมเพลตแผนภูมิ" แทน "เทมเพลต"

 • ถ้าเป็นไปได้ กรุณาใช้ไม่เกินสามคำ

 • ลองใช้คำต่าง ๆที่ มีความหมายคล้ายกัน เช่น ใช้คำว่า "ไฟล์" แทน "เอกสาร"

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสะกดคำถูกต้อง

 • พิมพ์เพียงแค่จุดเริ่มต้นของคำในคิวรีของคุณ เช่น ใช้คำว่า "รูปแบบ" แทน "การจัดรูปแบบ"

 • คุณสามารถปรับปรุงการค้นหา โดยใช้ "ตัวดำเนินการบูลีน" เพื่อเปลี่ยนวิธีการค้นหาของคำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บูลีนค้น ดูวิธีใช้ใน Mac OS

Outlook

สาเหตุ: บางหัวข้อเป็นแบบออนไลน์เท่านั้น

วิธีแก้ไข:    ออนไลน์

เว็บไซต์ Office สำหรับ Mac มีรายการทั้งปัจจุบันและสมบูรณ์ของหัวข้อวิธีใช้ คู่มือ และวิดีโอ ของ Outlook วิธีใช้ของ Outlook ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณมีเฉพาะชุดย่อยของหัวข้อเหล่านี้ ซึ่งอาจไม่รวมถึงข้อมูลที่คุณกำลังค้นหา

 1. เมื่อต้องการเปิดเว็บไซต์ Office สำหรับ Mac คลิกออนไลน์ ในแถบข้อความด้านบนของหน้าต่างวิธีใช้

  แถบข้อความ ออนไลน์

 2. พิมพ์คิวรีการค้นหาของคุณในกล่องค้นหา หรือคลิกประเภทหัวข้อวิธีใช้

  เคล็ดลับ: บุ๊กมาร์ก เว็บไซต์ Office สำหรับ Mac ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อการอ้างอิงที่่ง่ายขึ้น

สาเหตุ: สามารถจำกัดผลลัพธ์ได้โดยคิวรีค้นหา

วิธีแก้ไข:    จำกัดขอบเขตการค้นหาของคุณ

เมื่อคุณกรอกข้อความลงในกล่องค้นหาของวิธีใช้ Office จะค้นหาหัวข้อทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยคำที่คุณระบุ และส่งกลับรายการของหัวข้อที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ทำตามหลักการค้นหาที่ดีที่สุดเหล่านี้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์คิวรีที่ดีกว่า

 • ใช้คำที่เจาะจงและบรรยายได้ชัดเจนในคิวรีของคุณ เช่น ใช้คำว่า "เทมเพลตแผนภูมิ" แทน "เทมเพลต"

 • ถ้าเป็นไปได้ กรุณาใช้ไม่เกินสามคำ

 • ลองใช้คำต่าง ๆที่ มีความหมายคล้ายกัน เช่น ใช้คำว่า "ไฟล์" แทน "เอกสาร"

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณสะกดคำถูกต้อง

 • พิมพ์เพียงแค่จุดเริ่มต้นของคำในคิวรีของคุณ เช่น ใช้คำว่า "รูปแบบ" แทน "การจัดรูปแบบ"

 • คุณสามารถปรับปรุงการค้นหา โดยใช้ "ตัวดำเนินการบูลีน" เพื่อเปลี่ยนวิธีการค้นหาของคำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บูลีนค้น ดูวิธีใช้ใน Mac OS

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×