ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า "ไม่สามารถลบออกจากตารางที่ระบุได้"

ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า "ไม่สามารถลบออกจากตารางที่ระบุได้"

เมื่อคุณเรียกใช้ ลบคิวรีAccess อาจแสดงข้อความข้อผิดพลาดว่า ไม่สามารถลบออกจากตารางที่ระบุได้ บทความนี้จะแสดงกรณีที่คุณสามารถใช้คิวรีการลบ ที่อธิบายสาเหตุที่ทำให้ข้อความข้อผิดพลาดปรากฎขึ้น และมีขั้นตอนสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาด

มีหลายวิธีในการลบระเบียนใน Access สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมของการลบระเบียน ให้ดูบทความ ลบหนึ่งระเบียนหรือมากกว่าจากฐานข้อมูล

ในบทความนี้

บทนำ

เพราะเหตุใดฉันจึงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ และฉันจะแก้ไขได้อย่างไร

บทนำ

เมื่อคุณต้องการลบหลายระเบียนจากตารางในการดำเนินการครั้งเดียว คุณสามารถใช้คิวรีการลบ คิวรีการลบจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ:

  • ใช้ตารางเดียวที่ไม่มีความสัมพันธ์กับตารางอื่นๆ

  • รวมตารางสองตารางที่มี ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง

  • ใช้ตารางเดียวที่เป็นหนึ่งใน “หนึ่ง” ด้านของ ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มและการลบที่เกี่ยวข้อง จะถูฏเปิดใช้งานสำหรับความสัมพันธ์นั้น

  • รวมทั้งสองตารางบนด้าน “หนึ่ง” ของความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มและตารางบนด้าน “กลุ่ม” ของความสัมพันธ์ (ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการใช้เกณฑ์บนเขตข้อมูลจากตาราง “กลุ่ม”)

    สิ่งสำคัญ    คุณต้องเรียกใช้คิวรีสองครั้งเพื่อลบระเบียนจากทั้งสองตาราง

เพราะเหตุใดฉันจึงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ และฉันจะแก้ไขได้อย่างไร

ถ้าคุณสร้างคิวรีแบบใช้ลบข้อมูลโดยใช้ตารางหลายตาราง และคุณสมบัติ ระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน ของคิวรีได้ถูกตั้งค่าเป็น ไม่ แล้ว Access จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ไม่สามารถลบจากตารางที่ระบุ เมื่อคุณเรียกใช้คิวรีนั้น

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ ระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน ของคิวรีเป็น ใช่

  1. เปิดคิวรีแบบใช้ลบข้อมูลในมุมมองออกแบบ

  2. ถ้าแผ่นคุณสมบัติของคิวรีไม่ได้เปิดอยู่ ให้กด F4 เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติดังกล่าว

  3. คลิกที่ตัวออกแบบคิวรีเพื่อแสดงคุณสมบัติคิวรี (แทนการแสดงคุณสมบัติเขตข้อมูล)

  4. ในแผ่นคุณสมบัติของคิวรี ให้ไปที่คุณสมบัติ ระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน แล้วตั้งค่าเป็น ใช่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×