ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า "ไม่สามารถลบออกจากตารางที่ระบุได้"

ฉันได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า "ไม่สามารถลบออกจากตารางที่ระบุได้"

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณเรียกใช้ ลบคิวรีAccess อาจแสดงข้อความข้อผิดพลาดว่า ไม่สามารถลบออกจากตารางที่ระบุได้ บทความนี้จะแสดงกรณีที่คุณสามารถใช้คิวรีการลบ ที่อธิบายสาเหตุที่ทำให้ข้อความข้อผิดพลาดปรากฎขึ้น และมีขั้นตอนสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาด

มีหลายวิธีในการลบระเบียนใน Access สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมของการลบระเบียน ให้ดูบทความ ลบหนึ่งระเบียนหรือมากกว่าจากฐานข้อมูล

ในบทความนี้

บทนำ

เพราะเหตุใดฉันจึงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ และฉันจะแก้ไขได้อย่างไร

บทนำ

เมื่อคุณต้องการลบหลายระเบียนจากตารางในการดำเนินการครั้งเดียว คุณสามารถใช้คิวรีการลบ คิวรีการลบจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ:

  • ใช้ตารางเดียวที่ไม่มีความสัมพันธ์กับตารางอื่นๆ

  • รวมตารางสองตารางที่มี ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-หนึ่ง

  • ใช้ตารางเดียวที่เป็นหนึ่งใน “หนึ่ง” ด้านของ ความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อ-กลุ่มและการลบที่เกี่ยวข้อง จะถูฏเปิดใช้งานสำหรับความสัมพันธ์นั้น

  • รวมทั้งสองตารางบนด้าน “หนึ่ง” ของความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มและตารางบนด้าน “กลุ่ม” ของความสัมพันธ์ (ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการใช้เกณฑ์บนเขตข้อมูลจากตาราง “กลุ่ม”)

    สิ่งสำคัญ    คุณต้องเรียกใช้คิวรีสองครั้งเพื่อลบระเบียนจากทั้งสองตาราง

ด้านบนของหน้า

เพราะเหตุใดฉันจึงเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ และฉันจะแก้ไขได้อย่างไร

ถ้าคุณสร้างคิวรีแบบใช้ลบข้อมูลโดยใช้ตารางหลายตาราง และคุณสมบัติ ระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน ของคิวรีได้ถูกตั้งค่าเป็น ไม่ แล้ว Access จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ไม่สามารถลบจากตารางที่ระบุ เมื่อคุณเรียกใช้คิวรีนั้น

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ตั้งค่าคุณสมบัติ ระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน ของคิวรีเป็น ใช่

  1. เปิดคิวรีแบบใช้ลบข้อมูลในมุมมองออกแบบ

  2. ถ้าแผ่นคุณสมบัติของคิวรีไม่ได้เปิดอยู่ ให้กด F4 เพื่อเปิดแผ่นคุณสมบัติดังกล่าว

  3. คลิกที่ตัวออกแบบคิวรีเพื่อแสดงคุณสมบัติคิวรี (แทนการแสดงคุณสมบัติเขตข้อมูล)

  4. ในแผ่นคุณสมบัติของคิวรี ให้ไปที่คุณสมบัติ ระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน แล้วตั้งค่าเป็น ใช่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×