ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ฉันได้รับข้อความเกี่ยวกับชนิดข้อมูลที่ไม่ตรงกัน

ฉันได้รับข้อความเกี่ยวกับชนิดข้อมูลที่ไม่ตรงกัน

ข้อผิดพลาดนี้ระบุว่า Access ไม่สามารถจับคู่ค่าที่ใส่กับชนิดข้อมูลที่โปรแกรมคาดไว้สำหรับค่านั้นได้ เช่น ถ้าคุณใส่สตริงข้อความให้กับ Access แต่โปรแกรมต้องการเป็นตัวเลข คุณจะได้รับข้อผิดพลาดชนิดข้อมูลไม่ตรงกัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาข้อความนี้ ให้ลองทำตามต่อไปนี้ซ

  • ถ้าคุณเพิ่งเปลี่ยนค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลในตารางและเห็นข้อความเกี่ยวกับชนิดข้อมูลไม่ตรงกันเมื่อคุณลองใส่ระเบียนใหม่ ให้เปิดตารางในมุมมองการออกแบบเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่านิพจน์ที่คุณใช้สำหรับเขตข้อมูลค่าเริ่มต้นถูกประเมินให้เป็นชนิดข้อมูลเดียวกับเขตข้อมูลหรือไม่ เช่น ถ้าเขตข้อมูลมีชนิดข้อมูลเป็น ตัวเลข ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศในนิพนจ์ค่าเริ่มต้น (เช่น “1” จะถูกประเมินเป็นข้อความ ไม่ใช่ตัวเลข)

  • ตรวจสอบว่า เกณฑ์ สำหรับคอลัมน์ตรงกับ ชนิดข้อมูล ของเขตข้อมูลต้นแบบของคอลัมน์ ถ้าคุณกำหนดเกณฑ์ข้อความสำหรับเขตข้อมูลตัวเลขหรือวันที่/เวลา คุณจะได้รับข้อผิดพลาดนี้

    เช่น ถ้าคุณพิมพ์เกณฑ์ “50” หรือ “12/13/12” จะคืนค่าเป็นข้อความข้อผิดพลาดเนื่องจาก Access แปลค่าในเครื่องหมายอัญประกาศเป็นข้อความ ไม่ใช่ตัวเลข ดังนั้นโปรดแน่ใจว่าได้ลบเครื่องหมายอัญประกาศออกแล้ว คุณจะทราบเมื่อคุณใส่วันที่ที่ถูกต้องในเขตข้อมูลเกณฑ์ เนื่องจากเครื่องหมาย # จะปรากฎในวันที่ เช่น #12/13/12#

สถานการณ์อื่นที่ทำให้เกิดข้อขัดแย้งข้อความได้แก้:

  • คุณระบุเกณฑ์สำหรับ เขตข้อมูลการค้นหา และเกณฑ์ใช้ค่าที่แสดง (เช่น เชื่อ) ในรายการแทนค่า Foreign Key ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ID) เนื่องจากค่า Foreign Key เป็นค่าจริงที่ถูกจัดเก็บไว้ในตาราง คุณควรใช้ค่าเหล่านั้นเมื่อคุณกำหนดเกณฑ์สำหรับเขตข้อมูล

  • คุณพิมพ์เครื่องหมายดอลลาร์ ($) ในเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับเขตข้อมูลสกุลเงิน เอาเครื่องหมายดอลลาร์ออก จากนั้นดูผลัพธ์

    คุณจะสังเกตุได้ว่าถ้าเกณฑ์ตัวเลขที่คุณใส่ไม่ใช่ตัวเลข จะมีเครื่องหมายอัญประกาศครอบอยู่ เมื่อคุณพิมพ์เครื่องหมาย $ ลงไป Acces จะครอบสตริงที่คุณพิมพ์ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศโดยอัตโนมัติ

  • ตรวจสอบว่าชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันแต่ละคู่ในคิวรีเป็นชนิดเดียวกัน ถ้าไม่ใช่ ให้เปลี่ยนชนิดข้อมูลของหนึ่งในเขตข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันให้ตรงกับชนิดข้อมูลของอีกเขตข้อมูลหนึ่ง เพื่อให้คุณจะไม่ได้รับข้อผิดพลาดไม่ตรงกัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×