ฉันได้รับการ 550, 553 หรือข้อผิดพลาดห้ามสับเปลี่ยนเมื่อข้อความอีเมลการส่ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาการ

เมื่อคุณกำลังอยู่ที่หน้าแรก และส่งข้อความอีเมลโดยใช้บัญชีผู้ใช้อีเมลที่บ้านของคุณ ข้อความอีเมลของคุณอาจจะส่งกลับ ด้วย 550 แบบ 553 หรือข้อผิดพลาดห้ามรีเลย์ สถานการณ์เดียวกันอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณกำลังอยู่ที่สำนักงานของคุณ และพยายามส่งข้อความอีเมลโดยใช้บัญชีผู้ใช้อีเมลที่ทำงานของคุณ

สรุป

Relaying เกิดขึ้นเมื่อข้อความอีเมลจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่มีโดเมน (ชื่อหลังจากสัญลักษณ์ เช่น adatum.com @) ไม่ได้รับการประมวลผล โดยSimple Mail Transfer Protocol (SMTP) หรือเซิร์ฟเวอร์ขาออกที่ผู้ส่งที่ร้องขอการส่งข้อความ เซิร์ฟเวอร์ SMTP ต้องเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ SMTP อื่นเพื่อสับเปลี่ยนกับข้อความ

เมื่อคุณส่งข้อความอีเมลที่พบข้อผิดพลาดการรีเลย์ เซิร์ฟเวอร์ SMTP ของคุณ (ขาออก) อีเมลที่อาจส่งกลับข้อความอีเมของคุณ มีข้อผิดพลาดเช่นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • "ข้อความไม่สามารถส่งได้เนื่องจากหนึ่งในผู้รับถูกปฏิเสธ โดยเซิร์ฟเวอร์ อยู่อีเมลที่ถูกปฏิเสธถูก ' <someone@example.com>' เรื่อง: '<ทดสอบ >' บัญชีผู้ใช้: '<ทดสอบ >, Server: ' <smtp.example.com>', โพรโทคอล: SMTP การตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์: ' 550 <someone@example.com> ... Relaying ถูกปฏิเสธ ', พอร์ต: 25 รักษาความปลอดภัย (SSL): ไม่ใช่ ข้อผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์: 550 จำนวนของข้อผิดพลาด: 0x800CCC79 "

  • "ข้อความไม่สามารถส่งได้เนื่องจากหนึ่งในผู้รับถูกปฏิเสธ โดยเซิร์ฟเวอร์ อยู่อีเมลที่ถูกปฏิเสธถูก '<ที่อยู่อีเมล >' เรื่อง '<ทดสอบ >' บัญชีผู้ใช้: '<ทดสอบ >, Server: ' <smtp.example.com>', โพรโทคอล: SMTP การตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์: '553 ขออภัย โดเมนที่ไม่ได้อยู่ในรายการของฉันของ rcpthosts อนุญาต (#5.7.1)' พอร์ต: 25, Secure(SSL): ไม่ใช่ ข้อผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์: 553 จำนวนของข้อผิดพลาด: 0x800CCC79 "

แสดงข้อผิดพลาดที่แน่นอนอาจแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) Isp บางอย่างอาจส่งกลับข้อผิดพลาดเมื่อพวกเขาตรวจหาข้อความส่งออกเป็นอีเมลเชิงพาณิชย์ไม่พึงประสงค์ ในกรณีดังกล่าว ข้อความของคุณอาจปรากฏเมื่อต้องการส่งโดยปกติ — จะปล่อยให้กล่องจดหมายออก Outlook ของคุณ และแสดงในรายการที่ถูกส่ง ของคุณซึ่ง แต่ก็ไม่ได้ถูกส่งไปยังผู้รับได้

ข้อความของคุณถูกปฏิเสธเนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ SMTP อีเมล (ขาออก) ไม่รู้จักคุณเป็นผู้ได้รับอนุญาต

SMTP คือ โพรโทคอล (มาตรฐานที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสื่อสารกัน) ให้ใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมส่วนใหญ่เพื่อส่งข้อความอีเมลนอินเทอร์เน็ต เมื่อคุณใช้โปรแกรมอีเมล เช่น Outlook ที่ทำให้คุณจัดเก็บข้อความอีเมลของคุณบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจำเป็นต้องเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ SMTP เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมล

หมายเหตุ: ใช้ระบบอีเมลของเว็บที่คล้ายกับ Windows Live Mail และ yahoo! Mail แตกต่าง และหัวข้อนี้ไม่นำไปใช้กับบัญชีผู้ใช้อีเมเหล่านั้น

อีเมลขยะและ relays เปิด

บางครั้งเรียกว่าอีเมเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์จดหมายขยะหรือป้องกันสแปม เหตุผลหลักที่อีเมลขยะยังคงเพิ่มระดับเสียงคือ ว่า ต้นทุนบุคคลที่ส่งเกือบใด ๆ เพื่อส่ง จริง ชื่อผู้ส่งที่ไม่แม้แต่มีการส่งอีเมลขยะผ่าน SMTP (เซิร์ฟเวอร์ขาออก) อีเมของตนเอง ISP

โครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตถูกออกแบบมาก่อนที่จะถือว่าเป็นประมาณของความสามารถในการส่งล้านชิ้นอีเมลขยะสำหรับต้นทุนขนาดเล็กให้ทุกคน Spammers ใช้ความสามารถของเซิร์ฟเวอร์ SMTP relaying เพื่อบังจริงจุดเริ่มต้นของอีเมลขยะ โดย relaying ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทอื่นที่อนุญาตให้ relays เปิดดังกล่าว จะทำให้อีเมลขยะที่ปรากฏขึ้นมาจากไซต์ที่ relays ข้อความ และ conceals ข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ส่งจำนวนจริง

จนกระทั่งล่าสุด เซิร์ฟเวอร์อีเม SMTP ส่วนใหญ่ทำงานบนระบบการเชื่อถือเปิด ภายใต้ระบบนี้ ทุกคน ที่ใดก็ได้ไม่สามารถส่งข้อความอีเมลไปยังเซิร์ฟเวอร์ SMTP และเซิร์ฟเวอร์ต้องยอมรับ และส่งต่อ ไปยังผู้รับ หรือ ไปที่กล่องจดหมายของผู้รับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์อีเมลของอื่น ภายใต้เซิร์ฟเวอร์สับเปลี่ยนเปิดเรียกว่า มีไม่มีข้อจำกัดบนใครได้รับอนุญาตให้ส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ SMTP

ข้อจำกัด ISP บนข้อความอีเมลรีเลย์

ขณะที่ไดรฟ์ข้อมูลอีเมลขยะเพิ่ม ข่ายผู้ดูแลนั่นคือบุคคลที่รับผิดชอบสำหรับการจัดการ ISP เซิร์ฟเวอร์ของคุณซึ่งเริ่มต้นวางข้อจำกัดบนเซิร์ฟเวอร์อีเมของพวกเขา SMTP ข้อจำกัดเหล่านี้ช่วยป้องกันไม่ให้มีเพียงทุกคนจากใช้ หรือ abusing เซิร์ฟเวอร์อีเม คิดว่าได้ดังนี้: ใช้โทรศัพท์ในล็อบบี้ขององค์กรของคุณจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ว่าพวกเขาทำงานในองค์กรของคุณ หรือไม่ ขณะนี้ เฉพาะพนักงานที่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์นั้น

มีอยู่หลายชนิดของข้อจำกัดในการใช้วันนี้:

  • การรับรองความถูกต้องจำเป็นต้องใช้ SMTP     เช่นเดียวกับที่คุณต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของคุณ (ขาเข้า) POP3 สำหรับข้อความอีเมล ตัวเลือกนี้ต้องใช้ที่คุณมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเมื่อต้องการส่งข้อความอีเมลผ่านเซิร์ฟเวอร์ SMTP โดยปกติ ได้แก่เดียวกันกับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ POP3 แต่สามารถไม่ซ้ำกัน

  • จำเป็นต้องใช้ที่คุณเชื่อมต่อกับที่ ISP POP3 (เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า) อีเมก่อน     เมื่อคุณเชื่อมต่อเพื่อเรียกข้อความอีเมลของคุณใหม่ คุณโดยทั่วไปจะเชื่อมต่อแบบ POP3 (เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า) อีเม คุณจะต้องระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าถึงกล่องจดหมายของคุณ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์นั้นถ้าคุณเชื่อมต่อครั้งแรก และการรับรองความถูกต้องกับเซิร์ฟเวอร์อีเมล POP3 จะอนุมัติขอใด ๆ ที่คุณทำการส่งข้อความอีเมลผ่านเซิร์ฟเวอร์ขาออก SMTP จำกัดตามวิธีปกติ

  • จำเป็นต้องใช้ที่คุณเชื่อมต่อจากตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่ได้รับอนุญาต     เมื่อคุณอยู่ที่บ้าน และคุณโทร ISP หรือ ถ้าคุณมีสายหรือเครือ คุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย ISP โดยตรง คุณจะเชื่อถือได้ในที่ที่คุณมีบัญชีผู้ใช้กับ ISP ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คุณได้รับอนุญาตให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP เพื่อส่งข้อความอีเมลเนื่องจากคุณเป็นลูกค้ารายนั้น

  • จำเป็นต้องใช้ที่คุณเชื่อมต่อจากช่วงของที่อยู่ IP หรือที่อยู่ IP เฉพาะเจาะจง ISP อาจอนุญาตให้เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ SMTP กับบุคคลที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้โดยตรง ผู้ใช้ระยะไกลที่ office สามารถใช้ตัวเลือกนี้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักคือ หลายมีสิ่งที่จะเรียกว่าที่อยู่ IP แบบไดนามิก ทุกครั้งที่คุณสามารถเชื่อมต่อ คุณกำลังไม่แน่ใจได้ว่ามีอยู่ IP เดียวกัน บางบริษัทอาจสงวนบล็อกหรือช่วงของที่อยู่ IP ISP สามารถอนุญาตการเชื่อมต่อจากที่อยู่ IP เหล่านั้นเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุมัติ ISP สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์สมมติที่เป็นไปได้มากสำหรับ relaying ได้ ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์โดยทั่วไป ให้ดูตรงกับสถานการณ์ของคุณ

สถานการณ์

คือนี้ relaying ได้อย่างไร

คุณกำลังที่บ้าน และมีบัญชีผู้ใช้ ISP ที่ลงท้ายด้วย@proseware.comที่คุณโทร หรือเชื่อมต่อกับ มีสายหรือเครือ คุณส่งอีเมให้กับบุคคลอื่นอยู่อีเมลของลงท้ายด้วย@proseware.com

ไม่ใช่ ข้อความของคุณควรถูกประมวลผลตามวิธีปกติ

เหมือนกับสถานการณ์แรก ยกเว้นที่คุณส่งอีเมไปยังบุคคลอยู่อีเมลของลงท้ายด้วย@adatum.com

ใช่ แต่ไม่มีบล็อก คุณมีการเชื่อมต่อโดยตรงกับ ISP และจึง ได้รับอนุญาตให้ส่งจดหมายถึงเซิร์ฟเวอร์ (ขาออก) SMTP ของ ISP ใด ๆ ที่อยู่อีเมล โดยไม่คำนึงถึงกล่องจดหมายของผู้รับอยู่ที่ไหน

คุณกำลังทำงาน ที่อยู่อีเมลที่ทำงานของคุณที่ลงท้ายด้วย@thephone-company.comและคุณมีบัญชี ISP บ้านที่ลงท้ายด้วย@proseware.comที่คุณโทร หรือเชื่อมต่อกับ มีสายหรือเครือ ใน Outlook คุณมีค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP เดียวกันกับที่คุณใช้งานที่บ้าน คุณสามารถส่งข้อความอีเมลไปยังบุคคลอยู่อีเมลงท้ายด้วย@proseware.com

ไม่ใช่ ข้อความของคุณควรถูกประมวลผลตามวิธีปกติ

เหมือนกับสถานการณ์ก่อนหน้า เว้นแต่ว่าคุณส่งข้อความอีเมลไปยังบุคคลอยู่อีเมลงท้ายด้วย@adatum.com

ใช่ และข้อความนี้อาจถูกบล็อกเป็นจดหมายสับเปลี่ยน คุณกำลังพยายามใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP (ขาออก) ของ ISP บ้านของคุณในขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ISP เซิร์ฟเวอร์ SMTP ไม่สามารถตรวจสอบคุณเป็นสมาชิกที่ได้รับอนุญาตของ ISP นอกจากนี้ คุณต้องการขอเซิร์ฟเวอร์ SMTP นั้นเพื่อดำเนินการข้อความของคุณ และเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP อื่นสำหรับการส่งไปยังกล่องจดหมายของผู้รับแล้ว

คุณกำลังปลอดภัยในโรงแรม หรือใช้ kiosk อินเทอร์เน็ตมีสนามบินที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณมีบัญชี ISP บ้านที่ลงท้ายด้วย@proseware.comที่คุณโทร หรือเชื่อมต่อกับ มีสายหรือเครือ ใน Outlook คุณมีค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP เดียวกันกับที่คุณใช้งานที่บ้าน คุณส่งอีเมให้กับบุคคลอื่นอยู่อีเมลของลงท้ายด้วย@proseware.com

ไม่ใช่ ข้อความของคุณควรถูกประมวลผลตามวิธีปกติ

เหมือนกับสถานการณ์ก่อนหน้า เว้นแต่ว่าคุณส่งข้อความอีเมลไปยังบุคคลอยู่อีเมลงท้ายด้วย@adatum.com

ไม่สามารถถูกบล็อกเป็นจดหมายรีเลย์ใช่ และข้อความนี้ คุณกำลังพยายามใช้เซิร์ฟเวอร์ SMTP (ขาออก) ของ ISP บ้านของคุณในขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย ISP เซิร์ฟเวอร์ SMTP ไม่สามารถตรวจสอบคุณเป็นสมาชิกที่ได้รับอนุญาตของ ISP นอกจากนี้ คุณต้องการขอเซิร์ฟเวอร์ SMTP เพื่อดำเนินการข้อความของคุณ และเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP อื่นสำหรับการส่งไปยังกล่องจดหมายของผู้รับแล้ว

การแก้ปัญหา

ถ้าคุณกำลังใช้สถานการณ์ที่จะถือว่าเป็นสับเปลี่ยน คุณต้องส่งข้อความผ่านเซิร์ฟเวอร์ของการเชื่อมต่อปัจจุบันของคุณ นั่นหมายความว่า ถ้าคุณกำลังทำงาน หรือออก จากหน้าแรกและไม่ได้ใช้ ISP เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และคุณต้องการส่งข้อความจากบัญชีผู้ใช้อีเม ISP คุณ home คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลเพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์ SMTP ใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ตัวอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ SMTP ของคุณทำงาน สำหรับขั้นตอนทีละขั้นตอน ไปที่การเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล

โซลูชันนี้ไม่ได้กับคุณ ถ้า หรือถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ ISP home ของขั้นตอนถัดไปคือการ ติดต่อ ISP ของคุณ และขอให้ถ้า ตัวเลือกอธิบายไว้ก่อนหน้านี้มีให้คุณ สำหรับข้อจำกัดสองซึ่งจำเป็นต้องใช้การรับรองความถูกต้องของ SMTP หรือจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อแบบ ISP POP3 () เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าก่อนซึ่งคุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงใน Outlook ในการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ออก สำหรับขั้นตอน ไปที่เปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล

ยังคง ไม่สามารถส่งข้อความอีเมลอย่างไร

คุณเปลี่ยนการตั้งค่า SMTP ของคุณใน Outlook หรือพบตัวเลือกที่ควรทำให้คุณสามารถส่งข้อความอีเมลของคุณ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถส่งจดหมาย และคุณได้รับข้อผิดพลาด

จึงเป็นไปได้คุณทำทุกอย่างขวา แต่พบฟีเจอร์ความปลอดภัยอื่นที่ใช้ผู้ดูแลระบบเพื่อป้องกันการก่อกวนข้อมูลเฉพาะตัวของเครือข่ายด้วยเช่นกัน ข้อมูลเฉพาะตัวก่อกวนอยู่เพียงแค่วิธีในการส่งข้อความอีเมล และ disguising ที่คุณต้องเป็น

Outlook เช่นโปรแกรมอีเมลส่วนใหญ่ ช่วยให้คุณสามารถระบุ "แสดงชื่อ" และอยู่อีเมลของผู้ส่งที่ปรากฏขึ้นถ้ามีใครคลิกที่การตอบกลับข้อความของคุณ อีเมลขยะเกือบทุกครั้งที่ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็น false ในเขตข้อมูลเหล่านี้ ทำคุณมากคิดว่า ข้อความดังกล่าวคุณรับเกี่ยวกับชุดรูปแบบด่วน rich รับมาจาก supermodel แบบหรือเส้นโยงสำหรับโทรทั่วโลกได้อย่างไร

เพื่อป้องกันไม่ให้มีเอกลักษณ์การก่อกวน Isp บางอย่างจำกัดแทรกข้อมูล false ในเขตข้อมูลอยู่อีเมตอบกลับ ตัวอย่างเช่น ถ้าชื่อโดเมน ISP สิ้นสุดใน proseware.com, ISP อาจไม่อนุญาตให้คุณสามารถตั้งค่าอีเมลของผู้ส่งเป็นterri@contoso.com ข้อจำกัดนี้ไม่ได้ใช้ทั่วไปเป็นข้อจำกัดที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ แต่จะสามารถถูกนำไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขาและเชื่อมต่อ แทนที่ไม่มีอยู่ ถ้าผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณจะใช้วิธีนี้ คุณต้องระบุโดเมนที่อยู่อีเมลของผู้ส่งที่ตรงกับการเชื่อมต่อปัจจุบันของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×