ฉันได้รับการเตือนเกี่ยวกับโปรแกรมที่เข้าถึงข้อมูลอีเมลหรือส่งอีเมลในนามของฉัน

ในหลายกรณี คุณสามารถป้องกันคำเตือนด้านความปลอดภัยเหล่านี้ โดยการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และทำให้แน่ใจว่าอัปเดตเป็นประจำ บทความนี้อธิบายว่าเหตุใดคำเตือนด้านความปลอดภัยจึงปรากฏขึ้นและเงื่อนไขที่ต้องทำเพื่อไม่ให้ได้รับคำเตือน

เคล็ดลับ:  Microsoft มีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสฟรี Microsoft Security Essentials และ Windows Defender ฟีเจอร์เหล่านี้มีการป้องกันในเวลาจริงสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยป้องกันไวรัส สปายแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ในบทความนี้

อาการ

สาเหตุ

การแก้ปัญหา

อาการ

คำเตือนด้านความปลอดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จะปรากฏ;

 • โปรแกรมพยายามเข้าถึงข้อมูลที่อยู่อีเมลที่จัดเก็บไว้ใน Outlook ถ้านี่เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด ให้คลิกปฏิเสธ และตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด

 • โปรแกรมพยายามส่งข้อความอีเมลในนามของคุณ ถ้านี่เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด ให้คลิกปฏิเสธ และตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด

 • โปรแกรมพยายามดำเนินการกระทำที่อาจทำให้ข้อความอีเมลถูกส่งในนามของคุณ ถ้านี่เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด ให้คลิกปฏิเสธ และตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด

ด้านบนของหน้า

สาเหตุ

คำเตือนด้านความปลอดภัยจะปรากฏเมื่อโปรแกรมพยายามเข้าถึงข้อมูลที่ติดต่อของคุณในสมุดรายชื่อ Outlook หรือพยายามส่งอีเมลในนามของคุณ ตามค่าเริ่มต้น เฉพาะ Add-in COM เป็นโปรแกรมที่เชื่อถือได้ ผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณอาจอนุญาต Add-in เฉพาะโดยการเพิ่มลงในรายการ “Add-in ที่เชื่อถือได้” โปรแกรมอื่นๆ ไม่ได้รับความเชื่อถือ และคำเตือนด้านความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงที่โปรแกรมอาจเป็นอันตราย และออกแบบมาให้ใช้ Outlook เพื่อแพร่กระจายไวรัส ก่อนที่การป้องกันนี้จะถูกสร้างขึ้น ไวรัสสามารถเข้าถึง Outlook และแพร่กระจายโดยการส่งข้อความไปยังบุคคลที่แสดงรายการอยู่ในที่ติดต่อ

โปรแกรมที่เริ่มโดยอัตโนมัติ    อาจเป็นไปได้ว่าโปรแกรมเริ่มต้นใช้งานโดยอัตโนมัติ ตัวอย่าง โปรแกรมพยายามส่งข้อความอีเมลโดยอัตโนมัติ โดยใช้วิธีItem.Send ในรูปแบบวัตถุของ Outlook

โปรแกรมที่คุณเริ่ม    อาจเป็นไปได้ว่าคุณเริ่มใช้งานโปรแกรม ตัวอย่าง คุณกำลังใช้โปรแกรมเพื่อซิงโครไนซ์ PDA หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณด้วยข้อมูล Outlook

ด้านบนของหน้า

การแก้ปัญหา

แก้ไขคำเตือนด้านความปลอดภัยนี้

 • ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังให้โปรแกรมเข้าถึง Outlook หรือถ้าคุณไม่แน่ใจว่า โปรแกรมที่กำลังพยายามเข้าถึง Outlook น่าเชื่อถือหรือไม่ ให้คลิก ปฏิเสธ

 • ถ้าคุณคลิกคำสั่ง หรือเริ่มโปรแกรมที่คุณทราบว่าควรจะเข้าถึงข้อมูล Outlook หรือส่งข้อความอีเมลโดยใช้ Outlook และคุณพิจารณาว่าโปรแกรมน่าเชื่อถือ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก อนุญาต

  • ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้อนุญาตการเข้าถึงข้อมูลผู้รับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตการเข้าถึงสำหรับ ให้คลิกเวลาที่คุณต้องการให้สิทธิ์เข้าถึง แล้วคลิก อนุญาต

   หมายเหตุ:  คุณควรเลือกเวลาที่น้อยที่สุดที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมอื่นเพื่อเข้าถึงข้อมูล Outlook ของคุณ ถ้าโปรแกรมต้องการเวลาเพิ่มเติม คำเตือนด้านความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

ป้องกันไม่ให้คำเตือนด้านความปลอดภัยปรากฏขึ้นอีกครั้ง

เคล็ดลับ:  Microsoft มีซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสฟรี Microsoft Security Essentials และ Windows Defender ฟีเจอร์เหล่านี้มีการป้องกันในเวลาจริงสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยป้องกันไวรัส สปายแวร์ และซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และอัปเดตโปรแกรมเป็นประจำอาจป้องกันไม่ให้คำเตือนด้านความปลอดภัยนี้ปรากฏขึ้นอีกครั้ง เงื่อนไขมีดังนี้:

 • ต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณเป็นประจำ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสทำให้คุณสามารถดาวน์โหลดการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกำลังออนไลน์ ตรวจสอบกับผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ

 • ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณได้รับการกำหนดค่าเพื่อแชร์สถานะการอัปเดตกับแอปพลิเคชันอื่นๆ โดยปกติ โปรแกรมป้องกันไวรัสจะแชร์สถานะการอัปเดตกับแอปพลิเคชันอื่นๆ เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่าสถานะการอัปเดต ให้ดูการกำหนดลักษณะหรือตัวเลือกสำหรับโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณ หรือตรวจสอบกับผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • Outlook ต้องอาศัยศูนย์การรักษาความปลอดภัยของ Windows ตรวจสอบสถานะของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และอัปเดตสถานะ

  • ถ้าการสมัครใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณหมดอายุ หรือไม่ได้ใช้งาน คุณอาจได้รับคำเตือนด้านความปลอดภัยอีกครั้งเมื่อพยายามเข้าถึง Outlook

ดูการตั้งค่าความปลอดภัยในศูนย์ความเชื่อถือ

การตั้งค่าความปลอดภัย การเข้าถึงทางการเขียนโปรแกรม ในศูนย์ความเชื่อถือมีตัวเลือกต่อไปนี้:

 • แจ้งเตือนฉันเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยเมื่อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของฉันไม่ทำงาน หรือล้าสมัย (แนะนำ)      นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้นใน Outlook กิจกรรมที่น่าสงสัยอ้างอิงไปยังโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือที่พยายามเข้าถึง Outlook

 • แจ้งเตือนฉันเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยเสมอ      นี่คือการตั้งค่าที่ปลอดภัยที่สุด และคุณจะได้รับพร้อมท์ให้ตัดสินใจเชื่อถือเมื่อโปรแกรมพยายามเข้าถึง Outlook

 • ไม่แจ้งเตือนฉันเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัย (ไม่แนะนำ)     นี่คือการตั้งค่าที่ปลอดภัยน้อยที่สุด

เมื่อต้องการดูการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 4. คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 5. คลิก การเข้าถึงทางการเขียนโปรแกรม

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณถูกจัดการโดยผู้ดูแลระบบ Microsoft Exchange Server หรือผู้ดูแล Microsoft Windows Active Directory Domain Services ในองค์กรของคุณ และผู้ดูแลระบบเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้น และป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทำการเปลี่ยนแปลง ตัวเลือกในการกำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยการเข้าถึงทางการเขียนโปรแกรมจะปิดใช้งาน

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ถูกจัดการโดยผู้ดูแลระบบ Exchange Server หรือผู้ดูแล Microsoft Windows Active Directory Domain Services และคุณเป็นผู้ดูแล Windows ของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย การเข้าถึงทางการเขียนโปรแกรม อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำวิธีนี้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×