ฉันได้รับการเตือนว่ามีโปรแกรมกำลังพยายามเข้าถึงข้อมูลที่อยู่อีเมลหรือส่งอีเมลในนามของฉัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในหลายกรณี คุณสามารถป้องกันไม่ให้ได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยจาก Microsoft Office Outlook 2007 ได้โดยการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและปรับปรุงข้อมูลอยู่เป็นประจำ บทความนี้จะอธิบายสาเหตุที่คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยปรากฏขึ้นและจะต้องมีเงื่อนไขอย่างไรจึงจะไม่ได้รับคำเตือนเหล่านี้

ในบทความนี้

อาการ

สาเหตุ

วิธีแก้ปัญหา

อาการ

คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ปรากฏขึ้น

 • โปรแกรมกำลังพยายามเข้าถึงข้อมูลของที่อยู่อีเมลที่ถูกเก็บไว้ใน Outlook ถ้าการดำเนินการนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดคิด ให้คลิก 'ปฏิเสธ' และตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณนั้นทันสมัย

 • โปรแกรมกำลังพยายามที่จะส่งข้อความอีเมลในนามของคุณ ถ้าการดำเนินการนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดคิด ให้คลิก 'ปฏิเสธ' และตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณนั้นทันสมัย

 • โปรแกรมกำลังพยายามที่จะทำการกระทำที่อาจส่งผลต่อข้อความอีเมลที่กำลังถูกส่งในนามของคุณ ถ้าการดำเนินการนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดคิด ให้คลิก 'ปฏิเสธ' และตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณนั้นทันสมัย

ด้านบนของหน้า

สาเหตุ

คำเตือนด้านความปลอดภัยเหล่านี้ปรากฏขึ้นเมื่อโปรแกรมพยายามเข้าถึงข้อมูลที่ติดต่อของคุณในสมุดรายชื่อ Outlook หรือพยายามที่จะส่งอีเมลในนามของคุณ ตามค่าเริ่มต้น เฉพาะ COM add-in ที่มีโปรแกรมที่เชื่อถือได้ ผู้ดูแลระบบอีเมลของคุณอาจมีได้เฉพาะเจาะจงเพิ่มเติม โดยการเพิ่มที่ติดต่อลงในรายการ "add-in ที่เชื่อถือได้" ไม่น่าเชื่อถือโปรแกรมอื่น ๆ และคำเตือนด้านความปลอดภัยปรากฏขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น ว่า โปรแกรมที่อาจเป็นอันตราย และออกแบบมาเพื่อใช้ Outlook เพื่อกระจายไวรัส ก่อนที่จะปกป้องข้อมูลนี้ถูกใส่ในสถานที่ ไวรัสเช่น Melissa และ ILOVEYOU ได้สามารถเข้าถึง Outlook และกระจาย โดยการส่งข้อความไปยังบุคคลที่แสดงอยู่ในที่ติดต่อ

โปรแกรมที่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ    เป็นไปได้ว่าโปรแกรมจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมหนึ่งพยายามที่จะส่งข้อความอีเมลโดยอัตโนมัติด้วยการใช้เมธอด Item.Send ในรูปแบบวัตถุ Outlook

โปรแกรมที่คุณเป็นผู้เริ่ม    เป็นไปได้เช่นกันว่าคุณเป็นผู้สั่งให้โปรแกรมเริ่มทำงาน ตัวอย่างเช่น คุณกำลังใช้โปรแกรมหนึ่งเพื่อทำข้อมูลใน PDA หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณให้ตรงกันกับข้อมูลใน Outlook

ด้านบนของหน้า

วิธีแก้ปัญหา

แก้ปัญหาคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยนี้

 • ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังว่าจะมีโปรแกรมพยายามเข้าถึง Outlook หรือถ้าคุณไม่แน่ใจว่าโปรแกรมที่พยายามจะเข้าถึง Outlook นั้นเชื่อถือได้หรือไม่ ให้คลิก ปฏิเสธ

 • ถ้าคุณคลิกคำสั่งหรือเริ่มโปรแกรมที่คุณทราบอยู่แล้วว่าน่าจะมีการเข้าถึงข้อมูลใน Outlook หรือส่งข้อความอีเมลโดยใช้ Outlook และคุณพิจารณาแล้วว่าโปรแกรมนั้นเชื่อถือได้ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก อนุญาต

  • ถ้าคุณถูกพร้อมท์ให้อนุญาตเพื่อให้มีการเข้าถึงข้อมูลผู้รับ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้มีการเข้าถึงเป็นเวลา จากนั้นคลิกระยะเวลาที่คุณต้องการให้สิทธิ์ในการเข้าถึง แล้วคลิก อนุญาต

   หมายเหตุ: คุณควรเลือกระยะเวลาที่น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นในการให้โปรแกรมอื่นเข้าถึงข้อมูลใน Outlook ของคุณ ถ้าโปรแกรมนั้นต้องการเวลาเพิ่มเติม คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

ป้องกันไม่ให้คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยนี้ปรากฏขึ้นอีก

ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและปรับปรุงข้อมูลตลอดเวลาอาจป้องกันไม่ให้คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยเช่นนี้ปรากฏขึ้นอีก โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณต้องเข้ากันได้กับ Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) ตรวจสอบกับผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ

 • ซอฟต์แวร์โปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เป็นประจำ โปรแกรมป้องกันไวรัสส่วนใหญ่จะให้คุณปรับปรุงข้อมูลโดยอัตโนมัติได้เมื่อคุณออนไลน์ ขอให้ตรวจสอบกับผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์โปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณ

 • ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณถูกกำหนดค่าให้ใช้สถานะที่ปรับปรุงล่าสุดร่วมกับโปรแกรมประยุกต์อื่น โดยปกติแล้ว โปรแกรมป้องกันไวรัสจะใช้สถานะที่ปรับปรุงล่าสุดของตนร่วมกับโปรแกรมประยุกต์อื่นตามค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว เมื่อต้องการตรวจสอบการตั้งค่าสถานะที่ปรับปรุงล่าสุด ให้ดูการกำหนดลักษณะหรือตัวเลือกสำหรับโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณ หรือตรวจสอบกับผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • Office Outlook 2007 จะใช้ Windows Security Center ในการตรวจหาโปรแกรมป้องกันไวรัสและปรับปรุงสถานะของโปรแกรม

  • ถ้าสถานภาพสมาชิกซอฟต์แวร์โปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณหมดอายุหรือไม่ทำงาน คุณอาจได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยอีกครั้งเมื่อโปรแกรมพยายามที่จะเข้าถึง Outlook

แสดงการตั้งค่าความปลอดภัยในศูนย์ความเชื่อถือ

การตั้งค่าความปลอดภัยใน การเข้าถึงโปรแกรม ในศูนย์ความเชื่อถือจะมีตัวเลือกดังต่อไปนี้

 • เตือนฉันเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยเมื่อซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของฉันไม่ได้ใช้งานอยู่หรือล้าสมัย (แนะนำ)      นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้นใน Office Outlook 2007 กิจกรรมที่น่าสงสัยจะหมายถึงโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือซึ่งพยายามที่จะเข้าถึง Outlook

 • เตือนฉันเสมอเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัย      นี่คือการตั้งค่าที่ปลอดภัยที่สุดและคุณจะถูกพร้อมท์ให้ตัดสินใจอย่างรอบคอบเมื่อมีโปรแกรมพยายามที่จะเข้าถึง Outlook

 • ไม่ต้องเตือนฉันเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัย (ไม่แนะนำ)      นี่คือการตั้งค่าที่ปลอดภัยน้อยที่สุด

เมื่อต้องการดูการตั้งค่าเหล่านี้ ให้ทำดังนี้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. คลิก การเข้าถึงทางการเขียนโปรแกรม

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการจัดการโดยผู้ดูแลระบบ Microsoft Exchange หรือผู้ดูแลระบบ Microsoft Windows Active Directory Domain Services ในองค์กรของคุณ และผู้ดูแลระบบได้เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นและป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทำการเปลี่ยนแปลง ตัวเลือกที่จะกำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยของการเข้าถึงทางการเขียนโปรแกรมด้วยตนเองจะถูกปิดใช้งาน

  • ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้รับการจัดการโดยผู้ดูแลระบบ Exchange หรือผู้ดูแลระบบ Microsoft Windows Active Directory Domain Services และคุณเป็นผู้ดูแลระบบ Windows ของคอมพิวเตอร์ของคุณเอง คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย การเข้าถึงทางการเขียนโปรแกรม ได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×