ฉันเพิ่ม หรือเอาโฟลเดอร์ออกจากใน Mail สำหรับ Windows 10 ได้อย่างไร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณตั้งค่าอีเมลของคุณใน Mail สำหรับ Windows 10 การตั้งค่าเริ่มต้นของโฟลเดอร์จะถูกสร้างขึ้น คุณจะเห็นกล่องจดหมายเข้า แบบร่าง และส่งน้อยสุด และอาจเห็นโฟลเดอร์เพิ่มเติมเช่นการเก็บถาวรและหรืออีเมลขยะ คุณไม่สามารถลบโฟลเดอร์เริ่มต้น แต่คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ และลบโฟลเดอร์ใด ๆ ที่คุณเพิ่ม

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ดูที่การแก้ไขปัญหาที่ส่วนท้ายของหัวข้อนี้

สร้างโฟลเดอร์ใหม่
 1. การสร้างโฟลเดอร์ ก่อนเลือกบัญชีผู้ใช้อีเมล (ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง) แล้ว เลือกเพิ่มเติม

  เลือกโฟลเดอร์ที่จะแสดงในรายการโฟลเดอร์ของคุณ
 2. เลือก+ ถัดจากโฟลเดอร์ทั้งหมด เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ระดับบนสุด หรือคลิกขวาที่โฟลเดอร์ใด ๆ ที่มีอยู่แล้ว เลือกสร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่

  จดหมาย และปฏิทิน - สร้างโฟลเดอร์ใหม่
 3. ตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่ของคุณ และกดแป้นEnterเพื่อบันทึกโฟลเดอร์ใหม่ของคุณ

ถ้าคุณมีหลายกล่องที่เชื่อมโยงกัน คุณจะไม่เห็น+ ถัดจากโฟลเดอร์ทั้งหมด แต่ละโฟลเดอร์ที่คุณสร้างไปที่แบบ live บัญชีผู้ใช้อีเมลภายใต้หนึ่งได้ เมื่อคุณเพิ่มเติม เลือกในรายการโฟลเดอร์ของคุณ คุณจะเห็นส่วนสำหรับแต่ละบัญชีผู้ใช้ของคุณแสดงตามลำดับ เลือก+ ถัดจากชื่อของบัญชีผู้ใช้อีเมของคุณเมื่อต้องการเพิ่มโฟลเดอร์หนึ่ง เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่ คลิกขวาที่โฟลเดอร์หนึ่งชื่อภายใต้บัญชีใดบัญชีหนึ่งของคุณ ไม่ 5 อันดับแรกโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง (กล่องจดหมายออก กล่องจดหมายเข้า แบบร่าง รายการที่ถูกส่ง และเก็บถาวร)

เพิ่มโฟลเดอร์ใหม่กับกล่องขาเข้าเชื่อมโยง


การลบโฟลเดอร์
 1. เมื่อต้องการลบโฟลเดอร์ที่คุณได้สร้าง ก่อนเลือกบัญชีผู้ใช้อีเมล (ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้มากกว่าหนึ่ง) แล้ว เลือกเพิ่มเติม

 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ นั้นแล้ว เลือกลบ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบโฟลเดอร์เริ่มต้นของคุณ กล่องจดหมายเข้า ส่ง และแบบร่างได้โฟลเดอร์เริ่มต้นทั้งหมด

การแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณไม่เห็นตัว + ลงโฟลเดอร์ทั้งหมดถัดไป หรือคุณได้รับข้อผิดพลาดพยายามสร้างโฟลเดอร์ใหม่ หรือลบโฟลเดอร์ ลองใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

 • ในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเพิ่งเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลใหม่ไปยังโปรแกรม คุณจำเป็นต้องปิด Mail สำหรับ Windows 10 รอประมาณ 30 วินาทีสำหรับโปรแกรมทั้งหมดปิด และเปิดโปรแกรมอีกครั้ง

 • ถ้าการปิด และเปิดโปรแกรมไม่ได้แก้ไขปัญหาตรวจหาการปรับปรุงไปยังจดหมายและปฏิทินสำหรับ Windows 10

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจดหมายสำหรับสำหรับ Windows 10 ดูจดหมายและปฏิทินสำหรับ Windows 10 บ่อย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×