ฉันหาแม่แบบ Publisher ของฉันไม่เจอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาการ

แม่แบบที่คุณสร้างไม่ได้แสดงอยู่ในรายการ สิ่งพิมพ์ล่าสุด หรือในแค็ตตาล็อก แม่แบบของฉัน

สาเหตุ

เฉพาะสิ่งพิมพ์ และไม่เทมเพลต จะมักจะแสดงในรายการสิ่งพิมพ์ล่าสุด แค็ตตาล็อกเทมเพลตของฉัน แสดงต้นแบบที่ถูกบันทึกไปยังตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นเทมเพลต (สำหรับ Microsoft Windows XP, C:\Documents and Settings\user name\Application โฟลเดอร์อื่น) ถ้าเทมเพลตของคุณจะไม่ได้แสดงอยู่ในเทมเพลตของฉัน พวกเขาอาจไม่ได้อยู่ในปัจจุบันถูกบันทึกในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น

การแก้ไขปัญหา

ถ้าแม่แบบบันทึกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น ให้เปิดแม่แบบนั้น แล้วบันทึกไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น หรือจะทำการย้ายหรือคัดลอกแม่แบบไปยังตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นก็ได้

หลังจากแม่แบบไปอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นแล้ว คุณสามารถเปิดแม่แบบนั้นได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิก สร้าง บนเมนู แฟ้ม แล้วคลิก แม่แบบของฉัน

เคล็ดลับ: ตำแหน่งที่ตั้งเทมเพลเริ่มต้นสำหรับ Microsoft Windows XP คือ โฟลเดอร์อื่น name\Application C:\Documents and Settings\user

การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งแม่แบบเริ่มต้นในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. สร้างสิ่งพิมพ์ทดสอบขึ้นมาใหม่

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก Publisher Template

 4. คลิกลูกศรในกล่อง บันทึกใน และจดตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์ที่ถูกเน้นในรายการไว้

  โฟลเดอร์นี้เป็นตำแหน่งที่ตั้งแม่แบบเริ่มต้น ที่ Publisher จะใช้ในการค้นหาแม่แบบ

 5. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิก ยกเลิก

 6. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก ปิด

 7. ถ้าคุณถูกพร้อมท์ให้บันทึกสิ่งพิมพ์ ให้คลิก ไม่ใช่

การย้ายแม่แบบสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ไปยังตำแหน่งที่ตั้งแม่แบบเริ่มต้น

 1. ถ้า Publisher กำลังทำงานอยู่ ให้ออกจากโปรแกรม

 2. ใน Windows XP ให้คลิก เริ่ม (Start) แล้วคลิก เอกสารของฉัน (My Documents)

  ถ้าแม่แบบที่คุณต้องการย้ายไม่ได้อยู่ใน เอกสารของฉัน หรือในโฟลเดอร์ย่อย ให้คลิก ค้นหา (Search) บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมด (All Files and Folders) พิมพ์เงื่อนไขการค้นหาที่เหมาะสมเข้าไป แล้วคลิก ค้นหา

 3. คลิกแฟ้มที่คุณต้องการย้าย

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งแฟ้ม ให้คลิกแฟ้มแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกแฟ้มอื่นเพิ่มเติม

 4. บนเมนู แก้ไข (Edit) ให้คลิก ย้ายไปยังโฟลเดอร์ (Move To Folder)

 5. ในกล่องโต้ตอบ ย้ายรายการ (Move Items) ให้เรียกดูและเลือกตำแหน่งที่ตั้งแม่แบบเริ่มต้น แล้วคลิก ย้าย (Move)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×