ฉันสามารถใส่ชื่อในรายการการแจกจ่ายได้กี่ชื่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

จะไม่มีขีดจำกัดในเรื่องขนาดของรายการการแจกจ่ายมีเว้นแต่ว่าคุณยังคงใช้ Microsoft Outlook 2007 ไม่ มี Microsoft Office ชุด Service Pack 2 (SP2) หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

ถ้าคุณยังคงใช้ Outlook 2007 Service Pack 1 หรือรุ่นก่อนหน้า จำนวนสูงสุดของชื่อที่คุณสามารถรวมไว้ในรายการการแจกจ่ายขึ้นอยู่กับขนาดของแฟ้มติดต่อ (สำหรับแต่ละผู้ติดต่อ) โดยทั่วไป สำหรับผู้ใช้ ของ Outlook 2007 Service Pack 1 หรือรุ่นก่อนหน้านี้ รายการการแจกจ่ายประกอบด้วยระหว่าง 50-70 ชื่อและที่อยู่อีเมลที่

2007 Microsoft Office ชุด Service Pack 2 (SP2) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเอาข้อจำกัดใด ๆ กับขนาดของรายการการแจกจ่าย ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมี Office 2007 SP2 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าติดตั้งอยู่ คุณจะสามารถสร้าง และใช้รายการการแจกจ่ายที่ มีชื่อได้มากเท่าที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: รายการการแจกจ่ายสร้างบนคอมพิวเตอร์ใช้ Office 2007 SP2 ซึ่งเกินขีดจำกัดขนาดของรุ่นก่อนหน้านี้ สามารถใช้ได้บนคอมพิวเตอร์ที่มี Office 2007 SP2 ติดตั้งอยู่เท่านั้น รายการการแจกจ่ายใด ๆ จากรุ่นก่อนหน้านี้ แม้ว่าก่อนหน้านี้ ใหญ่เกินไป สามารถใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Office 2007 SP2

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการการแจกจ่ายใน Outlook ดูสร้างกลุ่มที่ติดต่อหรือรายการการแจกจ่ายใน Outlook

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นก่อนหน้า Office 2007 SP2 ดูแสดงรายการของบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้บนขนาดสูงสุดสำหรับการเผยแพร่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×