ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ฉันสามารถใช้การวางแนวสไลด์แนวตั้งและแนวนอนในงานนำเสนอเดียวกันได้หรือไม่

ฉันสามารถใช้การวางแนวสไลด์แนวตั้งและแนวนอนในงานนำเสนอเดียวกันได้หรือไม่

PowerPoint ไม่อนุญาตให้ผสมสไลด์แนวนอนและแนวตั้งในงานนำเสนอเดียวกัน แต่เราจะอธิบายวิธีการแก้ปัญหาชั่วคราวด้านล่าง

คุณสามารถใส่รูปภาพหรือรูปร่างแนวตั้งในสไลด์แนวนอนได้ เมื่อฉายไปยังหน้าจอรูปที่ปรากฏจะไม่ต่างกัน ไม่ว่าจะอยู่บนสไลด์แนวนอนหรือแนวตั้ง

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับการใส่สไลด์ทั้งแนวตั้งและแนวนอนลงในงานนำเสนอเดียวกัน

ถ้านี่เป็นฟีเจอร์ที่คุณต้องการให้ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint โปรดส่งคำติชมของคุณถึงเรา

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คุณสามารถลิงก์งานนำเสนอ 2 งาน (งานหนึ่งเป็นแบบแนวนอนและอีกงานเป็นแบบแนวตั้ง) เพื่อแสดงสไลด์ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนให้ดูเหมือนเป็นงานนำเสนอเดียวกัน

เคล็ดลับ: ให้วางงานนำเสนอทั้งสองงานไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันก่อนที่คุณจะสร้างลิงก์ ด้วยวิธีนี้ ถ้าโฟลเดอร์ถูกคัดลอกไปยังซีดีหรือถูกย้าย งานนำเสนอก็จะยังคงเชื่อมโยงอย่างถูกต้อง

 1. สร้างลิงก์จากงานนำเสนอแรกไปยังงานนำเสนอที่สอง

  1. ในงานนำเสนอแรก ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการลิงก์ไปยังงานนำเสนอที่สอง

  2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก การกระทำ

   คลิกการดำเนินการ
  3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการกระทำ บนแท็บ คลิกเมาส์ หรือแท็บ เมาส์อยู่เหนือ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์ไปที่ แล้วเลื่อนลงและเลือก งานนำเสนอ PowerPoint อื่นๆ จากรายการ

  4. ในกล่องโต้ตอบ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังงานนำเสนอ PowerPoint อื่นๆ ค้นหา และคลิกงานนำเสนอที่สอง แล้วคลิก ตกลง กล่องโต้ตอบ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสไลด์ จะปรากฏขึ้น

  5. ในกล่องโต้ตอบ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสไลด์ ภายใต้ ชื่อเรื่องสไลด์ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องลิงก์ แล้วคลิก ตกลง

   กล่องโต้ตอบ การเชื่อมโยงหลายมิติไปที่ภาพนิ่ง

  6. คลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการดำเนินการ

 2. สร้างลิงก์จากงานนำเสนอที่สองกลับมายังงานนำเสนอแรก

  1. ในงานนำเสนอที่สอง ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการลิงก์ไปยังงานนำเสนอแรก

  2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก การกระทำ

  3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการกระทำ บนแท็บ คลิกเมาส์ หรือแท็บ เมาส์อยู่เหนือ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์ไปที่ แล้วเลือก งานนำเสนอ PowerPoint อื่นๆ จากรายการ

  4. ในกล่องโต้ตอบ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังงานนำเสนอ PowerPoint อื่นๆ ค้นหา และคลิกงานนำเสนอแรก แล้วคลิก ตกลง กล่องโต้ตอบ ไฮเปอลิงก์ไปที่สไลด์ จะปรากฏขึ้น

  5. ในกล่องโต้ตอบ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสไลด์ ภายใต้ ชื่อเรื่องสไลด์ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องลิงก์ แล้วคลิก ตกลง

  6. คลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการดำเนินการ

ถ้านี่เป็นฟีเจอร์ที่คุณต้องการให้ได้รับการสนับสนุนใน PowerPoint โปรดส่งคำติชมของคุณถึงเรา

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คุณสามารถลิงก์งานนำเสนอ 2 งาน (งานหนึ่งเป็นแบบแนวนอนและอีกงานเป็นแบบแนวตั้ง) เพื่อแสดงสไลด์ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนให้ดูเหมือนเป็นงานนำเสนอเดียวกัน

เคล็ดลับ: ให้วางงานนำเสนอทั้งสองงานไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันก่อนที่คุณจะสร้างลิงก์ ด้วยวิธีนี้ ถ้าโฟลเดอร์ถูกคัดลอกไปยังซีดีหรือถูกย้าย งานนำเสนอก็จะยังคงเชื่อมโยงอย่างถูกต้อง

 1. สร้างลิงก์จากงานนำเสนอแรกไปยังงานนำเสนอที่สอง

  1. ในงานนำเสนอแรก ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการลิงก์ไปยังงานนำเสนอที่สอง

  2. ในแท็บ แทรก ให้คลิก การดำเนินการ

   คลิกการดำเนินการ
  3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการกระทำ บนแท็บ คลิกเมาส์ หรือแท็บ เมาส์อยู่เหนือ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์ไปที่ แล้วเลือก งานนำเสนอ PowerPoint อื่นๆ จากรายการ

  4. ในกล่องโต้ตอบ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังงานนำเสนอ PowerPoint อื่นๆ ค้นหา และคลิกงานนำเสนอที่สอง แล้วคลิก ตกลง กล่องโต้ตอบ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสไลด์ จะปรากฏขึ้น

  5. ในกล่องโต้ตอบ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสไลด์ ภายใต้ ชื่อเรื่องสไลด์ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องลิงก์ แล้วคลิก ตกลง

   เลือกสไลด์เป้าหมาย

  6. คลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการดำเนินการ

 2. สร้างลิงก์จากงานนำเสนอที่สองกลับมายังงานนำเสนอแรก

  1. ในงานนำเสนอที่สอง ให้เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการลิงก์ไปยังงานนำเสนอแรก

  2. ในแท็บ แทรก ให้คลิก การดำเนินการ

  3. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการกระทำ บนแท็บ คลิกเมาส์ หรือแท็บ เมาส์อยู่เหนือ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์ไปที่ แล้วเลือก งานนำเสนอ PowerPoint อื่นๆ จากรายการ

  4. ในกล่องโต้ตอบ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังงานนำเสนอ PowerPoint อื่นๆ ค้นหา และคลิกงานนำเสนอแรก แล้วคลิก ตกลง กล่องโต้ตอบ ไฮเปอลิงก์ไปที่สไลด์ จะปรากฏขึ้น

  5. ในกล่องโต้ตอบ ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังสไลด์ ภายใต้ ชื่อเรื่องสไลด์ ให้คลิกสไลด์ที่คุณต้องลิงก์ แล้วคลิก ตกลง

  6. คลิก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการดำเนินการ

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนการวางแนวหน้าของงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณ

เปลี่ยนขนาดสไลด์ของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×