ฉันสามารถเพิ่มลายเซ็นหลายลายเซ็นลงในข้อความอีเมลได้หรือไม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใส่ลายเซ็นได้เพียงหนึ่งลายเซ็นเท่านั้นต่อข้อความอีเมลหนึ่งข้อความ กล่าวคือคุณไม่สามารถใส่หลายลายเซ็นได้ ถ้าคุณต้องการใส่ข้อมูลเพิ่มเติม ให้สร้างลายเซ็นหนึ่งลายเซ็นพร้อมด้วยข้อมูลทั้งหมด แล้วบันทึกลายเซ็นนั้นในชื่อใหม่

เมื่อสร้างลายเซ็นใหม่ โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถเพิ่มสิ่งต่อไปนี้

  • แบบอักษรและสีต่างๆ ของข้อความ

  • รูปต่างๆ รวมทั้งรูปถ่ายและโลโก้

  • การเชื่อมโยงหลายมิติ

ใส่ข้อมูลที่คุณต้องการโดยใช้นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อต้องการกำหนดเองของลายเซ็นจริง ๆ พิจารณาเพิ่มนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ของคุณ คุณสามารถเพิ่มนามบัตรหลายลายเซ็น นามบัตรแบบกระดาษสมัยก่อนรุ่นออนไลน์เหล่านี้ตรวจจับตาในเนื้อความของข้อความ และสามารถรวมข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง สี และตัวเลือกอื่น ๆ ได้แก่ทั้งหมดในรูปแบบที่รู้จัก และจัดระเบียบดี ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมถึงการนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในลายเซ็นอีเมลของคุณ

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างของนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×