ฉันสามารถเปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใน Word Web App ได้หรือไม่

ถ้าคุณต้องการใช้สไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยอื่นที่ไม่ใช่วงกลมสีดำ ให้ทำดังนี้

  1. เลือกทั้งรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

    ข้อความรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะถูกเลือก
  2. คลิก หน้าแรก แล้วคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ย่อหน้า > สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

    รูปของปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่ถูกเน้น
  3. เลือกสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยอื่นจากรายการดรอปดาวน์

    เมนูดรอปดาวน์ของสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ลงคะแนนหรือแชร์ไอเดียใหม่ๆ ในกล่องคำแนะนำของเราได้ที่ word.uservoice.com

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×