ฉันสามารถเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเป็นลำดับเลขใน Word Web App ได้หรือไม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณตัดสินใจว่า รายการของหัวข้อย่อยเป็นลำดับ คุณสามารถเปลี่ยนสัญลักษณ์ลงในรายการลำดับเลข

  1. เลือกทั้งรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

    ข้อความรายการที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยจะถูกเลือก

    สัญลักษณ์ไม่ถูกเลือกไว้

  2. คลิก หน้าแรก > ย่อหน้า > ลำดับเลข

    ปุ่ม ลำดับเลข ในกลุ่ม ย่อหน้า บนแท็บ หน้าแรก

    เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้มีรูปแบบตัวเลขรูปแบบอื่นนอกเหนือจากค่าเริ่มต้น ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ลำดับเลข เมื่อต้องการเลือกจากตัวเลือกอื่น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×