ฉันสามารถเปลี่ยนการเยื้องของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใน Word Web App ได้หรือไม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเดียว ให้คลิกถัดจากข้อความของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแล้วคลิก หน้าแรก > ย่อหน้า > เพิ่มการเยื้อง หรือ ลดการเยื้อง

รูปของปุ่มการเยื้องที่ถูกเน้น

คุณยังสามารถคลิกถัดจากข้อความของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแล้วกด TAB เพื่อเพิ่มการเยื้องหรือกด SHIFT+TAB เพื่อลดการเยื้อง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

ปรับระยะห่างของบรรทัดระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรายการ

การเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเป็นลำดับเลข

เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×