ฉันสามารถสร้างที่คั่นหน้าใน Publisher ได้หรือไม่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างที่คั่นหน้าโดยใช้ Publisher คุณอาจจะสนใจอย่างใดอย่างหนึ่ง:

 • บุ๊กมาร์กไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างข้ามไปยังตำแหน่งที่ระบุบนหน้าในสิ่งพิมพ์

 • บุ๊กมาร์เทมเพลตที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างบุ๊กมาร์กสำหรับหนังสือ

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสร้างที่คั่นหน้าสำหรับหนังสือ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติในสิ่งพิมพ์ ดูสร้างไฮเปอร์ลิงก์ใน Publisher

คุณต้องการทำอะไร

ใช้เทมเพลต

สร้างคั่นหน้าตั้งแต่เริ่มต้น

ใช้เทมเพลต

เวอร์ชันที่ไม่ใช่ทั้งหมดของ Publisher รวมสิ่งพิมพ์ดีไซน์ที่มีไว้สำหรับใช้เป็นบุ๊กมาร์ก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถได้อย่างง่ายดายปรับใช้อื่นสิ่งพิมพ์ดีไซน์ที่มีอยู่สำหรับการใช้เป็นบุ๊กมาร์กออก

สิ่งพิมพ์ที่มีตั้งค่าการพิมพ์สำเนาหลายชุดต่อหน้า เช่นไปรษณียบัตร นามบัตร หรือ ขวัญ สามารถกำหนดเองสำหรับใช้เป็นบุ๊กมาร์ก คุณยังสามารถสร้างบุ๊กมาร์กตั้งแต่เริ่มต้น

สร้างคั่นหน้าตั้งแต่เริ่มต้น

กระบวนงานนี้สร้างแผ่นงานของบุ๊กมาร์กที่สี่พิมพ์สำหรับแต่ละหน้าบนกระดาษ 8.5-11 นิ้ว ด้วยพื้นที่สำหรับการตัดแต่ง

 1. สร้างสิ่งพิมพ์ใหม่ ด้วยการเลือกเพิ่มเติมขนาดหน้าเปล่า ในรายการเทมเพลต

 2. ภายใต้กำหนดเอง คลิกสร้างขนาดหน้ากระดาษใหม่

 3. ในกล่องโต้ตอบสร้างขนาดหน้ากระดาษใหม่ พิมพ์2"ในกล่องความกว้าง จากนั้น พิมพ์7.5"ในกล่องความสูงของ

 4. ในกล่องชื่อ ใส่ชื่อสำหรับขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเองใหม่

 5. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ แล้ว คลิ กสร้าง เพื่อสร้างบุ๊กมาร์ก

  กำหนดสิ่งพิมพ์ของคุณที่คั่นหน้า โดยการเพิ่มรูปภาพ กราฟิก หรือใด ๆ ข้อความที่คุณต้องการ คุณสามารถกำหนดเอง โดยการเลือกแบบแผนชุดสีหรือฟอนต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งานเหล่านี้ ค้นหาวิธีใช้ Publisher

  ถ้าคุณต้องการพิมพ์เนื้อหาอยู่ด้านหลังของบุ๊กมาร์กของคุณ สร้างบุ๊กมาร์แบบสอง โดยการเพิ่มหน้าใหม่ลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ บนเมนูแทรก คลิกหน้า

 6. เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณที่คั่นหน้า คลิกพิมพ์ บนเมนูไฟล์ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 7. ภายใต้การตั้งค่า คลิกหนึ่งหน้าต่อแผ่น นั้นแล้ว เลือกสำเนาหลายชุดต่อแผ่นงาน ในรายการ

 8. ถัดจากสำเนาของแต่ละหน้า ใส่4 ตอนนี้คุณควรดูบุ๊กมาร์กสี่บนหน้าหนึ่งในตัวอย่างก่อนพิมพ์อย่างไร

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณกำลังพิมพ์แบบสองด้านที่คั่นหน้าบนเครื่องพิมพ์แบบสองด้าน คุณอาจต้องการเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการให้สิ่งพิมพ์ของคุณที่จะพิมพ์ทั้งสองด้าน ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบพิมพ์ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณกำลังใช้แตกต่างกันไป ถ้าตัวเลือกการพิมพ์ทั้งสองด้าน แผ่นงาน flip บนขอบสั้น ๆ นี้ จะพร้อมใช้งาน เลือกเพื่อให้แน่ใจว่า จะพิมพ์เนื้อหาแต่ละด้านที่คั่นหน้าของคุณในทิศทางเดียวกัน คุณอาจต้องการพิมพ์แผ่นกระดาษทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าการตั้งค่าการทำงานดีที่สุด

  • ถ้าคุณกำลังพิมพ์แบบสองด้านบุ๊กมาร์กไปยังเครื่องพิมพ์ nonduplex คุณจำเป็นต้องพิมพ์ด้านแรกของสิ่งพิมพ์ของคุณที่คั่นหน้าแรก และพลิกแผ่นงาน แล้ว แทรกเหล่านั้นลงในถาดตัวดึงข้อมูลของเครื่องพิมพ์ของคุณ การแล้ว พิมพ์สองด้าน พิมพ์แผ่นกระดาษทดสอบก่อนเพื่อกำหนดทิศทางที่คุณต้องการพลิกกระดาษก่อนที่คุณพิมพ์สองด้านข้าง

  • พิมพ์ที่คั่นหน้าของคุณบนกระดาษจำนวนมากหรือการ์ดสต๊อกเพื่อให้พวกเขาสินค้าคงทน

ด้านบนของหน้า

คุณต้องการทำอะไร

ใช้เทมเพลต

สร้างคั่นหน้าตั้งแต่เริ่มต้น

ใช้เทมเพลต

Publisher ไม่มีรูปแบบใด ๆ สิ่งพิมพ์ที่มีไว้สำหรับใช้เป็นบุ๊กมาร์ก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถได้อย่างง่ายดายปรับใช้ดีไซน์สิ่งพิมพ์ที่มีอยู่แล้วเพื่อใช้เป็นบุ๊กมาร์กออก

สิ่งพิมพ์ที่มีตั้งค่าการพิมพ์สำเนาหลายชุดต่อหน้า เช่นไปรษณียบัตร นามบัตร หรือ ขวัญ สามารถกำหนดเองสำหรับใช้เป็นบุ๊กมาร์ก คุณยังสามารถสร้างบุ๊กมาร์กตั้งแต่เริ่มต้น

สร้างคั่นหน้าตั้งแต่เริ่มต้น

กระบวนงานนี้สร้างแผ่นงานของบุ๊กมาร์กที่สี่พิมพ์สำหรับแต่ละหน้าบนกระดาษ 8.5-11 นิ้ว ด้วยพื้นที่สำหรับการตัดแต่ง

 1. ในรายการชนิดของสิ่งพิมพ์ ให้คลิกขนาดหน้าเปล่า

 2. ภายใต้มาตรฐาน คลิกขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเองสร้าง

 3. ในกล่องโต้ตอบขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง พิมพ์2"ในกล่องความกว้าง จากนั้น พิมพ์7.5"ในกล่องความสูงของ

 4. ในกล่องชื่อ ใส่ชื่อสำหรับขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเองใหม่

 5. คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กสร้าง เพื่อสร้างบุ๊กมาร์ก

  กำหนดสิ่งพิมพ์ของคุณที่คั่นหน้า โดยการเพิ่มรูปภาพ กราฟิก หรือใด ๆ ข้อความที่คุณต้องการ คุณสามารถกำหนดเอง โดยการเลือกแบบแผนชุดสีหรือฟอนต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ งานเหล่านี้ ค้นหาวิธีใช้ Publisher

  ถ้าคุณต้องการพิมพ์เนื้อหาอยู่ด้านหลังของบุ๊กมาร์กของคุณ สร้างบุ๊กมาร์แบบสอง โดยการเพิ่มหน้าใหม่ลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ บนเมนูแทรก คลิกหน้า

 6. เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณที่คั่นหน้า คลิกพิมพ์ บนเมนูไฟล์ จากนั้น เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 7. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ภายใต้ตัวเลือกการพิมพ์ เลือกสำเนาหลายชุดต่อแผ่น แล้ว คลิ กพิมพ์

 8. ภายใต้ตัวเลือกพิมพ์เพิ่มเติม ปรับค่าในกล่องระยะขอบด้านข้าง ลงจนกว่าคุณสามารถเห็นบุ๊กมาร์กสี่บนหน้าภายใต้การแสดงตัวอย่าง

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณกำลังพิมพ์แบบสองด้านที่คั่นหน้าบนเครื่องพิมพ์แบบสองด้าน คุณอาจต้องการเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบพิมพ์ ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการให้สิ่งพิมพ์ของคุณที่จะพิมพ์ทั้งสองด้าน ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบพิมพ์ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องพิมพ์ที่คุณกำลังใช้แตกต่างกันไป ถ้าตัวเลือกแบบสองด้าน พลิกด้านบนขอบสั้น ๆ นี้ จะพร้อมใช้งาน เลือกเพื่อให้แน่ใจว่า จะพิมพ์เนื้อหาแต่ละด้านที่คั่นหน้าของคุณในทิศทางเดียวกัน คุณอาจต้องการพิมพ์แผ่นกระดาษทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าการตั้งค่าการทำงานดีที่สุด

  • ถ้าคุณกำลังพิมพ์แบบสองด้านบุ๊กมาร์กไปยังเครื่องพิมพ์ nonduplex คุณจำเป็นต้องพิมพ์ด้านแรกของสิ่งพิมพ์ของคุณที่คั่นหน้าแรก และพลิกแผ่นงาน แล้ว แทรกเหล่านั้นลงในถาดตัวดึงข้อมูลของเครื่องพิมพ์ของคุณ การแล้ว พิมพ์สองด้าน พิมพ์แผ่นกระดาษทดสอบก่อนเพื่อกำหนดทิศทางที่คุณต้องการพลิกกระดาษก่อนที่คุณพิมพ์สองด้านข้าง

  • พิมพ์ที่คั่นหน้าของคุณบนกระดาษจำนวนมากหรือการ์ดสต๊อกเพื่อให้พวกเขาสินค้าคงทน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×