ฉันสามารถพิมพ์ใน OneNote for Mac ได้หรือไม่

ใช่ OneNote for Mac สามารถพิมพ์บันทึกย่อ อย่างง่าย เช่นตัวอย่างนี้ที่ เนื้อหาจะถูกวางในแนวตั้งบนหน้า

หน้าแบบง่ายสำหรับการพิมพ์

-

หมายเหตุ:  OneNote ไม่สามารถให้พอดีกับบันทึกย่อบนหน้ากระดาษที่พิมพ์เดียวถ้าเนื้อหาของคุณจะถูกวางในแนวนอนบนหน้า เช่นบันทึกรูปภาพนี้

หน้าที่ซับซ้อนซึ่งไม่พอดีกับหน้าที่พิมพ์

การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×