ฉันสามารถบันทึกไฟล์จาก iPad ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ ได้หรือไม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นนอกเหนือจาก OneDrive กล่องหล่นลง หรือไซต์ทีม คุณจะต้องบันทึกไว้ภายในเครื่องบน iPad ของคุณ แล้ว คุณสามารถใช้ iTunes เพื่อบันทึกไปยังคอมพิวเตอร์

  1. ใน Word, Excel หรือ PowerPoint สำหรับ iPad ให้เปิดไฟล์ที่คุณต้องการแล้วแตะ ไฟล์ > ทำซ้ำกัน

  2. แตะที่iPad จาก นั้นให้ใส่ชื่อไฟล์ และแตะบันทึก ไฟล์ของคุณถูกเดี๋ยวนี้บันทึกไว้ภายในเครื่องบน iPad ของคุณ

  3. เมื่อต้องการคัดลอกไฟล์ของคุณจาก iPad ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อ iPad ของคุณลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ และเปิด iTunes

  4. ภายใต้อุปกรณ์ คลิกชื่อ iPad ของคุณ

  5. คลิก แอป และในส่วน การแชร์ไฟล์ ให้คลิกที่ Word, Excel หรือ PowerPoint เพื่อดูไฟล์ที่สอดคล้องกันที่อยู่ใน iPad ของคุณ

  6. เลือกไฟล์คุณต้องการ แล้วคลิกบันทึกไปยัง

  7. เลือกตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วบันทึกไฟล์ จากที่นี่ คุณสามารถย้ายหรืออัปโหลดไฟล์ไปยังบริการการแชร์ไฟล์บริการอื่นๆ ได้ด้วย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×