ฉันสามารถทำอะไรถ้าฉันไม่สามารถดู หรือแก้ไขเซลล์ได้เนื่องจากตัวควบคุมหรือวัตถุครอบคลุมนั้นได้อย่างไร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาการ

ตัวควบคุมฟอร์ม ตัวควบคุม ActiveX และตัวควบคุมหรือวัตถุ obscure เซลล์อื่น ซึ่งทำให้ยากต่อการดู หรือแก้ไขค่าในเซลล์เหล่านั้น

สาเหตุ

Microsoft Office Excel เสมอวางตัวควบคุมและวัตถุบนด้านพื้นที่วาดรูป ซึ่งเป็นชั้นที่ซ่อนอยู่ที่อยู่ด้านบนของตารางเซลล์บนแผ่นงาน

การแก้ไขปัญหา

คุณสามารถเลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

 • ย้ายตัวควบคุมหรือวัตถุไปยังตำแหน่งอื่น ชั่วคราว หรือถาวร

  สำหรับข้อมูล ดูกลุ่ม คัดลอก ย้าย หรือจัดแนวตัวควบคุมบนเวิร์กชีต

 • เมื่อต้องการรักษาตำแหน่งปัจจุบันของวัตถุหรือตัวควบคุม คุณสามารถดู และแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ โดยเลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแถบสูตร แถบสูตร สามารถมองเห็นได้

   แสดงแถบสูตร

   บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มแสดง/ซ่อน เลือกแถบสูตร

   รูป Ribbon ของ Excel

  2. ในตัวกล่องชื่อ ใส่การอ้างอิงเซลล์

  3. แก้ไขเนื้อหาของเซลล์ในแถบสูตร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×