ฉันสามารถค้นหา Microsoft Office Organization Chart ได้จากที่ไหน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Add-in ของแผนผังองค์กรสำหรับโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งเดิมเรียกว่า Microsoft Organization Chart 2.0 เป็นโปรแกรมเสริมสำหรับโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ที่คุณสามารถติดตั้ง แล้วเพิ่มลงในเอกสาร การวางจำหน่าย Office 2007 ของคุณได้ แผนผังองค์กร มีพร้อมใช้งานอยู่แล้วตั้งแต่รุ่น Microsoft PowerPoint 95 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญตั้งแต่รุ่นแรก และในอนาคตไม่มีแผนที่จะเพิ่มฟังก์ชันที่มีนัยสำคัญลงในโปรแกรมนี้ แผนผังองค์กร ไม่ได้ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้ง การวางจำหน่าย Office 2007 เมื่อต้องการติดตั้ง แผนผังองค์กร ให้ทำดังต่อไปนี้

การติดตั้ง แผนผังองค์กร

 1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด

 2. ใน Microsoft Windows ให้คลิกปุ่ม เริ่ม (Start) แล้วคลิก แผงควบคุม (Control Panel)

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • Windows Vista     คลิกโปรแกรม แล้ว คลิ กโปรแกรมและคุณลักษณะ คลิกขวารายการระบบ Microsoft Office 2007แล้ว คลิ กเปลี่ยน

  • หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก คลิกโปรแกรมและคุณลักษณะ คลิกขวารายการระบบ Microsoft Office 2007แล้ว คลิ กเปลี่ยน

  • Microsoft Windows XP    คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก (Add or Remove Programs) แล้วคลิก เปลี่ยนแปลงหรือเอาโปรแกรมออก (Change or Remove Programs) คลิก ระบบ Microsoft Office 2007 แล้วคลิก เปลี่ยนแปลง (Change)

   หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ให้คลิกสองครั้งที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก คลิก ระบบ Microsoft Office 2007 แล้วคลิก เปลี่ยนแปลง

 4. ในกล่องโต้ตอบ ติดตั้ง ระบบ Microsoft Office 2007 ให้คลิก เพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก แล้วคลิก ทำต่อไป

 5. คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายโฟลเดอร์ Microsoft Office

 6. คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายโฟลเดอร์ Microsoft Office PowerPoint

 7. คลิกที่ปุ่ม ไม่พร้อมใช้งาน ถัดจากAdd-in ของแผนผังองค์กรสำหรับโปรแกรม Microsoft Officeแล้ว คลิ กเรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน เรียกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน

 8. คลิกContinue เพื่อติดตั้งแผนผังองค์กร หลังจากติดตั้งแผนผังองค์กร คุณสามารถเปิดนั้นได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×