ฉันพิมพ์ข้อความหรือตัวเลขใหม่ในแผ่นข้อมูล แต่ป้ายชื่อข้อมูลในแผนภูมิไม่ได้ปรับปรุง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Graph จะหยุดการเชื่อมโยงระหว่างป้ายชื่อข้อมูลและเซลล์แผ่นข้อมูลเมื่อคุณพิมพ์ข้อมูลโดยตรงในป้ายชื่อข้อมูลในแผนภูมิ เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างป้ายชื่อข้อมูลและแผ่นข้อมูลขึ้นมาใหม่ คุณต้องลบป้ายชื่อข้อมูล แล้วเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลอีกครั้ง คลิกป้ายชื่อข้อมูลที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×