ฉันพิมพ์ข้อความหรือตัวเลขใหม่ในแผ่นข้อมูล แต่ป้ายชื่อข้อมูลในแผนภูมิไม่ได้ปรับปรุง

Microsoft Graph จะหยุดการเชื่อมโยงระหว่างป้ายชื่อข้อมูลและเซลล์แผ่นข้อมูลเมื่อคุณพิมพ์ข้อมูลโดยตรงในป้ายชื่อข้อมูลในแผนภูมิ เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างป้ายชื่อข้อมูลและแผ่นข้อมูลขึ้นมาใหม่ คุณต้องลบป้ายชื่อข้อมูล แล้วเพิ่มป้ายชื่อข้อมูลอีกครั้ง คลิกป้ายชื่อข้อมูลที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×