ฉันพบปัญหาเมื่อพยายามพิมพ์แผ่นงานของฉัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณกำลังพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ภายใน และประสบกับปัญหาการพิมพ์ ปัญหาอาจมีสาเหตุอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

  • ฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ของคุณ

  • โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ของคุณ

  • ปัญหาการพิมพ์ Windows XP

  • ปัญหาการพิมพ์ของ Excel

สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับวิธีการวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาของคุณพิมพ์ ดูวิธีการแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบเมื่อคุณพยายามที่จะพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ภายในโดยใช้โปรแกรม Office ใน Windows XP

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×