ฉันต้องคลิกปุ่มใดเพื่อเปิดใช้งาน ซื้อ หรือดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ Office 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 2010 ถ้าคุณ:

  • ซื้อ Office 2010 และจำเป็นต้องเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์แล้ว

  • ยังไม่ได้ซื้อ Office 2010 แต่ต้องการซื้อได้

ถ้าคุณกำลังพยายามเปิดไฟล์ Office ได้ แต่ไม่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์จำเป็น คุณสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณซื้อ Office ได้ แต่ต้องเรียกใช้ได้ และคุณดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Microsoft Word คุณต้องการเปิดใช้งานลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของคุณเพื่อเปิดเอกสาร

ในสถานการณ์ต่อไปนี้ กล่องโต้ตอบของ Microsoft Office 2010 ของคุณเมื่อต้อง การเปิดใช้งาน หรือซื้อ Office 2010 หรือเมื่อต้อง การดาวน์โหลดตัวแสดง

ใช้ตารางต่อไปนี้เพื่อตัดสินใจว่า จะเลือกตัวเลือกใด

ถ้านี่คือสถานการณ์ของคุณ...

คลิกปุ่มนี้...

คุณซื้อแอบัตรที่คีย์ผลิตภัณฑ์ Office 2010 หรือแผ่นดิสก์

เปิดใช้งานก    เมื่อได้รับพร้อมท์ ใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ 25 หลัก และทำตามแสดงบนหน้าจอคำแนะนำในการติดตั้ง และเปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งานของคุณ

ถ้าคุณจำเป็นต้องเรียกใช้คีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณจากอินเทอร์เน็ต ทำต่อไปนี้:

  1. ไปยังhttp://www.office.com/GetKey

  2. แทรก PIN พบบนบรรจุภัณฑ์ Office 2010 ของคุณ

  3. ทำตามคำแนะนำออนไลน์

จดบันทึกย่อของคีย์ผลิตภัณฑ์ 25 หลักของคุณ

คุณไม่มี Office 2010

ซื้อก    คุณจะส่งไปยังเว็บไซต์แบบออนไลน์เพื่อทำการสั่งซื้อของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนคลิกปุ่มนี้

คุณกำลังพยายามดูงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint

ดาวน์โหลดก    คุณจะถูกส่งไปยังเว็บไซต์ที่คุณสามารถดาวน์โหลด PowerPoint Viewer 2010 ตัวแสดงคุณสามารถดูงานนำเสนอ แต่คุณไม่สามารถแก้ไข ถ้าคุณต้องการแก้ไขงานนำเสนอ ซื้อ Office 2010 เช่น Home and Student ซึ่งรวมถึง PowerPoint 2010 รุ่นการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×