ฉันต้องการให้แต่ละเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ในตารางของฉันเคลื่อนไหว

ฉันต้องการให้แต่ละเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ในตารางของฉันเคลื่อนไหว

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเลียนแบบผลของการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของตาราง กระบวนการเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตารางเป็นชุดของวัตถุที่คุณสามารถ "ยกเลิก" แล้ว และทำให้เคลื่อนไหวแยกกัน รูปวาด

สิ่งสำคัญ: กระบวนงานนี้แปลงตารางเป็นวัตถุรูปวาด และเอาเอฟเฟ็กต์ใด ๆ เช่นสะท้อน ยกนูนเซลล์ เงา หรือสีเติม (ไล่ระดับสี รูปภาพ และพื้นผิว) ที่คุณนำไปใช้กับตาราง

 1. ทำซ้ำสไลด์ที่มีตารางคุณต้องการให้เคลื่อนไหว ออกจากอินสแตนซ์แรกของภาพนิ่งแตะ ในขณะนี้ เป็นสำเนาสำรองของคุณ ใน กรณีที่คุณมีปัญหากับกระบวนการนี้ในระบบ หรือใน กรณีที่คุณต้องการนำมาใช้ใหม่ในภายหลัง ในงานนำเสนอนี้ หรือ ในหนึ่งตาราง เมื่อต้องการทำซ้ำสไลด์ เลือกรูปขนาดย่อของภาพนิ่งในระยะขอบซ้ายในมุมมองปกติ บนแท็บหน้าแรก ของ ribbon คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มคัดลอก แล้ว คลิ กทำซ้ำ

 2. หนึ่งภาพนิ่งซ้ำกันที่คุณได้สร้าง ชี้ไปที่เส้นขอบของตาราง และคลิกเพื่อเลือกทั้งตาราง

 3. บนแท็บหน้าแรก ของ ribbon ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกคัด ลอก

 4. ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกลูกศรภายใต้วาง แล้ว คลิ กวางแบบพิเศษ

 5. คลิกรูปภาพ (Enhanced Metafile), แล้ว คลิ กตกลง (รูป enhanced metafile ช่วยให้คุณสามารถป้องกันไม่ให้ตารางรูปวางตารางจาก degrading)

 6. ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแยกกลุ่ม รายการย่อ/ขยาย

  คำสั่ง Ungroup บนแท็บรูปแบบของ PowerPoint ribbon ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ

  เมื่อได้รับพร้อมท์เพื่อแปลงรูปภาพเป็นวัตถุรูปวาดของ Microsoft Office คลิกใช่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการแปลง คลิกแสดงวิธีใช้

 7. ทำซ้ำคำสั่ง Ungroup ครั้งสอง จับตัวเลือกจะปรากฏบนแต่ละเซลล์ในตาราง คลิกภายนอกตารางเมื่อต้องการล้างการเลือกเหล่านี้

 8. กด และแป้น Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกส่วนต่าง ๆ ของตารางที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว

 9. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง คลิกเพิ่มภาพเคลื่อนไหว เพื่อเปิดเมนูของตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว:

  • เมื่อต้องการทำให้รูปร่างแบบใส่ ด้วยเอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่เข้า แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์

  • เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ (เช่นเอฟเฟ็กต์การหมุน) กับรูปร่าง ชี้ไปที่เน้น แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์

  • เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ที่ทำให้รูปร่างออกจากภาพนิ่ง ณจุดใดจุด ชี้ไปที่การจบการทำงาน แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์

  • เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ที่ทำให้ย้ายรูปร่างในรูปแบบที่ระบุ ชี้ไปยังเส้นทางการเคลื่อนไหว แล้ว คลิ กเส้นทาง

 10. บนแท็บการกำหนดเวลา คลิกตัวเลือกเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการใช้ เช่นระยะเวลา หรือความล่าช้า

 11. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 8 ถึง 10 สำหรับองค์ประกอบอื่น ๆ ของตารางที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหวแยกกัน

  เอาตารางต้นฉบับจากสไลด์ที่ซ้ำกัน เพื่อให้ภาพนิ่งซ้ำกันมี enhanced metafile เวอร์ชันใหม่ของตารางอยู่เท่านั้น

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการแปลงตารางเป็นรูปภาพเพื่อทำให้เคลื่อนไหวนั้น คุณสามารถสร้างตารางที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละส่วนที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลใน ตารางลอยเข้ามาแยกต่างหากจากแถวส่วนหัวของตาราง นั้นตารางแรกควรประกอบด้วยข้อมูลส่วนหัวของแถว และตารางสองควรประกอบด้วยข้อมูล จัดชิดด้านซ้ายของตารางสองและด้านล่างของตารางแรก (แถวส่วนหัว) กับด้านบนสุดของตารางสอง (ข้อมูล) เพื่อให้ปรากฏเป็นตารางเดียว แล้ว ใช้ภาพเคลื่อนไหวแยกต่างหากสองตารางเพื่อให้ได้ลักษณะพิเศษที่ต้องการของคุณ

รูปภาพของสองตารางจัดชิดให้ดูเหมือนเป็นตารางเดียว

1: สองแยกตารางที่ไม่ได้รับการจัดชิด

2: ตารางสองตารางที่จัดชิดปรากฏเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง

สิ่งสำคัญ: กระบวนงานนี้แปลงตารางเป็นวัตถุรูปวาด และเอาเอฟเฟ็กต์ใด ๆ เช่นสะท้อน ยกนูนเซลล์ เงา หรือสีเติม (ไล่ระดับสี รูปภาพ และพื้นผิว) ที่คุณนำไปใช้กับตาราง ถ้าคุณต้องการใช้ตารางในภายหลังในงานนำเสนอนี้หรืองานนำเสนออื่น คุณควรทำสำเนาของสไลด์แรก

 1. คลิกขวาตาราง คลิ กเลือกตาราง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

 3. ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกลูกศรภายใต้วาง แล้ว คลิ กวางแบบพิเศษ

 4. คลิกรูปภาพ (Enhanced Metafile), แล้ว คลิ กตกลง

  รูปแบบ enhanced metafile ช่วยป้องกันไม่ให้ตารางรูปภาพตารางวาง degrading

 5. ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแยกกลุ่ม รายการย่อ/ขยาย

  แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

  เมื่อได้รับพร้อมท์เพื่อแปลงรูปภาพเป็นวัตถุรูปวาดของ Microsoft Office คลิกใช่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการแปลง คลิกแสดงวิธีใช้

 6. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแยกกลุ่ม รายการย่อ/ขยาย

  รูปแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด

 7. กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกส่วนต่าง ๆ ของตารางที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว จากนั้น ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม ในรายการดรอปดาวน์

 8. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

 9. ในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง คลิกเพิ่มเอฟเฟ็กต์ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการทำให้รูปร่างแบบใส่ ด้วยเอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่เข้า แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์

  • เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ (เช่นเอฟเฟ็กต์การหมุน) กับรูปร่าง ชี้ไปที่เน้น แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์

  • เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ที่ทำให้รูปร่างออกจากภาพนิ่ง ณจุดใดจุด ชี้ไปที่การจบการทำงาน แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์

  • เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ที่ทำให้ย้ายรูปร่างในรูปแบบที่ระบุ ชี้ไปยังเส้นทางการเคลื่อนไหว แล้ว คลิ กเส้นทาง

 10. เมื่อต้องการระบุวิธีการนำเอฟเฟ็กต์รูปร่างของคุณ กขวาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองในรายการภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 11. บนแท็บเอฟเฟ็กต์ และการกำหนดเวลา คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการแปลงตารางเป็นรูปภาพเพื่อทำให้เคลื่อนไหวนั้น คุณสามารถสร้างตารางที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละส่วนที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลใน ตารางลอยเข้ามาแยกต่างหากจากแถวส่วนหัวของตาราง นั้นตารางแรกควรประกอบด้วยข้อมูลส่วนหัวของแถว และตารางสองควรประกอบด้วยข้อมูล จัดชิดด้านซ้ายของตารางสองและด้านล่างของตารางแรก (แถวส่วนหัว) กับด้านบนสุดของตารางสอง (ข้อมูล) เพื่อให้ปรากฏเป็นตารางเดียว แล้ว ใช้ภาพเคลื่อนไหวแยกต่างหากสองตารางเพื่อให้ได้ลักษณะพิเศษที่ต้องการของคุณ

รูปภาพของสองตารางจัดชิดให้ดูเหมือนเป็นตารางเดียว

1. สองแยกตารางที่ไม่ได้รับการจัดชิด

2. สองตารางที่จัดชิดปรากฏเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ข้อมูลชุมชน: วิธีสามารถจะทำให้เคลื่อนไหวตาราง...ได้อย่างไร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×