ฉันต้องการให้แต่ละเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ในตารางของฉันเคลื่อนไหว

ฉันต้องการให้แต่ละเซลล์ แถว หรือคอลัมน์ในตารางของฉันเคลื่อนไหว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเลียนแบบผลของการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของตาราง กระบวนการเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตารางเป็นชุดของวัตถุที่คุณสามารถ "ยกเลิก" แล้ว และทำให้เคลื่อนไหวแยกกัน รูปวาด

สิ่งสำคัญ: กระบวนงานนี้แปลงตารางเป็นวัตถุรูปวาด และเอาเอฟเฟ็กต์ ใด ๆ ของเช่นสะท้อน ยกนูนเซลล์ เงา หรือสีเติม (ไล่ระดับสี รูปภาพ และพื้นผิว) ที่คุณนำไปใช้กับตาราง

 1. ทำซ้ำสไลด์ที่มีตารางคุณต้องการให้เคลื่อนไหว ออกจากอินสแตนซ์แรกของภาพนิ่งแตะ ในขณะนี้ เป็นสำเนาสำรองของคุณ ใน กรณีที่คุณมีปัญหากับกระบวนการนี้ในระบบ หรือใน กรณีที่คุณต้องการนำมาใช้ใหม่ในภายหลัง ในงานนำเสนอนี้ หรือ ในหนึ่งตาราง เมื่อต้องการทำซ้ำสไลด์ เลือกรูปขนาดย่อของภาพนิ่งในระยะขอบซ้ายในมุมมองปกติ บนแท็บหน้าแรก ของ ribbon คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มคัดลอก แล้ว คลิ กทำซ้ำ

 2. หนึ่งภาพนิ่งซ้ำกันที่คุณได้สร้าง ชี้ไปที่เส้นขอบของตาราง และคลิกเพื่อเลือกทั้งตาราง

 3. บนแท็บหน้าแรก ของ ribbon ในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกคัด ลอก

 4. ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

 5. คลิกรูปภาพ (Enhanced Metafile), แล้ว คลิ กตกลง (รูป enhanced metafile ช่วยให้คุณสามารถป้องกันไม่ให้ตารางรูปวางตารางจาก degrading)

 6. ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแยกกลุ่ม รูปปุ่ม

  คำสั่ง Ungroup บนแท็บรูปแบบของ PowerPoint ribbon ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ

  เมื่อได้รับพร้อมท์ให้แปลงรูปภาพเป็นวัตถุรูปวาด Microsoft Office ให้คลิก ใช่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการแปลง ให้คลิก แสดงวิธีใช้

 7. ทำซ้ำคำสั่ง Ungroup ครั้งสอง จับตัวเลือกจะปรากฏบนแต่ละเซลล์ในตาราง คลิกภายนอกตารางเมื่อต้องการล้างการเลือกเหล่านี้

 8. กด และแป้น Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกส่วนต่าง ๆ ของตารางที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว

 9. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว Advanced คลิกเพิ่มภาพเคลื่อนไหว เพื่อเปิดเมนูของตัวเลือกภาพเคลื่อนไหว:

  • เมื่อต้องการให้รูปร่างปรากฏขึ้นด้วยลักษณะพิเศษ ให้ชี้ไปที่ เข้า แล้วคลิกลักษณะพิเศษ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ (เช่น ลักษณะพิเศษหมุน) ให้กับรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ตัวเน้น แล้วคลิกลักษณะพิเศษ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษที่ทำให้รูปร่างออกไปจากภาพนิ่งเมื่อถึงเวลา ให้ชี้ไปที่ ออก แล้วคลิกลักษณะพิเศษ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษที่ทำให้รูปร่างย้ายตำแหน่งตามรูปแบบที่ระบุ ให้ชี้ไปที่ เส้นทางการเคลื่อนที่ แล้วคลิกเส้นทาง

 10. บนแท็บการกำหนดเวลา คลิกตัวเลือกเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการใช้ เช่นระยะเวลา หรือความล่าช้า

 11. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 8 ถึง 10 สำหรับองค์ประกอบอื่น ๆ ของตารางที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหวแยกกัน

  เอาตารางต้นฉบับจากสไลด์ที่ซ้ำกัน เพื่อที่สไลด์ซ้ำกันมี enhanced metafile เวอร์ชันใหม่ของตารางอยู่เท่านั้น

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการแปลงตารางเป็นรูปภาพเพื่อทำให้เคลื่อนไหว คุณสามารถสร้างตารางขึ้นต่างหากสำหรับแต่ละส่วนที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลในตารางลอยเข้ามาโดยแยกจากแถวส่วนหัวของตารางแล้ว ตารางแรกควรมีข้อมูลแถวส่วนหัวอยู่ และตารางที่สองควรมีข้อมูล จัดด้านซ้ายของทั้งสองตารางให้ตรงกัน และให้ด้านล่างของตารางแรก (แถวส่วนหัว) ชิดกับด้านบนของตารางที่สอง (ข้อมูล) เพื่อให้ตารางทั้งสองดูเหมือนเป็นตารางเดียวกัน จากนั้นนำเอาภาพเคลื่อนไหวมาใช้กับทั้งสองตารางแยกจากกันเพื่อให้ได้ลักษณะพิเศษที่คุณต้องการ

รูปภาพของสองตารางจัดชิดให้ดูเหมือนเป็นตารางเดียว

1: สองแยกตารางที่ไม่ได้รับการจัดชิด

2: ตารางสองตารางที่จัดชิดปรากฏเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง

สิ่งสำคัญ: กระบวนงานนี้แปลงตารางเป็นวัตถุรูปวาด และเอาเอฟเฟ็กต์ใด ๆ เช่นสะท้อน ยกนูนเซลล์ เงา หรือสีเติม (ไล่ระดับสี รูปภาพ และพื้นผิว) ที่คุณนำไปใช้กับตาราง ถ้าคุณต้องการใช้ตารางในภายหลังในงานนำเสนอนี้หรืองานนำเสนออื่น คุณควรทำสำเนาของสไลด์แรก

 1. คลิกขวาตาราง คลิ กเลือกตาราง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

 3. ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิกลูกศรใต้ วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ

 4. คลิก รูปภาพ (Enhanced Metafile) แล้วคลิก ตกลง

  รูปแบบ Enhanced Metafile จะช่วยป้องกันไม่ให้รูปตารางที่วางเสียคุณสมบัติไป

 5. ภายใต้เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแยกกลุ่ม รูปปุ่ม

  แท็บ เครื่องมือรูปภาพ

  เมื่อได้รับพร้อมท์ให้แปลงรูปภาพเป็นวัตถุรูปวาด Microsoft Office ให้คลิก ใช่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการแปลง ให้คลิก แสดงวิธีใช้

 6. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแยกกลุ่ม รูปปุ่ม

  เครื่องมือการวาด - แท็บรูปแบบ

 7. กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกส่วนต่าง ๆ ของตารางที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว จากนั้น ในกลุ่มจัดเรียง คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม แล้ว คลิกกลุ่ม รูปปุ่ม ในรายการดรอปดาวน์

 8. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

 9. ในบานหน้าต่างงาน การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ให้คลิก เพิ่มลักษณะพิเศษ แล้วเลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการให้รูปร่างปรากฏขึ้นด้วยลักษณะพิเศษ ให้ชี้ไปที่ เข้า แล้วคลิกลักษณะพิเศษ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษ (เช่น ลักษณะพิเศษหมุน) ให้กับรูปร่าง ให้ชี้ไปที่ ตัวเน้น แล้วคลิกลักษณะพิเศษ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษที่ทำให้รูปร่างออกไปจากภาพนิ่งเมื่อถึงเวลา ให้ชี้ไปที่ ออก แล้วคลิกลักษณะพิเศษ

  • เมื่อต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษที่ทำให้รูปร่างย้ายตำแหน่งตามรูปแบบที่ระบุ ให้ชี้ไปที่ เส้นทางการเคลื่อนที่ แล้วคลิกเส้นทาง

 10. เมื่อต้องการระบุวิธีการนำลักษณะพิเศษมาใช้กับรูปร่างของคุณ ให้คลิกขวาที่ลักษณะพิเศษการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองในรายการ การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง แล้วคลิก ตัวเลือกลักษณะพิเศษ

 11. บนแท็บ ลักษณะพิเศษ และ การกำหนดเวลา ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องการแปลงตารางเป็นรูปภาพเพื่อทำให้เคลื่อนไหว คุณสามารถสร้างตารางขึ้นต่างหากสำหรับแต่ละส่วนที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลในตารางลอยเข้ามาโดยแยกจากแถวส่วนหัวของตารางแล้ว ตารางแรกควรมีข้อมูลแถวส่วนหัวอยู่ และตารางที่สองควรมีข้อมูล จัดด้านซ้ายของทั้งสองตารางให้ตรงกัน และให้ด้านล่างของตารางแรก (แถวส่วนหัว) ชิดกับด้านบนของตารางที่สอง (ข้อมูล) เพื่อให้ตารางทั้งสองดูเหมือนเป็นตารางเดียวกัน จากนั้นนำเอาภาพเคลื่อนไหวมาใช้กับทั้งสองตารางแยกจากกันเพื่อให้ได้ลักษณะพิเศษที่คุณต้องการ

รูปภาพของสองตารางจัดชิดให้ดูเหมือนเป็นตารางเดียว

1. ตารางสองตารางไม่ได้จัดชิด

2. สองตารางจัดชิดให้ดูเหมือนเป็นตารางเดียว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ข้อมูลชุมชน: วิธีสามารถจะทำให้เคลื่อนไหวตาราง...ได้อย่างไร

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×