ฉันจะเลือกข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์ใน Mail สำหรับ Windows 10 ได้อย่างไร

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หนึ่งรวมวิธีที่ง่ายที่สุดในการดำเนินการกระทำในทุกข้อความในโฟลเดอร์ที่จะใช้คำสั่ง select หน้าที่การใช้งานทั้งหมด เมื่อคุณได้เลือกทุกข้อความในโฟลเดอร์ คุณสามารถดำเนินการต่าง ๆ กับพวกเขาเช่นการลบข้อความ ย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่น ตั้งค่า หรือล้างค่าสถานะบนข้อความ หรือทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว หรือยังไม่ได้อ่าน

ถ้าคุณไม่ต้องการเลือกข้อความทั้งหมด คุณสามารถเลือกข้อความเดียวหรือหลายข้อความในเวลาเดียวกัน

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการล้างถังขยะโฟลเดอร์ของคุณ ดูขั้นตอนที่ส่วนท้ายของบทความนี้

เลือกข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์

 1. เลือกเลือก เข้าสู่โหมดการเลือก ในมุมบนขวาของหน้าต่าง

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากชื่อโฟลเดอร์เพื่อเลือกข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์ ถ้าคุณต้องการยกเลิกเลือกอย่าง น้อยหนึ่งทีละข้อความ คุณสามารถยกเลิกเลือกข้อความดังกล่าวทีละหนึ่ง

  เลือกข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์

เมื่อต้องการดำเนินการกระทำบนข้อความที่เลือก ใช้เมนูตัวเลือกต่าง ๆ ที่ด้านบนของหน้าจอ สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมเมนู เลือกเพิ่มเติม แสดงไอคอน "เพิ่มเติม" ใน Windows 10 Mobile

เลือกหลายข้อความ โดยใช้ Shift + เลือกและ Ctrl + เลือก

 1. เมื่อต้องการเลือกข้อความอย่าง น้อยสองในโฟลเดอร์ในครั้งเดียว คุณมีหลายตัวเลือกอื่น

  • เลือกเลือก เข้าสู่โหมดการเลือก ในมุมบนขวาของหน้าต่าง จาก นั้นให้ใช้กล่องกาเครื่องหมายถัดจากแต่ละข้อความที่คุณต้องการเลือก

  • เมื่อต้องการเลือกข้อความที่อยู่ติดกัน เลือกข้อความแรก จาก นั้นให้เลื่อนขึ้น หรือลงในรายการข้อความจนกว่าคุณพบข้อความสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก กดแป้น Shift ค้างไว้ และเลือกข้อความสุดท้าย

  • เมื่อต้องการเลือกข้อความที่ไม่อยู่ติดกัน เลือกข้อความแรก จาก นั้นให้เลื่อนขึ้น หรือลงในรายการข้อความ เมื่อคุณค้นหาข้อความอื่น คุณต้องการเลือก แป้น Ctrl ค้างไว้ และเลือกข้อความถัดไป คุณสามารถทำได้หลายครั้ง

 2. เมื่อคุณเลือกข้อความคุณต้อง ใช้เมนูตัวเลือกต่าง ๆ ที่ด้านบนของหน้าจอ สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมเมนู เลือกเพิ่มเติม แสดงไอคอน "เพิ่มเติม" ใน Windows 10 Mobile

ล้างถังขยะโฟลเดอร์ของคุณ

เมื่อต้องการลบข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์ของคุณถังขยะ คุณสามารถใช้ขั้นตอนด้านบนเพื่อเลือกข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้น หรือคุณสามารถใช้คำสั่งล้างโฟลเดอร์ เมื่อต้องการล้างถังขยะของคุณ เลือกเพิ่มเติม ในรายการโฟลเดอร์ของคุณ ภายใต้โฟลเดอร์ทั้งหมด คลิกขวาที่โฟลเดอร์ถังขยะ แล้วเลือกล้างโฟลเดอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจดหมาย สำหรับ Windows 10 ดูจดหมายและปฏิทินสำหรับ Windows 10 บ่อย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×