ฉันจะเปิดแฟ้ม Office จากเก็บข้อมูลภายนอก (SD บัตร) ได้อย่างไร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณมีการ์ด SD ใช้บนอุปกรณ์ของคุณ แล้วคุณสามารถได้อย่างง่ายดายอ่าน และเขียนไฟล์ไปยังบัตรใบ SD จาก Office Android apps

Office สำหรับบัตร Android SD
  1. บนหน้าการเปิด แตะอุปกรณ์นี้

  2. แตะบัตร SD หรือเอกสาร (SD บัตร)

    หมายเหตุ: 

    • เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ลงในบัตรข้อมูล SD บนอุปกรณ์ของคุณ แตะบันทึก หรือบันทึกเป็น แล้วเลือกเอกสาร (SD บัตร)

    • เนื่องจาก มีข้อจำกัดบางอย่างด้วย Android แอปของคุณสามารถบันทึกเท่านั้นไปยังโฟลเดอร์เอกสาร (SD บัตร), ซึ่งเก็บไว้ในบัตร SD >Android >ข้อมูลในบัตร SD ได้ คุณสามารถใช้ทางลัดจากหน้าบันทึก ใน Office สำหรับแอป Android การบันทึกไปยังโฟลเดอร์นี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×