ฉันจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Windows เพื่อให้ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของฉันใช้ร่วมกับผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้อย่างไร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

อาการ

คุณหรือผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ ต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่างของ Microsoft Windows บนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่คุณจะให้แชร์ ฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณกับผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น มิฉะนั้น ผู้ใช้คนอื่น จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับ ฐานข้อมูลที่แชร์ บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ Windows XP Home คุณสามารถแชร์ฐานข้อมูลกับผู้ใช้คนอื่นๆ ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันเท่านั้น เนื่องจากเวอร์ชันนี้ไม่สนับสนุนการแชร์บนเครือข่าย

สิ่งสำคัญ:  การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้มีเพียงผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถทำได้

สาเหตุ

ฟีเจอร์ต่างๆ ของ Windows เช่น ไฟร์วอลล์ Windows และการใช้แฟ้มร่วมกันแบบง่าย ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าต้องการให้ผู้ใช้คนอื่นๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของฟีเจอร์เหล่านี้

การแก้ปัญหา

หมายเหตุ:  การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดยใช้ตัวช่วยสร้าง จัดการการแชร์ ขั้นตอนเหล่านี้จึงแทบจะไม่จำเป็น

เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบและทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ (ถ้าคุณไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ ให้ส่งข้อมูลต่อไปนี้ให้กับผู้ดูแลระบบเพื่อขอให้ทำการเปลี่ยนแปลงแทนคุณ)

ทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Windows

คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณหรือผู้ดูแลระบบเข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง และตรวจทานการตั้งค่าปัจจุบันก่อนจะทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมด้วยตนเอง

Windows XP

 • เปลี่ยนการตั้งค่าไฟร์วอลล์ Windows

  เมื่อต้องการให้ผู้ใช้คนอื่นๆ เข้าถึง ฐานข้อมูลที่แชร์ ของคุณจากคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้ คุณต้องอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ (หรือที่เรียกว่า ข้อยกเว้น) ผ่านไฟร์วอลล์ Windows ได้ นอกจากนี้ คุณต้องเพิ่ม การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน ลงในรายการข้อยกเว้นของคุณด้วย

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager กับผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้น บนแท็บ ทั่วไป ของกล่องโต้ตอบ ไฟร์วอลล์ Windows ใน ศูนย์การรักษาความปลอดภัยของ Microsoft ตามค่าเริ่มต้นแล้ว จะไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้น เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไฟร์วอลล์ Business Contact Manager for Outlook จะล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่แชร์ของคุณได้ ในบางครั้ง การตั้งค่าที่มีอยู่ของไฟร์วอลล์ Windows อาจป้องกันไม่ให้มีการล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้โดยอัตโนมัติ และคุณอาจต้องล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้น นี้ด้วยตนเอง

  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ข้อยกเว้นไฟร์วอลล์จะถูกกำหนดค่าไว้เฉพาะสำหรับเครือข่ายย่อยท้องถิ่น (ซึ่งเป็นหมายเลขที่ใช้กับที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์เพื่อแบ่งเครือข่ายขนาดใหญ่ออกเป็นเครือข่ายย่อยๆ) ของคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น ซึ่งจะให้สิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลที่แชร์ของคุณเฉพาะสำหรับผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เหล่านั้นที่อยู่ในเครือข่ายย่อยของคุณเท่านั้น

  ถ้าต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่อยู่ในเครือข่ายย่อยเข้าถึงฐานข้อมูลที่แชร์ของคุณได้ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนเมนู เริ่ม ให้คลิก แผงควบคุม

  2. ใน แผงควบคุม ให้สลับไปที่ มุมมองคลาสสิก

  3. ดับเบิลคลิกที่ ไฟร์วอลล์ Windows

  4. ในกล่องโต้ตอบ ไฟร์วอลล์ Windows ให้คลิกแท็บ ข้อยกเว้น

  5. คลิก Microsoft Small Business แล้วคลิก แก้ไข

  6. คลิก เปลี่ยนแปลงขอบเขต

  7. เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

   • คลิก รายการแบบกำหนดเอง แล้วใส่หนึ่งหรือหลายที่อยู่ IP โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

   • เลือก คอมพิวเตอร์ใดก็ได้ (รวมทั้งคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต)

  8. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบทั้งหมด

   ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟร์วอลล์

   ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ไฟร์วอลล์อื่นที่ไม่ใช่ไฟร์วอลล์ที่มาพร้อมกับ Microsoft Windows (เช่น ไฟร์วอลล์จากเราเตอร์เครือข่ายหรือโปรแกรมตรวจหาไวรัส) และคุณแชร์ข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกไฟร์วอลล์ของคุณ Business Contact Manager for Outlook อาจไม่สามารถเปิดพอร์ตที่จำเป็นสำหรับการใช้งานการแชร์ฐานข้อมูลได้ ถ้าคุณประสบปัญหาในการแชร์ฐานข้อมูลกับผู้ใช้นอกไฟร์วอลล์ของคุณ คุณต้องเปิดพอร์ต TCP 5356 เพื่อแชร์ฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปิดพอร์ตนี้ โปรดดูในเอกสารของไฟร์วอลล์

   ถ้าคุณลบฐานข้อมูลที่แชร์ของคุณทั้งหมด เปลี่ยนแปลงคุณทำไฟร์วอลล์ของคอมพิวเตอร์ของคุณและโพรโทคอลที่เครือข่ายของ Microsoft SQL Server Native Client เมื่อคุณเลือกที่จะแชร์ฐานข้อมูลของคุณจะยังคงมีผลใช้ต่อ ถ้าคุณต้องการคืนค่าไฟร์วอลล์ของคุณและโพรโทคอลเครือข่ายของ SQL Server Native Client การตั้งค่าเริ่มต้น หยุดการแชร์ฐานข้อมูลแต่ละครั้งแรก นั้นแล้ว ลบฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเครื่องหมายหยุดการแชร์ส่วนฐานข้อมูลของคุณในการแชร์ข้อมูล Business Contact Manager ของคุณกับผู้อื่นและเอาออก หรือลบฐานข้อมูลใน Business Contact Manager

 • เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

  น้อยครั้งที่ Business Contact Manager for Outlook จะไม่สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าไฟร์วอลล์ Windows ที่จำเป็นให้โดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว คุณต้องตรวจสอบด้วยตนเองให้แน่ใจว่า การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันถูกเลือกเป็นข้อยกเว้นที่อนุญาตไว้แล้ว

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. ใน แผงควบคุม ให้คลิก ไฟร์วอลล์ Windows

  3. ในกล่องโต้ตอบ ไฟร์วอลล์ Windows ให้คลิกแท็บ ข้อยกเว้น

  4. บนแท็บ ข้อยกเว้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน แล้วคลิก ตกลง

 • เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า การใช้แฟ้มร่วมกันแบบง่าย

  การใช้แฟ้มร่วมกันแบบง่าย จะจัดการผู้ใช้ระยะไกลทั้งหมดเสมือนเป็นผู้ใช้บัญชี Guest เมื่อต้องการควบคุมบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ คุณจะต้องอนุญาตสิทธิ์เข้าถึงสำหรับผู้ใช้แต่ละราย โดยคุณต้องล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การใช้แฟ้มร่วมกันแบบง่าย

  ล้างกล่องกาเครื่องหมาย การใช้แฟ้มร่วมกันแบบง่าย

  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. ใน แผงควบคุม ให้คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์

  3. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกโฟลเดอร์ ให้คลิกที่แท็บ มุมมอง

  4. บนแท็บ มุมมอง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การใช้แฟ้มร่วมกันแบบง่าย (แนะนำ)

  5. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบทั้งหมด

Windows Vista

 • เปลี่ยนการตั้งค่าไฟร์วอลล์ Windows

  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. ใน แผงควบคุม ให้สลับไปที่ มุมมองคลาสสิก

  3. ดับเบิลคลิกที่ ไฟร์วอลล์ Windows

  4. ในกล่องโต้ตอบ ไฟร์วอลล์ Windows ถัดจาก ไฟร์วอลล์ Windows เปิดอยู่ ให้คลิก เปลี่ยนการตั้งค่า

  5. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าไฟร์วอลล์ Windows ให้คลิกแท็บ ข้อยกเว้น

  6. คลิก Microsoft Small Business แล้วคลิก คุณสมบัติ

  7. คลิก เปลี่ยนแปลงขอบเขต

  8. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เลือก คอมพิวเตอร์ใดก็ได้ (รวมทั้งคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต)

   • คลิก รายการแบบกำหนดเอง แล้วใส่หนึ่งหรือหลายที่อยู่ IP โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

  9. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบทั้งหมด

   หมายเหตุ:  คุณไม่สามารถเรียกใช้ Business Contact Manager for Outlook ได้ ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บล็อกการเชื่อมต่อขาเข้าทั้งหมด บนแท็บ ทั่วไป ของกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าไฟร์วอลล์ Windows ไว้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว จะไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้น เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไฟร์วอลล์ Business Contact Manager for Outlook จะล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่แชร์ของคุณได้ มีบางครั้งที่การตั้งค่าที่มีอยู่ของไฟร์วอลล์ Windows อาจป้องกันไม่ให้มีการล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้โดยอัตโนมัติ และคุณอาจต้องล้างกล่องกาเครื่องหมาย บล็อกการเชื่อมต่อขาเข้าทั้งหมด นี้ด้วยตนเอง

 • เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

  น้อยครั้งที่ Business Contact Manager for Outlook จะไม่สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าไฟร์วอลล์ Windows ที่จำเป็นให้โดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว คุณต้องตรวจสอบด้วยตนเองให้แน่ใจว่า การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันถูกเลือกเป็นข้อยกเว้นที่อนุญาตไว้แล้ว

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. ใน แผงควบคุม ให้สลับไปที่ มุมมองคลาสสิก

  3. ดับเบิลคลิกที่ ไฟร์วอลล์ Windows

  4. ในกล่องโต้ตอบ ไฟร์วอลล์ Windows ที่บานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก อนุญาตให้โปรแกรมผ่านไฟร์วอลล์ Windows

  5. บนแท็บ ข้อยกเว้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน แล้วคลิก ตกลง

Windows 7

 • เปลี่ยนการตั้งค่าไฟร์วอลล์ Windows

  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. คลิก ระบบและความปลอดภัย แล้วคลิก Windows Firewall

  3. ในบานหน้าต่างซ้าย ให้คลิก การตั้งค่าขั้นสูง

   หมายเหตุ:  ถ้าข้อความ การควบคุมบัญชีผู้ใช้ ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่

  4. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่าง Windows Firewall with Advanced Security ให้คลิก กฎขาเข้า

  5. ในบานหน้าต่างตรงกลาง ภายใต้ กฎขาเข้า ให้ดับเบิลคลิกที่ Microsoft Small Business

  6. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ Microsoft Small Business แล้วคลิกแท็บ ขอบเขต

  7. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • ภายใต้ ที่อยู่ IP เฉพาะที่ และภายใต้ ที่อยู่ IP ระยะไกลอยู่ ให้คลิก ที่อยู่ IP ใดก็ได้

   • ภายใต้ ที่อยู่ IP เฉพาะที่ และภายใต้ ที่อยู่ IP ระยะไกลอยู่ ให้คลิก ที่อยู่ IP เหล่านี้ แล้วเพิ่มที่อยู่ IP หนึ่งรายการหรือหลายรายการก็ได้

  หมายเหตุ:  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ ให้คลิก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าขอบเขต

  1. คลิก ตกลง

 • เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน

  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

  2. คลิก ระบบและความปลอดภัย แล้วคลิก Windows Firewall

  3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้คลิก อนุญาตให้โปรแกรมหรือฟีเจอร์ผ่านไฟร์วอลล์ Windows

  4. คลิกปุ่ม เปลี่ยนการตั้งค่า

   หมายเหตุ:  ถ้าข้อความ การควบคุมบัญชีผู้ใช้ ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่

  5. ในรายการ โปรแกรมและฟีเจอร์ที่อนุญาต ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก การใช้แฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกัน แล้วคลิก ตกลง

กำหนดค่า Microsoft SQL Server Express อีกครั้ง

กำหนดค่า Microsoft SQL Server Express 2008 อีกครั้ง เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้จากคอมพิวเตอร์ระยะไกลสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่แชร์ได้

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่อ Business Contact Manager for Outlook ติดตั้ง SQL Server Express 2008 โปรแกรมดังกล่าวจะถูกกำหนดค่าให้จำกัดการเชื่อมต่อเฉพาะกับผู้ใช้ของคอมพิวเตอร์ภายในเท่านั้น

เมื่อมีการแชร์ฐานข้อมูล Business Contact Manager จากนั้น Business Contact Manager for Outlook จะเปิดใช้งานการสนับสนุนเครือข่ายเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่แชร์ โดยการเปิดใช้งานทั้งโพรโทคอล TCP/IP และโพรโทคอลเนมไปป์

ถ้าต้องการเปิดใช้งานการสนับสนุนเครือข่ายเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลนี้ได้จากคอมพิวเตอร์ระยะไกล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จนเสร็จสมบูรณ์

 1. คลิก เริ่ม แล้วชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด

 2. คลิก Microsoft SQL Server 2008

 3. คลิก Configuration Tools แล้วคลิก SQL Server Configuration Manager

 4. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้าต่าง SQL Server Configuration Manager ให้ขยาย การกำหนดค่าเครือข่าย SQL Server แล้วเลือก โพรโทคอลสำหรับ MSSMLBIZ

 5. ในบานหน้าต่างขวา ให้คลิกขวาที่ Named Pipes แล้วคลิก Enable

 6. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกขวาที่ TCP/IP แล้วคลิก เปิดใช้งาน

ปิดหน้าต่าง SQL Server Configuration Manager

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×