ฉันจะหาเค้าโครงสไลด์ได้จากที่ไหน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถหาเค้าโครงสไลด์ได้จากสองที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการทำอะไร ให้ดูรายละเอียดที่ด้านล่างนี้

เมื่อต้องการเลือกเค้าโครงอื่นให้กับสไลด์ ให้ทำดังนี้

  1. ในมุมมอง ปกติ บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก เค้าโครง

  2. เลือกเค้าโครงที่เหมาะสมกับเนื้อหาในสไลด์ของคุณมากที่สุด

    เค้าโครงสไลด์บนแท็บ หน้าแรก

เมื่อต้องการกำหนดเอง หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่สำรองไว้และวัตถุอื่น ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็น:

  1. บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก ต้นแบบสไลด์

  2. เค้าโครงสไลด์จะปรากฏเป็นรูปขนาดย่อในบานหน้าต่างด้านซ้ายที่อยู่ด้านล่างของต้นแบบสไลด์ ดังแสดงด้านล่าง

ต้นแบบสไลด์ที่มีเค้าโครงในมุมมองต้นแบบสไลด์ใน PowerPoint
คลิกเค้าโครงในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อ จากนั้นจึงปรับเปลี่ยนแก้ไขตามต้องการ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×