ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

ฉันจะสร้างรายการใน Word Online ได้อย่างไร

  1. พิมพ์* (เครื่องหมายดอกจัน) เพื่อเริ่มต้นรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือ1 เมื่อต้องการเริ่มรายการลำดับเลขจากนั้นกด Spacebar หรือแป้น Tab

  2. พิมพ์ข้อความ

  3. กด Enter เพื่อเพิ่มรายการถัดไป

    Word สำหรับเว็บ แทรกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขถัดไปโดยอัตโนมัติ

  4. ถ้ารายการของคุณเหมือนกับเค้าร่างที่มีหัวข้อย่อยให้ทำดังนี้พิมพ์รายการหลักแล้วกด Enter จากนั้นกดแป้น Tab ก่อนที่จะพิมพ์หัวข้อย่อย หัวข้อย่อยจะถูกเยื้องภายใต้รายการหลักที่จัดรูปแบบด้วยสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เมื่อคุณพิมพ์หัวข้อย่อยเสร็จแล้วให้กด Shift + Tab เพื่อกลับไปที่การพิมพ์รายการหลักในรายการ

  5. เมื่อต้องการทำให้รายการเสร็จสิ้นให้กด Enter สองครั้งหรือกด Backspace เพื่อลบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสุดท้ายในรายการ

    เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้สไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่แตกต่างกันได้ด้วยการคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข(แท็บหน้าแรก) แล้วคลิกสไตล์ใหม่ เมื่อต้องการใช้รูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับรายการสไตล์เค้าร่างให้คลิกรายการหลายระดับแล้วเลือกรูปแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ

ปรับระยะห่างบรรทัดระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรายการ

การเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเป็นลำดับเลข

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×