ฉันจะสร้างรายการใน Word Online ได้อย่างไร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. ชนิด* (เครื่องหมายดอกจัน) หรือ Shift + Ctrl + L เริ่มต้นรายการหัวข้อย่อย หรือ1การเริ่มต้นลำดับเลขรายการ กด SPACEBAR หรือแป้น TAB แล้ว

  2. พิมพ์ข้อความบางอย่าง

  3. กด ENTER เพื่อเพิ่มข้อมูลในรายการถัดไป

    Word Online จะแทรกสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขถัดไปโดยอัตโนมัติ

  4. เมื่อต้องการทำรายการให้เสร็จสิ้น ให้กด ENTER สองครั้ง หรือกด BACKSPACE เพื่อลบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขสุดท้ายในรายการ

    เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้สไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขที่ต่างกันได้ด้วยการคลิกลูกศรที่อยู่ติดกับ หน้าแรก > ย่อหน้า > สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือ หน้าแรก > ย่อหน้า > ลำดับเลข แล้วคลิกสไตล์ใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ

ปรับระยะห่างของบรรทัดระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรายการ

การเปลี่ยนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเป็นลำดับเลข

เปลี่ยนสไตล์สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×