ฉันจะผสานตารางอย่างน้อยสองตารางได้อย่างไร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถผสาน (รวม) แถวจากตารางหนึ่งกับอีกตารางหนึ่งได้โดยการวางแถวในเซลล์แรกที่ว่าง ด้านล่างตารางเป้าหมาย ซึ่งตารางจะขยายขนาดเพื่อรวมแถวใหม่ และถ้าแถวในทั้งสองตารางตรงกัน คุณสามารถผสานคอลัมน์จากตารางหนึ่งกับอีกตารางหนึ่งได้ด้วยการวางแถวในเซลล์แรกที่ว่าง ทางด้านขวาของตาราง ซึ่งตารางจะขยายขนาด และในครั้งนี้เพื่อรวมคอลัมน์ใหม่

ผสานแถวคือซับซ้อนมาก แต่ผสานคอลัมน์อาจเป็นเรื่องยุ่งยากถ้าแถวของตารางหนึ่งไม่จัดเสมอ ด้วยแถวในตารางอื่น โดยใช้ฟังก์ชัน VLOOKUPคุณหลีกเลี่ยงการจัดแนวปัญหาบางอย่าง

ผสานสองตารางโดยใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP

ในตัวอย่างที่แสดงด้านล่าง เราได้เปลี่ยนแปลงชื่อของตารางสองเป็น "สีน้ำเงิน" และ "สีส้ม" ในตารางสีฟ้า แต่ละแถวคือ สินค้าสำหรับค่าลำดับ ได้ ID ใบสั่งซื้อ 20050 มีรายการที่สอง ID ใบสั่งซื้อ 20051 มีหนึ่งรายการ ID ใบสั่งซื้อ 20052 มีข้อมูลสามรายการ และอื่น ๆ เราต้องการผสานคอลัมน์ ID ยอดขายและภูมิภาคที่ มีตารางสีฟ้า โดยยึดตามค่าในคอลัมน์ ID ใบสั่งซื้อของตารางสีส้มที่ตรงกัน

การผสานสองคอลัมน์กับตารางอื่น

แต่มีค่า ID ใบสั่งซื้อที่ซ้ำกันในตารางสีฟ้า ในขณะที่ค่า ID ใบสั่งซื้อในตารางสีส้มเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกัน ถ้าเราเพียงแค่คัดลอกและวางข้อมูลจากตารางสีส้ม ค่า ID ยอดขายและภูมิภาคสำหรับรายการบรรทัดที่สองของใบสั่งซื้อ 20050 จะหายไปหนึ่งแถว ซึ่งจะไม่รวมค่าที่เหลือในคอลัมน์ใหม่เหล่านั้นในตารางสีฟ้าในทันที

ถ้าคุณต้องการติดตามตาม ต่อไปนี้เป็นข้อมูลสำหรับตารางสีฟ้า ซึ่งคุณสามารถคัดลอกลงในแผ่นงานเปล่า หลังจากที่คุณวางลงในเวิร์กชีต กด Ctrl + T เพื่อเปิดลงในแบบตาราง แล้วเปลี่ยนชื่อตารางสีน้ำเงิน

ID ใบสั่งซื้อ

วันที่ที่ขาย

ID ผลิตภัณฑ์

20050

2/2/14

C6077B

20050

2/2/14

C9250LB

20051

2/2/14

M115A

20052

2/3/14

A760G

20052

2/3/14

E3331

20052

2/3/14

SP1447

20053

2/3/14

L88M

20054

2/4/14

S1018MM

20055

2/5/14

C6077B

20056

2/6/14

E3331

20056

2/6/14

D534X

และนี่คือข้อมูลสำหรับตารางสีส้ม ให้คัดลอกลงในเวิร์กชีตเดียวกัน หลังจากที่คุณวางลงในเวิร์กชีต ให้กด Ctrl+T เพื่อเปลี่ยนให้เป็นตาราง แล้วเปลี่ยนชื่อตารางเป็นสีส้ม

ID ใบสั่งซื้อ

ID ยอดขาย

ภูมิภาค

20050

447

ภาคตะวันตก

20051

398

ภาคใต้

20052

1006

ภาคเหนือ

20053

447

ภาคตะวันตก

20054

885

ภาคตะวันออก

20055

398

ภาคใต้

20056

644

ภาคตะวันออก

20057

1270

ภาคตะวันออก

20058

885

ภาคตะวันออก

เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่า ID ยอดขายและภูมิภาคสำหรับใบสั่งซื้อแต่ละรายการเรียงเข้ากับรายการบรรทัดที่ไม่ซ้ำกันของใบสั่งซื้อแต่ละรายการ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เราจะวางส่วนหัวของตาราง ID ยอดขายและภูมิภาคลงในเซลล์ทางด้านขวาของตารางสีฟ้า และใช้สูตร VLOOKUP เพื่อรับค่าที่ถูกต้องจากคอลัมน์ ID ยอดขายและภูมิภาคของตารางสีส้ม วิธีการมีดังนี้

 1. คัดลอกส่วนหัว ID ยอดขายและภูมิภาคในตารางสีส้ม (เฉพาะสองเซลล์นั้นเท่านั้น)

 2. วางส่วนหัวลงในเซลล์ทางด้านขวาของส่วนหัว ID ผลิตภัณฑ์ของตารางสีฟ้า

ในตอนนี้ ตารางสีฟ้ามีความกว้างห้าคอลัมน์ รวมถึงคอลัมน์ ID ยอดขายและภูมิภาคใหม่ด้วย

 1. ในตารางสีฟ้า ในเซลล์แรกข้างใต้ ID ยอดขาย ให้เริ่มเขียนสูตรดังนี้

  = VLOOKUP (

 2. ในตารางสีฟ้า ให้เลือกเซลล์แรกในคอลัมน์ ID ใบสั่งซื้อ ซึ่งก็คือ 20050

สูตรที่เกือบสมบูรณ์จะเป็นดังนี้

สูตร VLOOKUP บางส่วน

ส่วน [@[Order ID]] หมายถึง "รับค่าในแถวเดียวกันนี้จากคอลัมน์ ID ใบสั่งซื้อ"

 1. พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค และเลือกตารางสีส้มทั้งหมดด้วยเมาส์ของคุณ เพื่อให้ "Orange[#All]" ถูกเพิ่มลงในสูตร

 2. พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค, 2, เครื่องหมายจุลภาค และ 0 ดังนี้ ,2,0

 3. กด Enter และสูตรที่สมบูรณ์จะเป็นดังนี้

สูตร VLOOKUP ที่สมบูรณ์

ส่วน Orange[#All] หมายความว่า "มองหาในเซลล์ทั้งหมดในตารางสีส้ม" 2 หมายถึง "รับค่าจากคอลัมน์ที่สอง" และ 0 หมายถึง "ส่งกลับค่าก็ต่อเมื่อมีค่าที่ตรงกันพอดี"

สังเกตว่า Excel จะเติมเซลล์ลงมาในคอลัมน์นั้นโดยใช้สูตร VLOOKUP

 1. กลับไปที่ขั้นตอนที่ 3 แต่ครั้งนี้ให้เริ่มเขียนสูตรเดียวกันในเซลล์แรกข้างใต้ภูมิภาค

 2. ในขั้นตอนที่ 6 ให้แทนที่ 2 ด้วย 3 ดังนั้นสูตรที่สมบูรณ์จะเป็นดังนี้

สูตร VLOOKUP ที่สมบูรณ์

มีเพียงความแตกต่างเดียวระหว่างสูตรนี้และสูตรแรก นั่นคือ สูตรแรกรับค่าจากคอลัมน์ที่ 2 ของตารางสีส้ม และสูตรที่สองรับค่าจากคอลัมน์ที่ 3

ในตอนนี้ คุณจะเห็นค่าในทุกเซลล์ของคอลัมน์ใหม่ในตารางสีฟ้า คอลัมน์มีสูตร VLOOKUP แต่จะแสดงค่า คุณจะต้องการแปลงสูตร VLOOKUP ในเซลล์เหล่านั้นให้เป็นค่าที่แท้จริง

 1. เลือกเซลล์ค่าทั้งหมดในคอลัมน์ ID ยอดขาย แล้วกด Ctrl+C เพื่อคัดลอก

 2. คลิก หน้าแรก > ลูกศรด้านล่าง วาง

ลูกศรข้างใต้ วาง ที่แสดงแกลเลอรี การวาง

 1. ในแกลเลอรีการวาง ให้คลิก วางค่า

ปุ่ม วางค่า ในแกลเลอรีการวาง

 1. เลือกเซลล์ค่าทั้งหมดในคอลัมน์ภูมิภาค ให้คัดลอกค่านั้น และทำซ้ำขั้นตอนที่ 10 และ 11

ในตอนนี้ สูตร VLOOKUP ในทั้งสองคอลัมน์ได้ถูกแทนที่ด้วยค่า

เพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางและ VLOOKUP

ปรับขนาดตาราง ด้วยการเพิ่มแถวและคอลัมน์

ใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผนในสูตรตาราง Excel

VLOOKUP: เมื่อไรและอย่างไร (หลักสูตรการฝึกอบรม)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×