ฉันจะปิดการแจ้งให้ทราบในปฏิทินสำหรับ Windows 10 ได้อย่างไร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างเหตุการณ์ใหม่ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งให้ทราบตัวเตือนสำหรับเหตุการณ์ ถ้าคุณไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพื่อปรากฏ คุณสามารถปิดการแจ้งให้ทราบ สำหรับเหตุการณ์เดียว หรือ สำหรับแอปทั้งหมด

ปิดการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ปฏิทินเดียวที่คุณสร้างขึ้น

ถ้าคุณตั้งค่าตัวเตือนสำหรับเหตุการณ์ที่คุณสร้างขึ้น คุณสามารถแก้ไขเหตุการณ์เมื่อต้องการเอาตัวเตือน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถปิดตัวเตือนสำหรับการประชุมที่คุณได้รับการยอมรับจากผู้อื่น

 1. เปิดเหตุการณ์

 2. ในรายการเตือน เลือกไม่มี

 3. เลือกบันทึก และปิดหรือส่งการปรับปรุง การนำการเปลี่ยนแปลง

ปิดการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ปฏิทินทั้งหมด

ถ้าคุณต้องการปิดการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์ในปฏิทินของคุณ คุณสามารถทำได้สำหรับแต่ละบัญชีผู้ใช้แยกต่างหาก หรือ สำหรับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด

จัดการการแจ้งเตือนสำหรับบัญชีผู้ใช้เดียว
 1. เลือกการตั้งค่า >การแจ้งเตือน

  จัดการการแจ้งเตือนสำหรับปฏิทินของคุณ
 2. เลือกบัญชีผู้ใช้ของคุณจากรายการแบบหล่นลง ถ้าคุณต้องการนำการตั้งค่าเหล่านี้กับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด กล่องกาเครื่องหมายนำไปใช้กับบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด

 3. ใช้ตัวเลื่อนภายใต้แสดงการแจ้งเตือนในศูนย์การดำเนินการ เพื่อเปิด หรือปิดการแจ้งให้ทราบ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานของการแจ้งเตือนของคุณ คุณสามารถตรวจสอบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดของตัวเลือกต่อไปนี้:

  • แสดงแบนเนอร์การแจ้งให้ทราบ ด้วยสิ่งนี้เปิดใช้งาน การแจ้งเตือนของคุณจะแสดงในด้านล่างขวาของหน้าจอของคุณ

  • เล่นเสียง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงนี้เสียงใน Windows 10 ได้ ด้วยการเลือกเริ่มต้น >ตั้งค่า >ตั้งค่าส่วนบุคคล >ธีม >การตั้งค่าเสียงขั้นสูง ได้

  • แสดงการแจ้งเตือนสำหรับโฟลเดอร์ที่ตรึงไว้เพื่อเริ่มต้น ด้วยสิ่งนี้ตรวจสอบ คุณจะเห็นการแจ้งเตือนสำหรับรายการใหม่ในโฟลเดอร์ที่คุณได้ตรึงไว้กับเมนูเริ่ม

ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานทั้งหมดจดหมายและปฏิทินการแจ้งให้ทราบ ใช้สำหรับ Windows 10 ตั้งค่า

จัดการการแจ้งเตือนทั้งหมดใน Windows 10
 1. บนด้านสำหรับ Windows 10 เมนูเริ่ม เลือกการตั้งค่า

  ตั้งค่าเมนูเริ่มของ windows 10 แอป

 2. เลือกระบบ >แจ้งให้ทราบและการดำเนินการ

  เลือกการตั้งค่า Windows ระบบ แล้วแจ้งให้ทราบ และการดำเนินการ

 3. ภายใต้แจ้งให้ทราบจากผู้ส่งเหล่านี้ได้รับ สำหรับจดหมายและปฏิทิน ภาพนิ่งแจ้งให้ทราบจากบน เพื่อปิด

  ปิดการแจ้งเตือนปฏิทินในการใช้การตั้งค่าระบบ Windows 10

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×