ฉันกำลังใช้ OneDrive เวอร์ชันใดอยู่

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ OneDrive เวอร์ชันใดอยู่ หรือคุณต้องใช้ OneDrive เวอร์ชันใด นี่คือวิธีตรวจสอบ

บทความนี้เกี่ยวกับ OneDrive สำหรับ Windows ถ้าคุณมี Mac คุณจะมีไคลเอ็นต์การซิงค์เพียงหนึ่งไคลเอ็นต์เท่านั้น ข้ามไปยัง เริ่มต้นใช้งานไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใหม่บน Mac OS X

ตรวจสอบในแถบงาน

ดูที่แถบงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และโฮเวอร์เหนือไอคอน cloud OneDrive ที่ไม่ซิงค์ คุณเห็นไอคอนสีและข้อความโฮเวอร์ใด

คุณอาจจำเป็นต้องเลือก แสดงไอคอนที่ซ่อน ลูกศร ( ปุ่มแสดงไอคอนที่ซ่อนอยู่ หรือ ลูกศรแสดงไอคอนที่ซ่อนใน Windows 8 ) ถัดจากพื้นที่การแจ้งเตือนเพื่อดูไอคอน OneDrive

สกรีนช็อตที่แสดงเคอร์เซอร์โฮเวอร์เหนือไอคอน OneDrive สีขาว พร้อมข้อความ OneDrive - Personal

ถ้าคุณเห็น:

 • ไอคอนสีขาวกับข้อความโฮเวอร์นี้: "OneDrive - ส่วนบุคคล" หรือแค่ “OneDrive

และคุณกำลังใช้:

 • Windows 10, 8, 7 หรือ Vista

คุณกำลังใช้ ่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใหม่

สกรีนช็อตที่แสดงไอคอน OneDrive สีขาวใน Windows 8.1

ถ้าคุณเห็น:

 • ไอคอนสีขาวกับข้อความโฮเวอร์ดังนี้: “ไฟล์ได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ

และคุณกำลังใช้:

 • Windows 8.1 หรือ RT 8.1

คุณกำลังใช้ ก่อนหน้า OneDrive ไคลเอ็นต์การซิงค์ส่วนบุคคล

สกรีนช็อตแสดงเคอร์เซอร์โฮเวอร์เหนือไอคอน OneDrive สีฟ้าบนแถบงานกับข้อความที่ระบุว่า OneDrive - Contoso

ถ้าคุณเห็น:

 • ไอคอนสีน้ำเงินกับข้อความโฮเวอร์นี้: "OneDrive -<บริษัทของคุณ >"

และคุณกำลังซิงค์:

 • OneDrive for Business ในการสมัครใช้งาน Office 365 Business

คุณกำลังใช้ ่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใหม่

สกรีนช็อตที่แสดงเคอร์เซอร์โฮเวอร์เหนือไอคอน OneDrive สีฟ้า พร้อมข้อความ OneDrive for Business

ถ้าคุณเห็น:

 • ไอคอนสีน้ำเงินกับข้อความโฮเวอร์นี้: "OneDrive for Business"

และคุณกำลังซิงค์:

 • อินสแตนซ์ภายในองค์กรของ OneDrive for Business ในเซิร์ฟเวอร์ SharePoint

 • หรือ SharePoint ไลบรารีของไซต์

คุณกำลังใช้ ก่อนหน้า OneDrive for Business ไคลเอ็นต์การซิงค์

ถ้าคุณไม่เห็นหนึ่งในไอคอนเหล่านี้บนแถบงานของคุณ OneDrive เวอร์ชันนั้นอาจไม่ทำงานหรืออาจไม่ถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการดูว่าเวอร์ชันที่ติดตั้งทำงานหรือไม่ ให้ไปที่ เริ่ม ใส่ OneDrive ในแถบค้นหา แล้วเลือก OneDrive (สำหรับไคลเอ็นต์การซิงค์แบบใหม่) หรือ OneDrive for Business (สำหรับการซิงค์แบบเก่า) ในผลลัพธ์การค้นหา

หมายเหตุ: ในพื้นที่การแจ้งเตือนของแถบงาน ถ้าคุณมีไอคอนก้อนเมฆ OneDrive สีเทา ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive for Business แสดงว่าคุณมี ่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive แต่ยังไม่ได้ตั้งค่าสำหรับบัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ เลือกไอคอนและลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีส่วนบุคคลหรือบัญชีธุรกิจของคุณด้วยข้อมูลบัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณ

ตรวจสอบ File Explorer

วิธีอื่นในการดูเวอร์ชันของ OneDrive ที่คุณมีคือการตรวจสอบชื่อของไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใน File Explorer

 1. ไปที่ เริ่ม พิมพ์ OneDrive ในกล่องค้นหา แล้วคลิกขวาที่ OneDrive หรือ OneDrive for Business

 2. เลือก เปิดตำแหน่งไฟล์

  สกรีนช็อตที่แสดงเมนูคลิกขวาในเมนูเริ่มต้นที่เลือกเปิดตำแหน่งไฟล์

 3. ใน File Explorer ให้คลิกขวาที่แอปพลิเคชัน OneDrive แล้วเลือก คุณสมบัติ

  สกรีนช็อตที่แสดงแอปพลิเคชัน OneDrive ใน File Explorer

 4. ภายใต้แท็บ ทางลัด ให้ดูถัดจาก เป้าหมาย:

  สกรีนช็อตที่แสดงเมนูคุณสมบัติของแอปพลิเคชัน OneDrive

  • ถ้าข้อความลงท้ายด้วย OneDrive.exe แสดงว่าคุณมี ่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive

  • ถ้าข้อความลงท้ายด้วย Groove.exe แสดงว่าคุณมีไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive for Business รุ่นก่อนหน้า

  • ถ้าข้อความลงท้ายด้วย SkyDrive.exe แสดงว่าคุณมีไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ส่วนตัวรุ่นก่อนหน้า.

ฉันต้องไคลเอ็นต์การซิงค์ใด

ถ้าคุณต้องการซิงค์ไฟล์ส่วนบุคคลจากบัญชี OneDrive ส่วนบุคคล หรือไฟล์ของที่ทำงานหรือโรงเรียนของคุณจากการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจหรือการศึกษา คุณจะต้องใช้ ่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ถ้าคุณต้องการซิงค์ไฟล์จากไซต์ SharePoint คุณอาจต้องมีไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive for Business ก่อนหน้า โดยขึ้นอยู่กับว่าองค์กรของคุณตั้งค่าไซต์ของคุณอย่างไร

คุณสามารถเรียกใช้ไคลเอ็นต์การซิงค์ทั้งสองได้ในเวลาเดียวกันถ้าคุณต้องการ คุณไม่ต้องการหือไม่จำเป็นต้องมีไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive for Business ก่อนหน้าเพื่อซิงค์ไฟล์จากบัญชี OneDrive ส่วนบุคคล นี่คือข้อมูลสรุปของไคลเอ็นต์การซิงค์ที่คุณต้องใช้:

เมื่อต้องการซิงค์ไฟล์ที่เก็บไว้ใน

ใช้ไคลเอ็นต์การซิงค์นี้

บัญชี OneDrive ส่วนบุคคลและบัญชี OneDrive ที่เชื่อมโยงกับการสมัครใช้งาน Office 365 Home หรือ Office 365 Personal

่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive (เว้นแต่ว่าคุณจะใช้ Windows 8.1--ดูส่วนเริ่มต้นของบทความนี้)

OneDrive for Business หรือไซต์ SharePoint ที่เชื่อมโยงกับการสมัครใช้งาน Office 365 Business หรือ Education

่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive

ไลบรารีของไซต์ SharePoint หรือ OneDrive for Business เป็นส่วนหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ SharePoint (ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับธุรกิจหรือการศึกษา)

ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive for Business รุ่นก่อนหน้า

เมื่อต้องการรับ ่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ให้ดู เริ่มต้นใช้งานไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใหม่ใน Windows

ถ้าสิ่งที่คุณต้องการซิงค์มีตำแหน่งที่ตั้ง SharePoint ในองค์กรอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่ง คุณจำเป็นต้องมีไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive for Business ก่อนหน้า แม้ว่าคุณจะมี ่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ก็ตาม เมื่อต้องการรับไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive for Business ก่อนหน้า ให้ดู ตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อซิงค์ไฟล์ SharePoint Server ในองค์กร

เคล็ดลับ: ถ้าคุณซิงค์ไฟล์ OneDrive ไปยัง Mac ของคุณ แสดงว่าคุณกำลังใช้ ่ไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ดู เริ่มต้นใช้งานไคลเอ็นต์การซิงค์ OneDrive ใหม่บน Mac OS X

ต้องการความช่วยเหลือไหม

ดูแหล่งข้อมูลบางส่วนเพื่อช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซิงค์ที่คุณอาจพบได้ที่นี่

หรือคุณสามารถรับความช่วยเหลือโดยการส่งอีเมลไปยังทีมสนับสนุน OneDrive

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×