ฉันกำลังใช้วันที่ในแผนภูมิของฉัน แต่ฉันไม่มีแกนมาตราส่วนเวลา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือก มาตราส่วนเวลา ถูกเลือกอยู่บนแท็บ แกน (เมนู แผนภูมิ คำสั่ง ตัวเืลือกแผนภูมิ) ถ้าตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน แสดงว่าคุณไม่ได้กำลังใช้ชนิดแผนภูมิที่ถูกต้อง หรือคุณไม่มีวันที่บนแกนประเภทของแผนภูมิของคุณ

  • แกนมาตราส่วนเวลาจะพร้อมใช้งานเฉพาะในแผนภูมิชนิดเส้นสองมิติ แผนภูมิเส้นสามมิติ แผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิแท่ง แผนภูมิพื้นที่ หรือแผนภูมิหุ้นเท่านั้น

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า วันอยู่บนแกนประเภทของแผนภูมิของคุณ ถ้าไม่ได้อยู่ คุณสามารถเปลี่ยนวิธีมีการลงจุดข้อมูลในแผนภูมิ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×