จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิด หรือปรับเปลี่ยนเวิร์กบุ๊ก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตจากการเปิด หรือปรับเปลี่ยนไฟล์เวิร์กบุ๊ก แม้ว่าจะมีสิทธิ์ในการเปิดไฟล์นั้น

ข้อควรระวัง: เมื่อคุณสร้างรหัสผ่านสำหรับเวิร์กบุ๊ก จดบันทึกรหัสผ่าน และเก็บไว้ในปลอดภัย ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน คุณไม่สามารถเปิด หรือเข้าไปยังเวิร์กบุ๊กที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 1. เปิดแผ่นงานหรือสมุดงานที่คุณต้องการป้องกัน

 2. บนแท็บรีวิว คลิกป้องกันแผ่นงาน หรือป้องกันเวิร์กบุ๊ก

  ปุ่มการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

 3. ในกล่องรหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่าน และในกล่องยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง

 4. เลือกการป้องกันตัวเลือกอื่น ๆ คุณต้องการ แล้วคลิกตกลง

 5. คลิก บันทึก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอารหัสผ่านออก คลิกยกเลิกป้องกันแผ่นงาน หรือป้องกันเวิร์กบุ๊ก และใส่รหัสผ่าน

จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิดเวิร์กบุ๊ก

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการป้องกัน

 2. บนแท็บรีวิว ภายใต้การป้องกัน คลิกรหัสผ่านใหม่

  แท็บ รีวิว ในกลุ่ม การป้องกัน

 3. ในกล่อง รหัสผ่านเพื่อเปิด ให้พิมพ์รหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

 4. ในกล่องโต้ตอบ ยืนยันรหัสผ่าน ในกล่อง ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง ให้พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง แล้วคลิก ตกลง

 5. คลิก บันทึก ปุ่ม บันทึก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอารหัสผ่านออก เลือกเนื้อหาทั้งหมดในกล่อง รหัสผ่านเพื่อเปิด จากนั้น กด Delete

จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนเวิร์กบุ๊ก

คุณสามารถเพิ่มรหัสผ่านเพื่อให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นสามารถทำการเปลี่ยนแปลงไปยังเวิร์กบุ๊ก ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสามารถยังคง เปิดเวิร์กบุ๊ก และบันทึก โดยใช้ชื่อไฟล์อื่น

หมายเหตุ: ไม่เหมือนกับองค์ประกอบป้องกันเวิร์กบุ๊ก ที่ป้องกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหน้าต่างของเวิร์กบุ๊ก เวิร์กบุ๊กระดับความปลอดภัยช่วยปกป้องไฟล์ทั้งหมดที่ มีการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่ต้อง...

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการป้องกัน

 2. บนแท็บรีวิว ภายใต้การป้องกัน คลิกรหัสผ่านใหม่

 3. ในกล่อง รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยน ให้พิมพ์รหัสผ่าน แล้วคลิก ตกลง

 4. ในกล่องโต้ตอบ ยืนยันรหัสผ่าน ในกล่อง ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง ให้พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง แล้วคลิก ตกลง

 5. คลิก บันทึก ปุ่ม บันทึก

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอารหัสผ่านออก เลือกเนื้อหาทั้งหมดในกล่อง รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยน จากนั้น กด Delete

ดูเพิ่มเติม

ป้องกันแผ่นงาน

ป้องกันเวิร์กบุ๊ก

จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาในไฟล์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×