จำเป็นต้องมี Url และพอร์ตสำหรับ OneDrive

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อ้างอิงแสดงทุกปลายทางที่ใช้ โดย OneDrive รุ่นผู้บริโภค ถ้าองค์กรของคุณจำกัดคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต บทความนี้แสดงรายการทั้งหมดที่เหมาะสมชื่อโดเมน (FQDNs) และพอร์ตที่คุณควรรวมไว้ในขาออกของคุณอนุญาตให้มีรายการเพื่อให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถใช้ OneDrive รุ่นผู้บริโภคเรียบร้อยแล้ว

สิ่งสำคัญ: การกรองรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องมีความรู้เครือข่ายขั้นสูง และไม่เหมาะสมสำหรับลูกค้าทั้งหมด

ถ้าคุณกำลังค้นหารายการของปลายทางที่ใช้โดยOneDrive for Business ใน Office 365 ดูOffice 365 Url และช่วงที่อยู่ IP

โฮสต์ที่ได้รับการสนับสนุนและพอร์ตสำหรับ OneDrive

เมื่อต้องการใช้ OneDrive ปลายทางต่อไปนี้จำเป็นต้องเข้าถึงได้ลงในคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์

แถว

Host ปลายทาง

พอร์ตปลายทาง

1

onedrive.com

* onedrive.com

onedrive.live.com

login.live.com

spoprod-a.akamaihd.net

* ก mesh.com

p.sfx.ms

* ก microsoft.com

fabric.io

* crashlytics.com

vortex.data.microsoft.com

https://posarprodcssservice.accesscontrol.windows.net

redemptionservices.accesscontrol.windows.net

token.cp.microsoft.com/

tokensit.cp.microsoft-tst.com/

*.office.com

*.officeapps.live.com

* aria.microsoft.com

* mobileengagement.windows.net

* ก branch.io

* ก adjust.com

* ก servicebus.windows.net

vas.samsungapps.com

odc.officeapps.live.com

login.windows.net

login.microsoftonline.com

TCP 80, TCP 443

2

* ก files.1drv.com

* onedrive.live.com

* ก * ก onedrive.live.com

storage.live.com

* storage.live.com

* * storage.live.com

* groups.office.live.com

* groups.photos.live.com

* groups.skydrive.live.com

favorites.live.com

oauth.live.com

photos.live.com

skydrive.live.com

api.live.net

apis.live.net

docs.live.net

* docs.live.net

policies.live.net

* ก policies.live.net

settings.live.net

* ก settings.live.net

skyapi.live.net

snapi.live.net

* livefilestore.com

* ก * ก livefilestore.com

storage.msn.com

* storage.msn.com

* * storage.msn.com

UDP 53, TCP 80, TCP 443

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×