ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

จำเป็นต้องมีรูปแบบการป้อนข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในตัวควบคุม

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การตรวจสอบข้อมูลไม่สามารถตรวจหาโดยอัตโนมัติข้อผิดพลาดในขณะที่ผู้ใช้ คุณสามารถมั่นใจว่า ข้อมูลที่คุณได้รวบรวมความถูกต้อง และสอดคล้องกัน และที่สอดคล้องกับมาตรฐานใด ๆ ที่ถูกใช้โดยบริษัทของคุณได้ ด้วยการเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลลงในแม่แบบของฟอร์มตัวควบคุม ตัวอย่าง คุณสามารถใช้การตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้ทราบเมื่อปริมาณที่พวกเขาใส่สำหรับรายการค่าใช้จ่ายเกินขนาดอนุมัติ หรือเมื่อพวกเขาโดยไม่ได้ตั้งใจใส่ชื่อของบุคคลในกล่องที่ใช้สำหรับการรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์

ถ้าฟอร์มประกอบด้วยข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูล และจะถูกเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ ผู้ใช้จะไม่สามารถส่งฟอร์มจนกว่าจะแก้ไขข้อผิดพลาดต่อไปนี้ ผู้ใช้สามารถบันทึกสำเนาของฟอร์ม แล้วแก้ไข และส่งข้อมูลในภายหลัง

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้การตรวจสอบข้อมูลเพื่อช่วยให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุมให้ตรงกับรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลลงในตัวควบคุมกล่องข้อความสำหรับหมายเลขโทรศัพท์เพื่อกำหนดผู้ใช้ต้องใส่รหัสพื้นที่หลักสามเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลข

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการให้ข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่ลงในฟอร์มให้ตรงกับรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การคุณยังสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขออก

 • เมื่อคุณเพิ่มรูปแบบลงในตัวควบคุม ตัวควบคุมที่ไม่ได้โดยอัตโนมัติจัดรูปแบบข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่ให้ตรงกับรูปแบบที่คุณตั้งค่า

ในบทความนี้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

จำเป็นต้องมีรูปแบบการป้อนข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในตัวควบคุม

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เมื่อต้องการทำกระบวนงานนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เทมเพลฟอร์มของคุณต้องประกอบด้วยตัวควบคุมที่สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูล แม้ว่าคุณสามารถตั้งค่ารูปแบบตรงกับเงื่อนไขสำหรับตัวควบคุมที่มี InfoPath ที่สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูล ลวดลายที่ตรงกันได้ดีที่สุดกับตัวควบคุมที่แสดงอักขระ เช่นตัวเลข ตัวอักษร หรือเครื่องหมายวรรคตอน ตัวอย่าง การตั้งค่ารูปแบบตรงกับเงื่อนไขสำหรับกล่องข้อความอาจให้ผลลัพธ์เป็นประโยชน์มากมาย ได้ตั้งค่าเงื่อนไขนั้นหากล่องกาเครื่องหมายจะไม่ให้ผลลัพธ์เป็นประโยชน์มากมาย

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันได้

เมื่อคุณออกแบบฟอร์มใน InfoPath คุณสามารถเลือกโหมดความเข้ากันได้เฉพาะในการออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ เมื่อเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ถูกประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services และเปิด ใช้เบราว์เซอร์แล้ว ฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์สามารถดูได้ในเว็บเบราว์เซอร์ เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ บางตัวควบคุมจะไม่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถแสดงอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์

ฟีเจอร์การตรวจสอบข้อมูลบางอย่างทำงานต่างกันในเว็บเบราว์เซอร์จะทำใน InfoPath ตัวอย่าง เมื่อคุณเพิ่มการตรวจสอบข้อมูล ตัวควบคุมที่คุณสร้างข้อความอธิบายที่จะแสดงเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องลงในตัวควบคุมนั้น คุณสามารถทำให้ข้อความนี้อธิบายปรากฏในคำแนะนำ และคุณอาจเลือกอนุญาตให้ผู้ใช้เพื่อแสดงการแจ้งเตือนที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม หรือคุณสามารถทำให้การแจ้งเตือนปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่แสดงการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติสำหรับฟอร์มที่แสดงในเว็บเบราว์เซอร์ แต่ผู้ใช้สามารถดูคำแนะนำยังคง และเลือกที่จะแสดงการแจ้งเตือนที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม

รายการของตัวควบคุมที่สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูล

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวควบคุมMicrosoft Office InfoPath 2007 ที่สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลและว่าพวกเขาจะพร้อมใช้งานสำหรับเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณสามารถตั้งค่ารูปแบบตรงกับเงื่อนไขสำหรับตัวควบคุมที่มี InfoPath ที่สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูล ลวดลายที่ตรงกันได้ดีที่สุดกับตัวควบคุมที่แสดงอักขระ เช่นตัวเลข ตัวอักษร หรือเครื่องหมายวรรคตอน ตัวอย่าง การตั้งค่ารูปแบบตรงกับเงื่อนไขสำหรับกล่องข้อความอาจให้ผลลัพธ์เป็นประโยชน์มากมาย ได้ตั้งค่าเงื่อนไขนั้นหากล่องกาเครื่องหมายจะไม่ให้ผลลัพธ์เป็นประโยชน์มากมาย

ตัวควบคุมที่สนับสนุนการตรวจสอบข้อมูล

พร้อมใช้งานสำหรับเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ได้อย่างไร

กล่องกาเครื่องหมาย

มี

ตัวใช้เลือกวันที่

มี

กล่องรายการแบบดรอปดาวน์

มี

กล่องรายการ

มี

ปุ่มตัวเลือก

มี

กล่องข้อความ

มี

กล่องข้อความแบบ Rich

มี

สัญลักษณ์ ลำดับเลข หรือรายการแบบธรรมดา

ไม่สนับสนุน

กล่องคำสั่งผสม

ไม่สนับสนุน

จำเป็นต้องมีรูปแบบการป้อนข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในตัวควบคุม

 1. คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลเมื่อต้องการ

 2. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกตรวจสอบข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบการตรวจสอบข้อมูล คลิกเพิ่ม

 4. ภายใต้ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริง ในกล่องแรก คลิกเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม นั้นแล้ว เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่มที่ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับ

 5. ในกล่องสอง คลิกตรงกับรูป

 6. ในกล่องสาม คลิกเลือกลวดลาย

 7. ภายใต้มาตรฐานลวดลาย ในกล่องโต้ตอบรูปแบบการป้อนข้อมูล เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้รูปแบบมาตรฐาน เลือกรูปแบบ นั้นแล้ว คลิกตกลง

   รายการของรูปแบบมาตรฐาน

   ลวดลาย

   ตัวอย่าง

   หมายเลขโทรศัพท์

   (555) 555-0100

   หมายเลขประกันสังคม

   123 45 6789

   รหัสไปรษณีย์

   98052

   รหัสไปรษณีย์ + 4

   98052 6399

  • เมื่อต้องการสร้างรูปแบบแบบกำหนดเอง คลิกรูปแบบแบบกำหนดเอง พิมพ์ลวดลายที่คุณต้องการในกล่องรูปแบบแบบกำหนดเอง ทางแล้ว คลิกตกลง

   สัญลักษณ์ที่คุณสามารถใช้เพื่อระบุรูปแบบ

   คุณสามารถแทรกสัญลักษณ์ที่ระบุข้อจำกัดเกี่ยวกับรูปแบบ เช่นตัวอักษรเท่านั้น หลักเท่านั้น อักขระเฉพาะ ยัติภังค์ ช่วงเวลา เครื่องหมายจุลภาค และวงเล็บ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้เพื่ออนุญาตให้มีอักขระที่ระบุจำนวนหลาย:

   • ศูนย์หรือ (?)     อักขระก่อนหน้าต้องเกิดครั้งศูนย์หรือหนึ่งครั้ง \D เช่น ได้อย่างไร หมายความ ว่า ตัวเลข (signified โดย \d) ต้องมีขึ้นครั้งศูนย์หรือหนึ่งครั้ง

   • ศูนย์ หรือเพิ่มเติม (*)     อักขระก่อนหน้านี้อาจเกิดขึ้นครั้งศูนย์หรือเวลาที่มากกว่าศูนย์ ตัวอย่างเช่น r * หมายความ ว่า r อักขระอาจใช้เวลาเป็นศูนย์หรือเวลาที่มากกว่าศูนย์

   • หนึ่ง หรือเพิ่มเติม (+)    อักขระก่อนหน้าจะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งหรือมากกว่าหนึ่งครั้ง ตัวอย่างเช่น + หมายความว่าอักขระ (signified โดย) จะเกิดขึ้นหนึ่งครั้งหรือมากกว่าหนึ่งครั้ง

 8. ในกล่องคำแนะนำ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดงเมื่อผู้ใช้ให้ชี้ไปยังตัวควบคุม หรือคลิกขวาตัวควบคุม

 9. เมื่อต้องการแสดงข้อความในกล่องโต้ตอบโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ปล่อยให้ตัวควบคุมว่างเปล่า เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงข้อความกล่องโต้ตอบทันทีเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

  หมายเหตุ: เนื่องจากข้อความในกล่องโต้ตอบไม่สามารถแสดงโดยอัตโนมัติในเว็บเบราว์เซอร์ ผู้ใช้ที่กรอกฟอร์มของคุณ โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ จะเห็นเฉพาะคำแนะนำ

 10. ในกล่องข้อความ พิมพ์ข้อความ ที่คุณต้องการแสดงในกล่องโต้ตอบอาจทันที หรือเมื่อผู้ใช้ที่ร้องขอรายละเอียดเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: คำแนะนำสำหรับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูลจะไม่แสดงสำหรับตัวควบคุมที่มีค่าเริ่มต้นการตั้งค่าคำแนะนำบนแท็บขั้นสูง ของกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม ลักษณะการทำงานนี้ช่วยให้แน่ใจว่า ชื่อของตัวควบคุมจะถูกต้องสื่อความหมายกับผู้ใช้ที่กำลังใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×