จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์การติดตั้งเบื้องต้นเพื่อทำงานกับข้อมูลภายนอกใน Office 2013

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการทำงานกับข้อมูลภายนอกใน Microsoft Office 2013 คอมพิวเตอร์ของคุณต้องการอย่างน้อยหนึ่งผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

  • Microsoft SQL Server กระชับ 4.0    เมื่อต้องการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ คลิกที่นี่

  • Microsoft .NET Framework 4    เมื่อต้องการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ คลิกที่นี่

  • WCF Data Services 5.0 for OData V3    เมื่อต้องการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ คลิกที่นี่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ค้นหาเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลภายนอก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×